Hvorfor implementerer så mange LEAN i dag

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industrial Engineering, Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download Hvorfor implementerer så mange LEAN i dag...

Description

Waarom implementeren zoveel bedrijven LEAN? Gelijk waar we kijken – in de krant, op tv of in vakbladen – overal zien we de LEAN Filosofie opduiken. “Nu wordt LEAN ook al gebruikt in ziekenhuizen, in gemeentebesturen…” Waarom is LEAN zoveel in de kijker en waarom kan LEAN plots overal gebruikt en geïmplementeerd worden? LEAN handelt volgens 5 basisprincipes De LEAN Filosofie is gebaseerd op vijf basisprincipes Deze blijven onveranderlijk, gelijk voor welk bedrijf. LEAN wordt geïmplementeerd in gelijk welke afdeling, of het nu productie of administratie is. Principe 1: Creëer waarde voor uw klant! Het belangrijkste principe van LEAN is om een waarde te creëren voor de klant! De basis idee is dat alle activiteiten binnen het bedrijf erbij worden betrokken. Creëren deze activiteiten een bepaalde waarde? Hier is het niet alleen de doelstelling dat de activiteit de waarde bepaalt, maar ook dat er een waarde wordt gecreëerd voor het volgende interne proces. Zowel intern als daarbuiten, wordt de waarde voor de ontvanger enkel gecreëerd indien de kwaliteit goed is, als de goederen op tijd geleverd worden, als ze correct verpakt zijn, als de correcte informatie beschikbaar is enz. Principe 2: Definieer de waardestroom die de waarde creëert! Het tweede principe van LEAN is te kijken naar de waardestroom ipv naar de individuele taken en departementen. Het is niet belangrijk hoe goed de individuele ketting is. Het is veel belangrijker te weten hoe goed de ganse ketting is! Daarom is het niet logisch dat alle middelen worden aangewend om problemen op te lossen in één afdeling, als de grootste problemen zich situeren in een andere afdeling. Principe 3: Creëer flow in de waardestroom Het derde principe van LEAN focust op flow, zodat de goederen niet worden gestockeerd in de stock – of slechter- terug moeten naar producent wegens fouten. De goederen moeten continue in beweging zijn. De meest belangrijke basis voor flow is dat de processen betrouwbaar zijn (zeker dat de machines betrouwbaar werken en dat de kwaliteit altijd hoog ligt). Principe 4: Laat de klant de toestellen door het bedrijf “trekken” Het vierde principe van LEAN is de stock te minimaliseren en te beperken, en het productieproces te laten baseren op de inkomende orders. Indien de doorstroomtijd te lang is kan het zeer moeilijk worden. In dit geval moet de doorstroomtijd beperkt worden zodat de meeste activiteiten gebaseerd zijn op effectieve bestellingen. Doorstroming helpt de doorstroomtijd te verkorten. Principe 5: Creëer een omgeving met continue verbeteringen! Het laatste en zeer belangrijke principe van LEAN gaat over constante verbeteringen. Een bedrijf moet in constante beweging zijn als het competitief wilt blijven. De kennis van de

werknemers moet voortdurende verbeteringen met zich meebrengen. Meestal zijn het kleine verbeteringen, maar die geven een zeer visueel resultaat. Voordelen van LEAN? De LEAN principes zijn goed en logisch. De reden waarom zovele bedrijven en industrieën LEAN implementeren is door de voordelen dat het oplevert. Nochtans mag een succesvolle implementatie van LEAN niet vanzelfsprekend beschouwd worden. Niet alle implementaties van LEAN zijn succesvol, en vaak komt dit door de manier van implementeren. Wanneer de implementatie succesvol verlopen is verkrijgen de bedrijven aanzienlijke resultaten. Procedures verbeteren, en gaan jaren en jaren mee. Omdat de focus bij LEAN ligt op ”het creëren van waarde voor de klant”, neemt LEAN ook het afvalverwijderingsprogramma in het bedrijf onder de loepe. “Afval” zijn de processen en activiteiten die geen waarde creëren voor de klanten. Stel u voor, alle activiteiten gedurende de dag, waarvoor u niet wilt betalen indien u de klant zou zijn! Deze activiteiten worden in stand gehouden door de cultuur en de manier waarop een bedrijf is gestructureerd en georganiseerd – maar ze brengen geen meerwaarde met zich mee! Een van de beste hulpmiddelen om aan “afvalverwerking” te doen, is om zich te houden aan de 5 keywoorden (Sorteer, Schep orde, Laat Glanzen, Maak standard en Onderhoud). Als men deze krachttermen hanteert, zal gereedschap en materiaal een plaatsje krijgen, en wordt hierdoor geen tijd verspeeld om ernaar te zoeken. Dit geldt voor zowel de productie als de administratie afdelingen. In velerlei opzichten verbetert LEAN de werkomgeving. Wanneer gereedschap correct worden weggelegd, wanneer men superieure kwaliteit aflevert, als er verbeteringen worden doorgevoerd enz., krijgen we allemaal een betere werkdag ! De fysieke werkomgeving wordt verbeterd als  werkgereedschap correct wordt opgeborgen en het gereedschap dat niet wordt gebruikt, wordt verwijderd (met de krachttermen)  onnodig transport en heffen wordt vermeden (met doorstroming)  bandwerk wordt vermeden, en vervangen wordt door kleine serie handelingen en job rotatie

Voordelen voor het bedrijf is kortere leveringstermijnen, betere leveringsbetrouwbaarheid, betere kwaliteit, verminderde stock, hogere productiviteit (minimum verspilling) enz. Zowel intern als op verplaatsing bij de klant, creëert LEAN opmerkelijke resultaten! Daarom implementeren zovele bedrijven LEAN!

Door Mikkel Smith, Flexkom

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF