igus

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Civil Engineering, Environmental Engineering
Share Embed Donate


Short Description

Download igus...

Description

Pressmeddelande Sidan

PM 0409-S 1/3

Energieffektivitet – sextio procent lägre förbrukning igus: Nya tester med plast-energikedjor och kablar Energikedjesystem transporterar inte bara energi, data och medier till maskiner och anläggningar. De påverkar också deras energikostnader. Hur mycket drag-skjut-effekt, d.v.s. drivkraft behövs för att med en viss hastighet sätta en energikedja i rörelse ? Hur lätt men samtidigt stabil måste en energikedja vara konstruerad för att den skall förbruka så litet energi som möjligt och för att så små motorer som möjligt inklusive styrning, frekvensomformare och mekanik skall räcka till. Moderna plast-energikedjor och „Chainflex“-kablar från igus GmbH i Köln, hjälper här till att konstruera och driva maskiner energi- och kostnadseffektivt.

Med riktiga material och raffinerade konstruktioner kan energiförbrukningen reduceras drastiskt, vilket aktuella tester och modellkalkyler från igus nu bevisar. Exempel: långa åkrörelser, höga fyllnadsvikter. När man i stället för en glidande applikation använder en rull-energikedja minskar friktionsförlusten. Enligt tester kunde friktionskoefficienten vid identiska basparametrar (fyllnad, kedjelängd, hastighet och acceleration) sänkas från 0,3 till 0,1. Resultat: När rull-energikedjan togs i bruk reducerades driveffekten 37 % i jämförelse med den glidande applikationen.

Modern plast i stället för stål Sådana rull-energikedjor för långa åkrörelser, utvecklade av igus, används redan sedan mer än tio år runt om i världen. Exempelvis 550 m i en Takonit-gruva i Minnesota (USA) eller – den hittills längsta åkrörelsen i världen med en plastenergikedja – 615 m i det tjeckiska brunkolskraftverket Tusimice. Härvid ersätts metallkedjor i dagens läge också i svåraste extremomgivningar av slankare och smörjfria plast-energikedjor. Det skedde exempelvis nyligen i ett stålverk i Isfahan (Iran). Där påverkade damm, smörjmedel och oljor på funktionen av den tunga metallkedjan som maskinen måste släpa med sig. Kablarna skadades av kedjans skarpa kanter och den ihållande solstrålningen.

Pressmeddelande Sidan

PM 0409-S 2/3

Kraftigare och lättare trots klenare dimensioner Förutom reduceringen av friktionsvärdet som i exemplet med rull-energikedjor finns det andra faktorer för ett effektivt energimanagement. Dit hör exempelvis dimensionering och vikt. Här kunde man nu vid jämförelsetest i igus-Technikum bevisa, att man med klenare dimensionerade energikedjor som tack vare sin speciellt stabila konstruktion trots det är precis lika belastbara som större kedjor, kan spara 17 procent driveffekt. Man valde en kraftig energikedja ur „E4“-serien. Det är ett omfattande, modulärt byggsatssystem, som man kan realisera nästan alla applikationer med, från "liggande på sidan" till över 200 m långa åkrörelser. Speciellt den nya energikedjegenerationen „E4.1“ som levereras sedan förra året, ger där en mängd applikationsmöjligheter, eftersom man i den har förenat konstruktionslösningarna

från

två

energikedjevarianter

till

en

enda

universallösning.

Kablar: Mantel- och isoleringsmaterial Också „Chainflex“-kablar som är speciellt utvecklade för energikedjor, kan direkt hjälpa till att sänka energiförbrukningen. Enligt de senaste igus-testen kan man med hjälp av högvärdiga mantel- och isoleringsmaterial – beroende på diameter och kabelkombinationer – enligt försiktiga beräkningar spara mellan 5 och 30 procent vikt. Med resultatet att driftens energibehov kan sänkas med 17 procent. För det första kan man med optimerade mantelblandningar, som är anpassade till energikedjans användning uppnå ett bättre friktionsbeteende. För det andra kan högvärdiga mantelmaterial extruderas speciellt tunnväggigt, vilket sparar upp till 18 procent vikt i jämförelse med konventionella kablar. Alltså redan två faktorer som gör det möjligt att reducera den nödvändiga driveffekten. Därtill kommer temat isoleringsmaterial: Med speciellt högvärdiga material kan man vid bibehållande av samma elektriska diametrar realisera väsentligt högre strömstyrkor eller omvänt ofta minska diametrarna, utan att den elektriska prestandan försämras. På detta sätt kan man minska vikten med upp till 30 procent. När man betraktar det hela noggrannare förhåller det sig med energiförbrukningen i maskin- och anläggningskonstruktion i grund och botten på samma sätt som inom bilbranschen. När bilföraren med hjälp av andra däck och andra bränslen kan spara sammanlagt 60 procent av bränslekostnaderna, är det teknik- och kostnadsfördelar som så snabbt som möjligt måste utnyttjas.

Pressmeddelande Sidan

PM 0409-S 3/3

Bild PM0409-01: igus GmbH, Köln De senaste testerna i igus-Technikum: Med energieffektiva energikedjor och „Chainflex“-kablar kan driftens energibehov sänkas med omkring sextio procent. Bild PM0409-02: igus GmbH, Köln Med rull-energikedjor från igus kan friktionskoefficienten och därmed driveffekten sänkas. På bilden den längsta åkrörelsen i världen med en energikedja av plast – 615 m i det tjeckiska brunkolkraftverket Tusimice. Bild PM0409-03: igus GmbH, Köln Tuffa förhållanden i stålverket i Isfahan (Iran): Eftersom den tunga stålkedjan som användes tidigare inte fungerade, har man nu bytt till en slankare och smörjfri plast-energikedja från igus. Bild PM0409-04: igus GmbH, Köln Klenare dimensionering, kraftigare och lättare: System „E4.1“. Kraftflödet leds optimalt genom kedjelänken. Av den orsaken räcker ofta en klenare energikedja vid samma fyllnadsvikter. Bild PM0409-05: igus GmbH, Köln En fråga om mantel- och isoleringsmaterial: När „Chainflex“-kablar, som i testet „CF9“ styrkablar och „CF34“ motorkablar används är höga viktreduceringar möjliga. Det ger 17 procent mindre effektbehov för drivningen.

KONTAKT: igus® AB Knut Påls väg 8 256 69 Helsingborg Tel. 042-32 92 70 Fax 042-21 15 85 [email protected] www.igusab.se

PRESSKONTAKT: André Kluth Corporate Communication Manager igus GmbH Spicher Str. 1a D-51147 Köln Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 611 Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 [email protected] www.igus.de DIN ISO 9001:2000

Namnen “igus, Chainflex, ReadyCable, Easy Chain, E-Chain, E-Chain System, Energy Chain, Energy Chain System, Flizz, ReadyChain, Triflex, TwisterChain, invis, DryLin, iglidur, igubal, xiros, plastics for longer life, manus“ har märkesskydd i Tyskland och delvis även internationellt.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF