individen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industriell ekonomi (utbildning), Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download individen...

Description

de flesta drabbas…

…på ett eller annat sätt av…

korruption

korruption rättsröta

korruption rättsröta maktmissbruk

…med tillhörande

förnekelser

förnekelser ansvarsflykter

förnekelser ansvarsflykter brott och

förnekelser ansvarsflykter brott och förbrytelser

…och (nästan) inga försök…

…komma tillrätta med…

…PROBLEMET…

…PROBLEMET…

Standardursäkter(exempel):

Standardursäkter(exempel): • För många mäktiga personer

inblandade

Standardursäkter(exempel): • För många mäktiga personer

inblandade

• För starka ekonomiska och

politiska krafter drar nytta av situationen

Standardursäkter(exempel): • För många mäktiga personer

inblandade

• För starka ekonomiska och

politiska krafter drar nytta av situationen • För tidsödande och komplicerat

Standardursäkter(exempel): • För många mäktiga personer

inblandade

• För starka ekonomiska och

politiska krafter drar nytta av situationen • För tidsödande och komplicerat • För farligt att ”lägga sig i”

Standardursäkter(exempel): • För många mäktiga personer

inblandade

• För starka ekonomiska och

politiska krafter drar nytta av situationen • För tidsödande och komplicerat • För farligt att ”lägga sig i” …och den farligaste ursäkten…

Standardursäkter(exempel): • För många mäktiga personer

inblandade

• För starka ekonomiska och

politiska krafter drar nytta av situationen • För tidsödande och komplicerat • För farligt att ”lägga sig i” …och den farligaste ursäkten…

• ”Jag har det bra…

Standardursäkter(exempel): • För många mäktiga personer

inblandade

• För starka ekonomiska och

politiska krafter drar nytta av situationen • För tidsödande och komplicerat • För farligt att ”lägga sig i” …och den farligaste ursäkten…

• ”Jag har det bra…har inga

problem…

Standardursäkter(exempel): • För många mäktiga personer

inblandade

• För starka ekonomiska och

politiska krafter drar nytta av situationen • För tidsödande och komplicerat • För farligt att ”lägga sig i” …och den farligaste ursäkten…

• ”Jag har det bra…har inga

problem…är inte intresserad!”

Standard(följd)frågor:

Standard(följd)frågor: • Blir problemet mindre av ALLMÄN tystnad?

Standard(följd)frågor: • Blir problemet mindre av ALLMÄN tystnad? • Blir faran mindre om ALLA blundar?

Standard(följd)frågor: • Blir problemet mindre av ALLMÄN tystnad? • Blir faran mindre om ALLA blundar?

Standard(följd)frågor: • Blir problemet mindre av TYSTNAD? • Blir faran mindre om alla BLUNDAR? • Blir problemet lättare att lösa…

Standard(följd)frågor: • Blir problemet mindre av TYSTNAD? • Blir faran mindre om alla BLUNDAR? • Blir problemet lättare att lösa…

Standard(följd)frågor: • Blir problemet mindre av TYSTNAD? • Blir faran mindre om alla BLUNDAR? …när det blivit större?

Vad händer…när problemet blivit för stort…

…med det demokratiska samhället…

…det ”demokratiska kretsloppet”…

…och den demokratiska Rättsstaten…

…och den demokratiska Rättsstaten…

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

rättsstat;

subst. ~en ~er samhällsform där statsorganen anses skyldiga att själva följa de gällande reglerna och där

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

rättsstat;

subst. ~en ~er samhällsform där statsorganen anses skyldiga att själva följa de gällande reglerna och där

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

garantier finns mot missbruk av statsmakten och där medborgarna åtnjuter rättssäkerhet Svensk ordbok, Nordstedts förlag

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) • Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) • Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) • Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) • Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

individen

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel)

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) • Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

individen

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel)

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) • Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) • Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) • Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) • Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter • Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

”Det demokratiska kretsloppet”

individen

• Kommunicera

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel)

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

• Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

Vad händer om individen bryter kretsloppet…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

Vad händer om individen bryter kretsloppet…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

Vad händer om individen bryter kretsloppet…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…bryter lagar…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…bryter avtal…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…vägrar betala…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…vägrar kommunicera…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel)

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

• Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

SVAR:

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

SVAR:

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

SVAR: Staten har…av folket…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…tilldelats maktmedel…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…att tvinga trilskande individer…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…att efterleva lagar, regler och avtal…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…eftersom ”det demokratiska kretsloppet” är GRUNDEN…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…för rättsstatens och…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…det demokratiska samhällets…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

EXISTENS

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

EXISTENS

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

EXISTENS

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

EXISTENS

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

EXISTENS

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) • Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) • Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter • Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

(kretsloppet återställt)

individen

• Kommunicera

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

Vad händer om Staten, statens företrädare och ”samhället”…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…bryter kretsloppet…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…bryter kretsloppet…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…bryter kretsloppet…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…kränker individens fri- och rättigheter…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…utsätter individen för övergrepp…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…vägrar utge berättigade ersättningar och vederlag…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

…vägrar kommunicera…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel)

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

• Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

SVAR: RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel)

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

• Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) • Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

SVAR: Individens förmåga att fullgöra sin del av ”det demokratiska kretsloppet” upphör.

INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) • Efterleva lagar, regler, avtal • Betala för köpta varor och tjänster

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) • Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter

SVAR: Individens förmåga att fullgöra sin del av ”det demokratiska kretsloppet” upphör.

• Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

Individen går under…

• Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter • Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

individen

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) • Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter • Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

Individen går under…

RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) • Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga frioch rättigheter • Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

• Kommunicera

…och med honom/henne…

…och med honom/henne…

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

Någon är förmodligen av meningen…

LÖJLIGT!

NONSENS! LÖJLIGT!

NONSENS! LÖJLIGT!

FANTASIER!

En annan mening kanske Någon har…

…som har ögnat igenom följande ”lättlästa fantasier”…

Lättläst…

…om JO

klicka bild

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF