Immunotherapie met NK-cellen bij AML

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Infectious Disease
Share Embed Donate


Short Description

Download Immunotherapie met NK-cellen bij AML...

Description

Immunotherapie met NK-cellen bij AML PLMA25 studie Infusie van ex vivo-gekweekte alloreactieve NK-cellen bij Acute Myeloide Leukemie patiënten die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie (een fase I dosis opvoerende studie)

Hematologie Huispost 476 Postbus 9101 6500 HB Nijmegen

Programma Translationeel Adult Stamcelonderzoek HOVON associated study

Immunotherapie met NK-cellen bij AML PLMA25 studie

Infusie van ex vivo-gekweekte alloreactieve NK-cellen bij Acute Myeloide Leukemie patiënten die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie (een fase I dosis opvoerende studie) Deze studie behoort tot de eerste gehonoreerde “state-of-the-art” projecten van het ZonMw-programma Translationeel Adult Stamcelonderzoek. Dit ZonMw-programma is in het leven geroepen om kennis over adulte stamcellen om te zetten naar nieuwe en veilige behandelmethoden. Het onderzoek heeft tevens de status van HOVON associated study gekregen. Klinisch coördinator

Dr. M. Schaap

Klinische vragen, aanmelding patiënten

Tel. 024-3614762 Email: [email protected]

Laboratorium coördinator

Dr. H. Dolstra

Vragen m.b.t. immunologie, HLA-typeringen

Tel. 024-3619753 Email: [email protected]

Trialcoördinatie

Trial Data Centrum Hematologie

Opvragen studiedocumentatie

Tel. 024-3614794 Email: [email protected]

Hoofd afdeling Hematologie

Prof. dr. N. Blijlevens

Glycostem Therapeutics

Dr. J. Spanholtz

Tel. 024-3668206 Email: [email protected] Informatie over NK cel produkten

Tel. 073-6274520 Email: [email protected]

Key Inclusie Criteria • • • • •

AML patiënten van 55 jaar en ouder Patiënt is geen kandidaat voor stamceltransplantatie Complete remissie na eerste lijns of tweede lijns standaard chemotherapie WHO performance 0-1 Levensverwachting > 6 maanden

Naast homozygote patienten kunnen ook patienten die heterozygoot zijn voor de HLACw groep deelnemen. Ook patienten die het HOVON 103 AML protocol doorlopen hebben en in complete remissie zijn kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de studie.

Primaire doelstelling Kunnen oudere patiënten met AML die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie veilig behandeld worden met speciaal gekweekte menselijke afweercellen, de Natural Killer (NK) cellen?

Immunotherapie met NK-cellen bij AML PLMA25 studie

Secundaire doelstelling Hoe lang blijven de toegediende NK-cellen in leven? Waar gaan de NK-cellen naar toe na infusie? Hoe actief zijn de toegediende NK-cellen in de patiënt? op de ziekte AML? Wat is het

Nieuwe benadering o o

35-60% van de oudere AML patiënten bereiken complete remissie na chemotherapie Maar 10-20% van de patiënten die complete remissie bereiken overleven langer dan 3 jaar Introductie immunotherapie na standaard chemotherapie • Infusie actieve Natural Killer (NK) cellen • Afkomstig van allogeen navelstrengbloed • Hoge NK-cel opbrengst op klinische schaal • Gekweekte NK-cellen zijn reactief tegen AML

Waarom Natural Killer cellen? Uit buitenlandse studies (Miller et al. Blood 2005; Rubnitz et al. JCO 2010; Curti et al. Blood 2011) is gebleken dat NK cellen te isoleren zijn uit niet HLA-identieke donoren en veilig in te zetten zijn als anti-leukemie therapie. Bovendien kon een anti-tumor effect worden aangetoond in deze studies. In de Nijmeegse PLMA25 studie maken we gebruik van een nieuwe kweekmethode, samen ontwikkeld met Glycostem Therapeutics. Hierbij kan onder de vereiste condities vanuit navelstrengbloed op klinisch toepasbare schaal een grote hoeveelheid actieve antitumor NK-cellen geproduceerd worden. Deze gekweekte NK-cellen kunnen worden ingezet voor anti-leukemie immunotherapie bij oudere AML patienten. De uitkomsten van het onderzoek naar deze therapie met NK-cellen kunnen een doorbraak betekenen in de behandeling van patiënten met leukemie en andere maligniteiten.

Immunotherapiemet NK-cellen bij AML

Immunotherapie met NK-cellen bij AML PMLA25 studie PLMA25 studie Studieontwerp Studieontwerp AML Patiënt ≥ 55 jaar Behandeld met remissie inductie chemotherapie

Complete remissie (
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF