Hur man

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Kunst & Geisteswissenschaften, Schreiben, Grammatik
Share Embed Donate


Short Description

Download Hur man...

Description

Hur man uttrycker något på tyska som inte har hänt än

Christiane Andersen Institutionen för språk och litteraturer Tyska [email protected]

Vi lever i tiden! Tiden struktureras olika i olika språk. Tidsdomäner: FÖRFLUTEN TID

NUTID

FRAMTID

Hans Reichenbach (1924): tidsintervaller: Sprechzeit S [talögonblicket], Aktzeit E [satsens tid], Betrachtzeit R [refererad tid] Jag träffade min gamla skolkompis igår. x E (igår)

x S

Han har sagt att han vill gifta sig om ett år. x E (har sagt) xS

x R (ett år)

Hur uttrycker vi det som inte har hänt än i tyskan? tidsadverb, substantiv, adjektiv, verb, fraser, meningar… bald (snart) in einer Woche (om en vecka) zukünftig (framtida) Ich komme! (perfektivt verb: Jag kommer.) •

grammatiska kategorier som inkluderar tidsbetydelsen FRAMTID Hilf mir mal! [Hjälp!] (imperativ) Morgen ist Weihnachten. [Imorgon är det jul.] (tempus)

Tempussystemet en latinsk – tysk förvirring LATINSK GRAMMATIK

LATINSKA EXEMPEL

MOTSVARANDE TYSKA EXEMPEL

TYSK SKOLGRAMMATIK

TIDSDOMÄN (tidsbetydelse)

presens

educo

(ich) erziehe

Gegenwart

nutid, förfluten tid, framtid, VERKLIG

perfekt

educavi

(ich) habe erzogen

vollendete Gegenwart

förfluten tid, framtid, VERKLIG

preteritum

educabam

(ich) erzog

Vergangenheit

förfluten tid, framtid/fiktiv VERKLIG

pluskvamperfekt

educaveram

(ich) hatte erzogen

vollendete Vergangenheit

förfluten tid, framtid/fiktiv VERKLIG

Futurum I

educabo

(ich) werde erziehen

Zukunft

nutid, framtid HYPOTETISK

Futurum II (exactum)

educavero

(ich) werde erzogen haben

vollendete Zukunft

nutid, framtid, HYPOTETISK

FRAMTID Händelsen skall förverkligas IMPERATIVET postulerar = icke verkligt, men skall förverkligas • • • •

Zieh/t die Schuhe aus! (Ta av skorna!) Sei kein Frosch! (Var inte feg!) Küss/t mich! (Ge mig en kram!) Lass/t sein! (Sluta!)

-

hänvisar till framtida händelser funktion: direkt (krävande) tilltal tyskt imperativ finns i singular och plural

FIKTIV FRAMTID: Imorgon var det jul

”Aber am Vormittag hatte sie noch den Baum zu putzen. Morgen war Weihnachten.” (Men på förmiddagen skulle hon pynta granen. I morgon var det jul.) PRETERITUM ADVERB morgen pekar

berättande fiktion, fiktiv framtid, tidsmarkör (adverb) som mot framtiden

Käte Hamburger: Die Logik der Dichtung. 1957 Hamburger talar om "Zeitlosigkeit der Fiktion" – episches Präteritum

TYSKT FUTURUM är en grammatisk form som presens och preteritum • werden + infinitiv (futurum ) • werden + perfekt particip + haben (futurum exactum) * wurden schreiben • (analytisk form, werden är inget modalverb) Medelhögtyska ( ca. 1350) Framtid uttrycks med presens eller perifraser med suln, müezen, wellen + presens particip sie wird schreibende [hon blir skrivande]  senare: sie wird schreiben

FUTURUM uttrycker ett antagande om verkligheten. Med tyskt futurum antar man händelser som äger rum parallellt med taltiden. A: Warum ist denn die Monika noch nicht hier? B: Sie wird im Stau stecken. C: Sie wird doch unser Treffen nicht vergessen haben?

wird stecken  Futur I (futurum presens) wird vergessen haben  Futur II (futurum perfekt) A: Var är Monika? B: Hon sitter troligen fast i bilkön. C: Jag hoppas att hon inte har glömt vårt möte.  FÖRMODAN, ANTAGANDE

TYSKT FUTURUM uttrycker ett antagande om graden av sannolikhetSie wird nach Hause gegangen sein. (Hon har troligen gått hem.) FÖRMODAN OM EN FÖRFLUTEN HÄNDELSE, ICKE RESULTATIV (verbbetydelse)Sie wird sich neue Schuhe gekauft haben. (Hon har antagligen köpt nya skor.) FÖRMODAN OM EN FÖRFLUTEN HÄNDELSE, RESULTATIV (verbbetydelse)FUTURUM FRAMTID Du wirst studiert haben wollen! Jag är övertygad om att du hade velat studera!

SLUT!

Christiane Andersen Institutionen för språk och litteraturer Tyska [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF