IDt

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Astronomi, Particle Physics
Share Embed Donate


Short Description

Download IDt...

Description

Naturlagar Exempel på storhetsekvationer: •

Newtons andra lag: F=maGravitationslagen:

F =G

m1m2 r2Allmänna gaslagen: pV=nRTOhms lag: U=RISchrödingers ekvation: h2 2 ∂ (− ∇ + V)Ψ = ih Ψ 2m ∂t

Exempel på Invarianslagar: I ett slutet system är: •

Energin konstantRörelsemängden konstantRörelsemängdsmomentet konstantLaddningen konstant. Diverse principer:Paulis princip: två partiklar med halvtaligt spinn kan inte befinna sig i exakt samma kvanttillstånd.Ljushastigheten är detsamma i varje koordinatsystem, oberoende av ljuskällans rörelse relativt betraktaren.Fotoelektriska effekten: En metallyta absorberar endast ljus med en minsta frekvens, specifik för varje metall.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF