INFOBROCHURE Wat is het West-Vlaams Charter Duurzaam

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Public Administration
Share Embed Donate


Short Description

Download INFOBROCHURE Wat is het West-Vlaams Charter Duurzaam...

Description

INFOBROCHURE

Draft 150803

2

Wat is het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen? Het ondertekenen van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een vrijwillig engagement dat bedrijven aangaan om proactief te werken rond tien thema’s, waaraan jaarlijks concrete acties gekoppeld worden.

Jaarcertificaten

Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een hulp om het beleid rond duurzaam ondernemen te structureren en te werken aan continue verbetering van de milieuprestaties en de prestaties op sociaal en economisch vlak. Een evenwichtig en performant bedrijf besteedt immers op een evenwichtige manier aandacht aan economische, milieu- en sociale aspecten. Daarnaast wordt belang gehecht aan een open en eerlijke communicatie en dialoog met alle relevante stakeholders. Een jaarlijkse evaluatie door onafhankelijke deskundigen beoordeelt de inspanningen en geeft verbeteropties aan. Bij een positieve evaluatie worden de bedrijven gehonoreerd voor hun prestaties op een academische zitting en ontvangen ze het jaarcertificaat. Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een initiatief van drie partners, namelijk de POM West-Vlaanderen, VOKA KvK West-Vlaanderen en Bureau Veritas Certification. Via deelname aan de evaluatiecommissie en de evaluatieteams zijn diverse organisaties betrokken bij de realisatie van het Charter Duurzaam Ondernemen.

Ontdek in deze infobrochure de thema’s waaraan jaarlijks gewerkt wordt, de procedures voor deelname en de meerwaarde van deelname aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen!

3

Zes beleidsprincipes Als definitie van ‘Duurzaam Ondernemen’ wordt de algemeen aanvaarde definitie uit het federale MVO-Referentiekader (ICDO, maart 2006) gehanteerd. Hierbij worden ‘Duurzaam Ondernemen’ en ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ als synoniemen beschouwd. “Duurzaam Ondernemen is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces.”

Door deelname aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen engageert het bedrijf zich tot: 1. ‘Duurzaam ondernemen’ op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid en te streven naar continue verbetering van de economische, sociale en milieuprestaties. Relevante prestatie-indicatoren uit te werken om deze vooruitgang te meten en te evalueren, een duurzame groei na te streven. 2. Oog te hebben voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf en in te spelen op maatschappelijke evoluties en de regionale diversiteit. 3. Continu te werken aan de conformiteit met de sociale en de milieuwetgeving. 4. De tien thema’s van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen om te zetten in eigen doelstellingen, deze te vertalen in een jaaractieplan en de resultaten ervan te rapporteren aan de evaluatiecommissie van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. 5. Werknemers te informeren over en te betrekken bij de deelname aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen en een draagvlak te creëren binnen het bedrijf voor de uitvoering en opvolging van de acties. 6. De voorbeeldfunctie rond “duurzaam ondernemen” uit te dragen door extern te communiceren over het beleid en de gerealiseerde acties. Actief deel te nemen aan ervaringsuitwisseling met andere bedrijven om goede praktijken ruim te verspreiden.

4

Tien thema’s Deelnemende bedrijven werken een jaaractieplan uit rond volgende tien thema’s: 1. Behoorlijk bestuur - Corporate governance Duurzaam ondernemen integreren in het beleid en de activiteiten van de organisatie. Aantoonbaar maken van de opvolging van de relevante sociale, welzijns- en milieuwetgeving en continu werken aan de conformiteit met deze regelgeving. Definiëren van relevante prestatieindicatoren en monitoring om de continue verbetering van de economische, sociale en milieuprestaties te kunnen opvolgen. 2. Maatschappelijk engagement Het opnemen van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en het voeren van eerlijke handelspraktijken. Het ondersteunen van de lokale economie en zich engageren in de lokale gemeenschap. 3. Communicatie en dialoog Open communiceren en dialogeren met personeel, overheid, omgeving en andere relevante stakeholders over het beleid, de realisaties en de resultaten. Verbeteren van de betrokkenheid van de werknemers bij het bedrijfsbeleid. Correcte productinformatie geven. Uitbouwen van een positieve relatie met de buurt. 4. Mensvriendelijk ondernemen Mensvriendelijk ondernemen met respect voor de werknemer, oog voor de kwaliteit van de arbeid, het welzijn van de werknemers en het voeren van een non-discriminatiebeleid. De werknemers motiveren, optimaal gebruik maken van hun competenties en talenten en hen mogelijkheden bieden voor ontplooiing. 5. Risicobeheersing Een risicobeheersingssysteem ontwikkelen om de impact op mens, milieu en economie te beperken. Opvolgen van de productveiligheid.

6. Duurzaam investeren, aankopen en product- en dienstontwikkeling Duurzaamheid integreren in de uitbouw van de bedrijfsinfrastructuur, het investerings- en aankoopbeleid en de product- en dienstontwikkeling. 7. Ketenbeheer Bedrijfsprocessen optimaliseren door het ecoefficiënt gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen. Afval beperken en nuttige toepassingen zoeken voor afvalstromen. Waterbronnen zuinig en optimaal gebruiken. 8. Klimaatverandering en Energie Emissies van CO2 en broeikasgassen maximaal voorkomen. Toepassen van een energieboekhouding en rationeel energiegebruik. Streven naar een minimale CO2-footprint en optimaal gebruik maken van hernieuwbare milieuvriendelijke energiebronnen. 9. Kwaliteit van de directe leefomgeving Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving door visuele integratie van het bedrijf, het bevorderen van biodiversiteit en het beperken van lawaai, trillingen, straling, lichthinder, en emissies naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater. 10. Duurzame logistiek en mobiliteit Inspanningen leveren naar duurzame transport- en interne logistieke activiteiten in samenspraak met klanten en leveranciers. Acties ondernemen om de globale verkeersimpact van het bedrijf te reduceren en bijdragen tot een duurzame en veilige mobiliteit. Elk bedrijf kan binnen deze thema’s eigen accenten leggen. Per thema wordt minstens één actie uitgewerkt. Deze acties hoeven niet steeds gepaard te gaan met grote investeringen. Ook kleine maatregelen, sensibilisatieacties en verbeteringen van bestaande acties komen in aanmerking.

5

Drijfveren voor deelname aan het WestVlaams Charter Duurzaam Ondernemen Deelname aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen betekent een ondersteuning en een hulpmiddel voor de verdere uitbouw en optimalisatie van uw beleid rond duurzaam ondernemen door:  de stimulans om jaarlijks doelstellingen en acties te bepalen en te realiseren; nieuwe thema’s die aandacht krijgen, omdat er jaarlijks rond tien thema’s gewerkt wordt; de invoering van het ‘meten is weten’principe, dat leidt tot inzicht en verbetering van de prestaties; het gebruik van het initiatief om ook de werknemers te sensibiliseren en te betrekken bij het beleid en de uitvoering ervan; de nulmeting die de sterke en zwakke punten van uw bedrijf op het vlak van duurzaam ondernemen in kaart brengt; de jaarlijkse evaluatieaudit die leidt tot het formuleren van constructieve aanbevelingen; de voorbereiding tot invoering van een zorgsysteem zoals ISO 14001, OHSAS 18001 en ISO 26000.

Deelnemende bedrijven appreciëren de jaarlijkse toetsing van hun prestaties en beleid door de externe deskundigen van het evaluatieteam. Dit voorkomt bedrijfsblindheid en vormt de motor tot continue verbetering van de prestaties.

De honorering van de geleverde inspanningen door het toekennen van een jaarcertificaat en logo betekent een positieve stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan en geeft een positieve profilering van uw bedrijf naar klanten, pers, overheid en de directe omgeving. De opbouw van een duurzaam imago is hiervan het logische gevolg. De aanwezigheid van afgevaardigden uit diverse organisaties in de evaluatiecommissie, die op een constructieve manier met uw bedrijf in contact komen, vereenvoudigt communicatie met de betrokken overheden en organisaties. U zal merken dat een beleid rond duurzaam ondernemen ook economisch rendeert, denk maar aan het rationeel omgaan met energie en de directe besparing die dit met zich meebrengt. Daarnaast zijn tevreden werknemers immers gemotiveerde werknemers en leidt een duurzaamheidsbeleid tot een verhoging van de productiviteit, een daling van het ziekteverzuim en het verloop van werknemers. Een duurzaam bedrijf is ook een aantrekkelijke werkgever. Via diverse ervaringsuitwisselingsinitiatieven en de goede contacten tussen de Charterbedrijven kan u beroep doen op de expertise binnen andere Charterbedrijven en vindt u misschien sneller een antwoord bij gelijkgestemden. Ook binnen het bedrijf stimuleert het Charter teamwork over de grenzen van afdelingen heen. Het mag duidelijk zijn dat de nadruk binnen het Charter ligt op de realisatie van concrete acties. Deze praktijkgerichte aanpak wordt door vele bedrijven gewaardeerd. Wedden dat de eerste resultaten van uw acties naar meer zullen smaken?!

6

Bedrijven die het jaarcertificaat 2015 behaalden

Restaurant Hertog Jan

Zedelgem

Scholengroep Sint-Rembert

Torhout

4AD

Diksmuide

’t Veer

Menen

Abriso NV

Anzegem

TE Connectivity

Oostkamp

Ardo NV

Ardooie

The Outsider Coast

Nieuwpoort

Thuiszorgwinkel

Roeselare

Barias Frozen Food Copacking Expert

Roeselare

TUI Travel Belgium

Oostende

Bel&Bo

Deerlijk

TVH - Thermote & Vanhalst

Waregem

Betafence

Zwevegem Oostende

Bouwbedrijf Furnibo

Veurne

Typhoon Unilin Flooring/Decorative Panels

Beveren-Leie

Biostoom Oostende Cargill Refined Oils Europe

Izegem

Vandecasteele Houtimport

Aalbeke

Comma merkenmarketeers

Zedelgem

Vandemoortele Izegem N.V.

Izegem

Daikin Europe NV

Oostende

Vanden Broele Group

Brugge

Deceuninck NV

Diksmuide

Vives Noord campus Brugge

Brugge

Deceuninck, NV

Hooglede-Gits

Delaware Consulting

Kortrijk

Vives Noord campus Oostende

Oostende

Distrimedia

Tielt

Vleeswaren Depuydt

Oostende

Dupontcheese n.v.

Brugge

Vulkoprin

Tielt

Grandeco Wallfashion Group

Tielt

WAAK BW

Kuurne

IMOG Harelbeke

Harelbeke

Westlandia

Ieper

IMOG Moen

Moen

Inagro

Beitem

Isobar n.v.

Beveren-Leie

Kortrijk Xpo

Kortrijk

Lutosa N.V.

Sint-Eloois-Vijve

Mariasteen

Hooglede-Gits

Milcobel cvba – Ysco nv

Langemark

Milcobel cvba

Moorslede

Milcobel cvba

Kallo

O Beton

Roeselare

OptimaT

Lichtervelde

Parmentier Autobus

Waregem

Pepsico

Veurne

Pinguin

Westrozebeke

Prosafco NV

Roeselare

REO Veiling cvba

Roeselare

Wielsbeke

In 2015 ontvingen 53 bedrijven het jaarcertificaat Nieuwe ondertekenaars cyclus 2015-2016 Elicio

Oostende

Enjoy Concrete

Veurne

Interwest

Veurne

IWVA

Koksijde

7

Verloop en procedures van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen I. Wie kan deelnemen? Deelname aan het Charter is haalbaar voor grote en kleine bedrijven/organisaties uit zowel de productie- als dienstensector. Als basis voor de ondertekening en evaluatie van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen wordt de milieutechnische eenheid beschouwd zoals omschreven in de milieuwetgeving. Op gemotiveerde aanvraag van een bedrijf en mits goedkeuring door de evaluatiecommissie kan hiervan afgeweken worden en kunnen meerdere milieutechnische eenheden als één geheel samen tot ondertekening en evaluatie toegelaten worden.

2. Ondertekening (jaar x) 2.1. Aanvraag tot ondertekening Het bedrijf dient via het standaard aanvraagformulier (zie achteraan infobrochure) zijn aanvraag tot ondertekening in bij de POM West-Vlaanderen. Bij dit aanvraagformulier wordt een kopie gevoegd van alle besluiten van de lopende milieuvergunningen (of een overzicht van de data van de milieuvergunningen, vergunde rubrieken en bijzondere voorwaarden) en een motivatie tot deelname.

Nieuwe ondertekenaars cyclus 2015-2016

8

2.2. Nulmeting (Checklist ‘duurzaam ondernemen’) De nulmeting gebeurt door de POM West-Vlaanderen, eventueel in samenwerking met de leden uit de evaluatiecommissie, aan de hand van een checklist ‘duurzaam ondernemen’. Deze checklist wordt voorbereid door het bedrijf en bij het bedrijf besproken tijdens de nulmeting. De nulmeting omvat:  studie van de milieuvergunningen;  doorlopen van de checklist duurzaam ondernemen waarbij gepeild wordt naar: o de conformiteit met de wetgeving; o het gevoerde beleid rond duurzaam ondernemen; o de stand van zaken rond de diverse thema’s van het Charter.  bespreking motivatie voor ondertekening;  de POM West-Vlaanderen maakt een rapport op van deze nulmeting met een overzicht van aanbevelingen, eventuele knelpunten en niet-conformiteiten. De resultaten uit dit rapport worden voorgelegd aan de evaluatiecommissie. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld;  aspecten die niet-conform zijn met de wetgeving of de vereisten van het Charter en structureel van aard zijn, worden via een ’Niet-ConformiteitsRapport’ (NCR) meegedeeld. In geval NCR’s worden opgemaakt, krijgt het bedrijf de gelegenheid om corrigerende maatregelen voor te stellen (binnen de twee weken) evenals een tijdsbestek voor uitvoering van de maatregelen.

2.3. Opmaak en indienen van het actieplan Door het bedrijf wordt een actieplan opgemaakt. Dit gebeurt via een beveiligd online systeem, toegankelijk via www.charterduurzaamondernemen.be. Dit actieplan omvat per thema van het Charter Duurzaam Ondernemen de acties die tijdens het jaar uitgevoerd/opgestart worden en/of waaraan het bedrijf op continue basis werkt. Eventuele knelpunten en niet-conformiteiten waaraan gewerkt moet worden, worden expliciet in het actieplan opgenomen. Het actieplan wordt digitaal ingediend bij de POM West-Vlaanderen. Bijkomende verduidelijkingen kunnen door de POM West-Vlaanderen bij het bedrijf opgevraagd worden vooraleer het rapport wordt voorgelegd aan de evaluatiecommissie.

2.4. Bespreking evaluatiecommissie De evaluatie gebeurt op basis van de resultaten van de nulmeting, de reacties op eventuele niet-conformiteiten en het actieplan. De leden van de evaluatiecommissie kunnen vanuit eigen ervaringen ook aanvullende informatie geven. Eventueel kan de evaluatiecommissie het bedrijf nog bijkomende voorwaarden opleggen. Na interne bespreking wordt beslist of het bedrijf kan ondertekenen. Een negatieve beslissing wordt via een gemotiveerd schrijven aan het bedrijf overgemaakt. Bij een positieve beslissing wordt het bedrijf toegelaten tot ondertekening van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.

2.5. Ondertekening van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen De ondertekening van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen vindt plaats tijdens een officiële gelegenheid in de periode februari/maart van jaar x.

9

2.6. Tussentijdse bespreking bij nieuwe deelnemers De POM West-Vlaanderen komt langs om tussentijds de stand van zaken rond de acties te bespreken. Tijdens deze bespreking wordt het bedrijf voorbereid op de evaluatieaudit.

3. Behalen van het jaarcertificaat (jaar x +1) 3.1. Indienen jaarrapport Begin februari van het jaar (jaar x +1) volgend op het jaar van ondertekening (jaar x) vraagt de POM WestVlaanderen de behaalde resultaten rond elk thema bij het bedrijf op. De opmaak van het jaarrapport bestaat uit een aanvulling van het actieplan met een resultatenstatus (OK – niet OK – lopend) voor de eerder geformuleerde acties. Daarnaast kan het bedrijf verduidelijkende bijlagen in verband met de behaalde resultaten bijvoegen.

3.2. Bespreking in evaluatiecommissie, aanduiding evaluatieteam, voorbereiding evaluatieaudit De evaluatiecommissie duidt per bedrijf een evaluatieteam en een teamleider aan. Het team bestaat uit twee tot drie personen, inclusief de teamleider. De teamleider is een vertegenwoordiger van de POM WestVlaanderen of Bureau Veritas Certification. De POM West-Vlaanderen maakt het auditverslag op. Het evaluatiebezoek vindt plaats tussen februari en begin juni. De POM West-Vlaanderen deelt de datum van het evaluatiebezoek mee, evenals de samenstelling van het evaluatieteam. Het bedrijf heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen één of meerdere leden van het evaluatieteam. De voorzitter van de evaluatiecommissie duidt in dit geval nieuwe leden voor het evaluatieteam aan. Elk lid van het evaluatieteam kan bepaalde gegevens uit het jaarrapport online inkijken ter voorbereiding. De POM West-Vlaanderen maakt een dagplanning op voor de evaluatieaudit en mailt dit vooraf naar het bedrijf.

3.3. Evaluatieaudit door het evaluatieteam De eerste evaluatieaudit vindt plaats tussen februari en begin juni volgend op het jaar van ondertekening van het Charter. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf duurt deze audit een halve tot een volledige dag. Hierna wordt het verloop van de evaluatieaudit geschetst: 3.3.1. Openingsbespreking (+/- 15 minuten) De openingsbespreking heeft tot doel:  voorstelling van het evaluatieteam en aanwezigen vanuit het bedrijf;  duidelijk maken hoe de evaluatie zal verlopen en concrete afspraken maken;  bespreken van gevoelige of specifieke onderwerpen en het garanderen van de vertrouwelijkheid;  korte toelichting van de bedrijfsactiviteiten.

10

3.3.2. Beoordeling (2,5 - 6 uur, afhankelijk van de grootte van het bedrijf) Het evaluatieteam beoordeelt de toepassing van de beleidsprincipes en de resultaten van de vooropgestelde acties. Dit gebeurt via:       

opvolging van opmerkingen uit het rapport van de checklist ‘duurzaam ondernemen’ en/of het evaluatierapport van het voorbije jaar; de opvolging van de eventuele knelpunten en niet-conformiteiten geconstateerd tijdens de vorige evaluatieaudit of nulmeting; vraagstelling over de acties in het ingediende jaarrapport; steekproefsgewijs onderzoek van meet- en analyseresultaten, prestatie-indicatoren, administratieve documenten en rapporten; toetsing van de conformiteit met de wetgeving; bespreking van enkele standaardvragen per thema; een plaatsbezoek aan enkele geselecteerde afdelingen en het tonen van enkele gerealiseerde maatregelen.

De beoordeling gebeurt in aanwezigheid van minstens één vertegenwoordiger van het bedrijf. Andere personeelsleden kunnen aangesproken worden door de leden van het evaluatieteam. Vooraf wordt besproken wie van het bedrijf bij voorkeur aanwezig is op de audit. Afhankelijk van het thema kan een andere verantwoordelijke de toelichting geven tijdens de audit. Betrokkenheid van de directie bij de slotvergadering wordt als positief beschouwd. 3.3.3. Interne bespreking evaluatieteam en samenvatting van opmerkingen (+/- 30 minuten) Het evaluatieteam trekt zich na de beoordeling terug om de vaststellingen te noteren en te bespreken. De resultaten van de beoordeling worden vastgelegd in het evaluatierapport. Deze resultaten worden nooit extern gecommuniceerd, maar worden vertrouwelijk behandeld tussen het bedrijf en de evaluatiecommissie. Per thema worden door de leden van het evaluatieteam eventuele knelpunten geformuleerd en worden constructieve aanbevelingen gemaakt. Wanneer tijdens de evaluatieaudit aspecten werden opgemerkt die nietconform zijn met de wetgeving of de vereisten van het Charter en een structureel probleem vormen, worden deze in een Niet-ConformiteitsRapport (NCR) genoteerd. 3.3.4. Slotvergadering (+/- 20 minuten) Na de interne bespreking worden de vaststellingen van het evaluatieteam aan het bedrijf voorgelegd. Vertegenwoordigers van het bedrijf hebben nog de kans om verduidelijkingen te vragen aan het evaluatieteam of eventueel te repliceren op bepaalde opmerkingen. Indien NCR’s werden opgemaakt, dan worden deze aan de vertegenwoordigers van het bedrijf overgemaakt. Het evaluatieteam kan hier reeds meedelen of de evaluatiecommissie positief of negatief zal geadviseerd worden in verband met het toekennen van een jaarcertificaat. Het evaluatieteam kan echter zelf geen garantie geven over het al dan niet verkrijgen van het jaarcertificaat, deze beslissing wordt genomen door de evaluatiecommissie.

11

3.4. Rapportering De verantwoordelijke voor de verslaggeving van de POM West-Vlaanderen finaliseert het rapport met de resultaten van de evaluatieaudit en maakt dit digitaal over aan het bedrijf. Het bedrijf heeft de kans om nog opmerkingen door te geven of aanvullingen te maken. 3.5. Opvolging eventuele NCR’s Wanneer een NCR werd opgemaakt dient het bedrijf binnen de twee weken het formulier met de NCR en de corrigerende maatregelen te bezorgen aan de POM West-Vlaanderen. De POM West-vlaanderen kan bijkomende verduidelijkingen bij het bedrijf opvragen vooraleer dit formulier wordt voorgelegd aan de evaluatiecommissie. Mogelijks wordt vóór de definitieve beslissing over het al dan niet toekennen van het jaarcertificaat een aanvullend bezoek gebracht aan het bedrijf. 3.6. Bespreking evaluatiecommissie Het evaluatieverslag en de eventuele NCR-formulieren met corrigerende maatregelen worden besproken op de vergadering van de evaluatiecommissie in juni. De evaluatiecommissie neemt de uiteindelijke beslissing over het al dan niet toekennen van het jaarcertificaat. Een negatieve beslissing wordt via een gemotiveerd schrijven aan het bedrijf meegedeeld. Bij een positieve beslissing wordt het bedrijf gehonoreerd met het jaarcertificaat van het Charter Duurzaam Ondernemen. Het auditverslag wordt dan aangevuld met de bevindingen van de evaluatiecommissie en vermeld de gemotiveerde beslissing van de evaluatiecommissie met betrekking tot het al dan niet toekennen van het jaarcertificaat. Eventueel bevat het auditverslag nog bijkomende aanbevelingen en opmerkingen vanwege de evaluatiecommissie. 3.7. Uitreiking jaarcertificaat De uitreiking van het jaarcertificaat van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen vindt plaats tijdens een feestelijke academische zitting in juni. Deze avond heeft een informatief gedeelte gevolgd door een netwerkmoment.

4. Deelname volgende cyclus Na de kennisgeving over het al dan niet toekennen van het jaarcertificaat krijgen de bedrijven de kans om zich opnieuw aan te melden voor het bekomen van het volgende jaarcertificaat. Hiervoor moet het bedrijf opnieuw een actieplan indienen. Dit actieplan wordt niet meer ter goedkeuring voorgelegd aan de evaluatiecommissie maar wordt wel geëvalueerd door de POM West-Vlaanderen. Voor het bekomen van het nieuwe jaarcertificaat worden de stappen vanaf punt 3.3.1. (indienen jaarrapport) hernomen. Er is steeds mogelijkheid om een beroep te doen op de POM West-Vlaanderen voor een tussentijdse bespreking van de resultaten, dit als voorbereiding op de audit.

12

5. Opheffingsprocedure Indien na toelating tot ondertekening of toekenning van het jaarcertificaat feiten aan het licht komen die indruisen tegen de beleidsprincipes van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen of tegen de onderschreven thema’s dan kan de evaluatiecommissie, na bespreking hierover met de bedrijfsleiding, beslissen tot intrekking van de ondertekening en/of van het toegekende certificaat. Ook het niet-naleven van de door het bedrijf vooropgestelde corrigerende maatregelen in een NCR kan leiden tot deze opheffingsprocedure.

6. Driejaarlijkse conformiteitsaudit Bedrijven die langer dan drie jaar deelnemen aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen worden gevraagd om opnieuw deel te nemen aan een conformiteitsaudit aan de hand van een verkorte checklist ‘duurzaam ondernemen’. Op deze manier krijgt het bedrijf een zicht op zijn conformiteit met de actuele wetgeving en is er tijdens de evaluatieaudit meer tijd beschikbaar voor het bespreken van de acties. Een schematisch overzicht van de stappen bij deelname aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is weergegeven in bijlage 2.

13

De evaluatiecommissie 1. SAMENSTELLING De evaluatiecommissie is samengesteld uit:  Voorzitter: POM West-Vlaanderen.  Eén afgevaardigde per initiatiefnemer: o POM West-Vlaanderen (= secretaris); o VOKA Kamer van Koophandel West-Vlaanderen; o Bureau Veritas Certification.  Instellingen die het Charter financieren.  Eén afgevaardigden van: o sociale invalshoek: SERR, SD Worx, PreBes; o milieu invalshoek: Provincie West-Vlaanderen (dienst MiNaWa - vergunningen), VITO; o economische invalshoek: Agentschap Ondernemen.  Maximum twee onafhankelijke deskundigen aangeduid door de initiatiefnemers (bv. freelance consultant).

2. WERKING EVALUATIECOMMISSIE De POM West-Vlaanderen coördineert de evaluatiecommissie en staat in voor de verslaggeving. De evaluatiecommissie beslist onafhankelijk over de toelating van bedrijven tot ondertekening van het WestVlaams Charter Duurzaam Ondernemen en over de toekenning van de jaarcertificaten van dit Charter. De leadauditoren van de POM West-Vlaanderen zijn ook aanwezig op de evaluatiecommissie, maar hebben geen stemrecht. De leden van de evaluatiecommissie en de evaluatieteams verbinden er zich toe alle informatie verstrekt door de bedrijven vertrouwelijk te behandelen en enkel te gebruiken voor de beoordeling van dossiers binnen het Charterinitiatief.

14

Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen, een bron van inspiratie! Deelnemers aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen zijn pionierbedrijven op het vlak van duurzaam ondernemen en realiseren jaarlijks talrijke acties. De acties kunnen vele bedrijven inspireren bij de uitbouw van hun beleid rond duurzaam ondernemen. Ervaringsuitwisseling en het uitdragen van de voorbeeldfunctie maken deel uit van de beleidsprincipes die ondertekend worden door de deelnemers aan het Charter Duurzaam Ondernemen. Enkele recente communicatie- en ervaringsuitwisselingsinitiatieven in de kijker:

Na goedkeuring verschijnt hij dan op de website onder de nieuwsitems.

I. Themasessies voor Charter bedrijven

3. Voorbeeldendatabank op www.ovam.be

Voor de deelnemers aan het Charter, zijn er periodieke ervaringsuitwisselings- en infosessies. Deze infosessies behandelen de diverse thema’s van het Charter Duurzaam Ondernemen en streven naar interactie door het uitwisselen van ervaringen. Een deskundige spreker of bedrijfsgetuigenis behandelen of illustreren de diverse thema’s. Deze themasessies zijn gratis, instappen is op elk moment mogelijk. De topics worden afgestemd op de interesses van de deelnemers.

De laatste jaren werden succesrijke eco-efficiënte maatregelen opgenomen in de voorbeeldendatabank van OVAM: www.ovam.be (> Afval en materialen > Eco-efficiëntie > Eco-efficiëntie en Ecodesignvoorbeelden.)

4. Publicaties in ecoTips Heel wat inspirerende maatregelen van een grote selectie Charterbedrijven uit Antwerpen, Oost- en WestVlaanderen kwamen aan bod in de diverse edities van het tijdschrift ecoTips (vanaf november 2006) en werden gebundeld in boekjes.

2. Databank goede praktijken www.charterduurzaamondernemen.be De acties die deelnemers aan het Charter Duurzaam Ondernemen realiseren gaan van kleine ‘good housekeeping’-maatregelen, sensibilisatieacties tot en met grotere investeringen. Stof genoeg om een aantal interessante maatregelen uit te werken in infofiches die zeker ook voor andere bedrijven inspirerend en stimulerend kunnen zijn. Diverse infofiches staan gerangschikt per thema en kunnen geraadpleegd worden via de website: www.charterduurzaamondernemen.be. Nieuws De website kan ook uw realisaties onder de aandacht brengen. Heeft u een geslaagde duurzame actie waarover u extern wenst te communiceren? Stuur ons een kort tekst door.

Deze publicaties zijn een samenwerking tussen ecoTips en de Charterinitiatieven in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. U kunt deze publicaties opvragen bij de POM West-Vlaanderen.

5. Enkele andere communicatieinitiatieven   

Reportages in [email protected]; publicaties in de maandelijkse nieuwsbrief van de POM West-Vlaanderen; diverse artikels in tijdschriften en VOKAtijdschrift ‘Ondernemers’.

15

Enkele financiële duwtjes in de rug I. Het Charter Duurzaam Ondernemen en de Ecologiepremie Plus Het bedrag van de ecologiepremie wordt berekend aan de hand van het type investering, het ecologiegetal (maat voor de performantie van de technologie), de grootte van de onderneming en de subsidiebonus. KMO’s die op datum van indiening van de subsidieaanvraag beschikken over een geldig milieucertificaat, hebben recht op een subsidiebonus. Het Charter Duurzaam Ondernemen komt in aanmerking voor een bonus van 5%. Meer info: www.agentschapondernemen.be (onder ‘Subsidies’).

2. Steun voor strategische investerings- en opleidingsprojecten. Deze steun is van toepassing op investeringen boven de acht miljoen euro van kleine, middelgrote en grote ondernemingen -deze laatste enkel in de regionale steungebieden-, en op opleidingskosten van meer dan 250.000 euro voor kleine ondernemingen en 300.000 euro voor middelgrote ondernemingen. De strategische waarde van de subsidieaanvragen wordt getoetst aan de volgende criteria: 1. 2.

bedrijfseconomische criteria die peilen naar de prestaties en de leefbaarheid van de onderneming; sociale criteria die nagaan of de onderneming haar sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt (o.a. het beschikken over een duurzaamheidsrapport); 3. ecologische criteria die de inspanningen beoordelen die de onderneming levert om een milieuzorgsysteem uit te bouwen. De evaluatie aan de hand van deze criteria zal een score opleveren die, samen met de grootte van de onderneming en haar vestigingsplaats, het toegekende steunpercentage zal bepalen. Het beschikken over een certificaat van het Charter Duurzaam Ondernemen is erkend binnen deze steunmaatregel. Meer info: www.agentschapondernemen.be (onder ‘Subsidies’).

16

Inspanningen en kosten verbonden aan deelname aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen I. Jaar van ondertekening (eerste deelname) Het onderzoek naar de conformiteit met de wetgeving en het gevoerde duurzaamheidsbeleid gebeurt aan de hand van een checklist ‘duurzaam ondernemen’ en een plaatsbezoek. Nadien ontvangt u het verslag van deze doorlichting. De resultaten kunnen besproken worden met de POM West-Vlaanderen. Wanneer de doorlichting positief verlopen is, dient het bedrijf een actieplan voor het lopende jaar op te maken, voor het bedrijf kan overgaan tot ondertekening. Ook in deze fase is overleg en terugkoppeling mogelijk. Het bedrijf kan voor begeleiding bij de opmaak van zijn actieplan steeds een beroep doen op de POM WestVlaanderen. De kostprijs van deelname is afhankelijk van het aantal voltijdse equivalente medewerkers (VTE’s). Kostprijs deelname (bedragen 2016 - 2017):  € 730 indien < 25 VTE’s;  € 975 indien 25 – < 100 VTE’s;  € 1220 indien 100 – < 250 VTE’s;  € 1465 indien 250 – < 500 VTE’s;  € 1950 indien 500 - < 1000 VTE’s;  € 2150 indien > 1000 VTE’s  voor niet-commerciële organisaties (vzw’s, overheidsinstellingen, intermediaire organisaties en andere non-profitorganisaties) wordt een prijsklassereductie toegekend, zodat de deelnameprijs varieert tussen € 730 en € 1950 ;  prijs per milieutechnische bedrijfseenheid;  facturatie gebeurt enkel wanneer het bedrijf wordt toegelaten tot ondertekening;  de prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari, met als basis de index van 1 januari 2012;  prijs exclusief btw. Tijdsbesteding:  voorbereiding checklist ‘duurzaam ondernemen’;  nulmeting (halve dag tot hele dag, afhankelijk van de grootte van de activiteiten van het bedrijf);  eventueel opvolging en terugkoppeling;  opmaak actieplan. Return voor het bedrijf:  verslag van checklist ‘duurzaam ondernemen’, ook aanbevelingen worden geformuleerd;  actieplan voor de uitbouw van het duurzaamheidsbeleid;  begeleiding door de POM West-Vlaanderen;  ervaringsuitwisseling met andere ondertekenaars;  ondertekening op officieel moment in maart.

17

2. Jaar van deelname voor het jaarcertificaat In dit jaar is het de bedoeling het actieplan tot uitvoering te brengen door het nemen van gepaste acties en/of doorvoeren van relevante investeringen. De resultaten van deze acties worden in het jaarrapport weergegeven. Vervolgens zal een auditteam op een vastgelegde dag de geplande acties en resultaten evalueren gedurende een halve dag (kleinere bedrijven) of een hele dag (grote bedrijven). Naar aanleiding van deze audit wordt het rapport aangevuld met een uitgebreid evaluatieverslag, met een overzicht van de beoordeling van de acties, de eventueel bij te stellen knelpunten/niet-conformiteiten en aanbevelingen. Bij een positieve evaluatie ontvangt uw bedrijf het jaarcertificaat en het logo van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen tijdens een academische zitting. Kostprijs deelname (bedragen 2016-2017):  € 730 indien < 25 VTE’s;  € 975 indien 25 – < 100 VTE’s;  € 1220 indien 100 – < 250 VTE’s;  € 1465 indien 250 – < 500 VTE’s;  € 1950 indien 500 - < 1000 VTE’s;  € 2150 indien > 1000 VTE’s  voor niet-commerciële organisaties (vzw’s, overheidsinstellingen, intermediaire organisaties en andere non-profitorganisaties) wordt een prijsklassereductie toegekend, zodat de deelnameprijs varieert tussen € 730 en € 1950;  prijs per milieutechnische bedrijfseenheid;  facturatie gebeurt nadat de evaluatieaudit heeft plaatsgevonden ;  de prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari, met als basis de index van 1 januari 2012;  prijs exclusief btw. Tijdsbesteding:  realisatie van doelstellingen en acties;  opmaak jaarrapport;  voorbereiding audit;  halve of hele dag audit. Return voor uw bedrijf:  audit door twee tot drie deskundige personen;  evaluatieverslag over het beleid en de uitgevoerde acties: met aanduiding van knelpunten/nietconformiteiten en aanbevelingen naar verbetering toe;  bij gunstige beoordeling: jaarcertificaat overhandigd op academische zitting in juni + logo dat op alle communicatie-initiatieven gebruikt mag worden;  bij gunstige beoordeling: positieve profilering van uw bedrijf;  persbelangstelling;  ervaringsuitwisseling met andere deelnemers.

18

West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen en andere zorgsystemen: goede partners! 1. Het West-Vlaamse Charter Duurzaam Ondernemen en ISO 14001 Vooruitstrevende bedrijven engageren zich om op een gestructureerde wijze de zorg voor mens en milieu in te voeren in hun organisatie. Het opzetten van een ISO 14001-systeem voor milieu, of het deelnemen aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen zijn hiertoe uitstekende instrumenten. Alhoewel het WestVlaams Charter Duurzaam Ondernemen een regionaal initiatief is en ISO 14001 een internationale norm, is er tussen beiden veel overeenstemming. Het Charter Duurzaam Ondernemen kan een goede opstap zijn naar invoering van een milieu- of ander zorgsysteem rond duurzaam ondernemen. Beide instrumenten vullen elkaar ook aan. Het mooiste bewijs hiervan is deelname van onder andere: Deceuninck, Daikin Europe N.V., IMOG, Pepsico Veurne, TE Connectivity en Vulkoprin aan zowel ISO 14001 als het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen wordt door deze bedrijven vaak beschouwd als de drijvende kracht voor het doorvoeren van concrete acties en het continu verbeteren. Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen integreert de aandacht voor mens, milieu en economie en kan daarom ook een mooie aanvulling/opstap zijn tot een kwaliteits-, veiligheids- of personeelszorgsysteem. Hieronder wordt de vergelijking gemaakt tussen het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen en het milieuzorgsysteem ISO 14001.

1.I. Overeenstemming in motieven De motivatie tot deelname aan een Charter Duurzaam Ondernemen of tot de invoering van een milieuzorgsysteem is gelijklopend.  Motieven op het vlak van risicobeheersing. De ondernemer wenst inzicht te verkrijgen in het milieurisico van zijn onderneming. Hij wil zijn bedrijfsvoering waarborgen op lange termijn.  Marketingaspecten: het bekomen van een positief imago en het verbeteren van de relaties met overheid, omwonenden, klanten, aandeelhouders enz.  Het economische aspect is een belangrijke drijfveer.  Verantwoordelijkheid nemen om hinder te voorkomen en de milieu-impact te beperken.  Nastreven duurzaam ondernemerschap en continue verbetering.

1.2. Richtingwijzers voor een gestructureerd milieubeleid  Ontwikkelen beleid Een bedrijf heeft een beleid nodig om zijn organisatie te sturen. Deelnemende bedrijven aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen onderschrijven zes beleidsprincipes en tien thema’s. De thema’s dienen vertaald te worden in concrete verbeteringsacties voor het bedrijf. Bij ISO 14001 is het definiëren van een milieubeleid een verplicht item. Het bedrijf stelt een verklaring op over het doel en de uitgangspunten van de organisatie op het vlak van milieu. Dit wordt uitgewerkt in concrete doelstellingen en actieplannen.  Gebruik PDCA-methodiek (plan-do-check-act). Beide systemen gebruiken deze methodiek en het is de drijvende kracht voor continue verbetering. Plan wat je gaat doen en waar je naartoe wilt (beleid en doelstellingen), voer uit wat je hebt gepland (uitvoering actieplan), controleer regelmatig of je nog steeds de juiste weg volgt (de externe controles van de evaluatiecommissie zijn hierbij een nuttig instrument) en stuur bij indien nodig.

19

1.3. Nog meer overeenkomsten… 

Eén van de stelregels van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is: ‘meten = weten’. Ook ISO 14001 legt vast dat de belangrijkste parameters van de werkzaamheden (met significant milieueffect) onderhevig zijn aan monitoring en meting. Het uitwerken van noodprocedures, het voeren van een communicatiepolitiek (bv. naar werknemers en omgeving) en het sensibiliseren en opleiden van eigen personeel behoren tot de gemeenschappelijke doelstellingen. Beide initiatieven kunnen bekroond worden met een certificaat.

1.4. ISO 14001 extra’s ISO 14001 is in tegenstelling tot het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen, een integraal managementsysteem dat een continu regelproces omvat voor het beheersen en, waar mogelijk, beperken van de milieueffecten als gevolg van de volledige bedrijfsactiviteit (zowel op niveau van activiteiten, producten of geleverde diensten). Een adequaat ISO 14001-milieuzorgsysteem stelt een organisatie in staat te waarborgen (op lange termijn) dat niet alleen aan de milieuwetgeving wordt voldaan maar dat men zich er tevens op richt om zijn significante milieuaspecten te beheersen en te verbeteren. Specifiek stelt ISO 14001 aanvullende eisen op het vlak van significantiebepaling van de milieuaspecten, definiëring van milieutaken, -verantwoordelijkheden en -bevoegdheden, beheersing van de werkzaamheden, uitvoering van interne milieuaudits en directiebeoordelingen, milieuregistraties, enz. Het administratief aspect van deelname aan een Charter Duurzaam Ondernemen is hierdoor heel wat beperkter ten opzichte van de uitwerking van een milieuzorgsysteem. Deze aanvullende eisen dienen bij een ISO 14001-milieuzorgsysteem in de meeste gevallen opgenomen te worden in duidelijke procedures die op hun beurt vallen onder een uniforme methodiek van documentenbeheer (versiebeheer, verdeling van documenten… ).

2. Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen en ISO 26000 ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO: een hulpmiddel voor bedrijven bij de implementatie van MVO. Het is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering. De richtlijn helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent en helpt bij het structureel invoeren van MVO. Het opstellen van de richtlijn heeft plaatsgevonden op basis van ‘argumenten en consensus’. Er is aldus een breed draagvlak voor ISO 26000 onder verschillende stakeholdergroepen: bedrijfsleven, overheid, vakbonden, consumenten, NGO’s en overige partijen. ISO 26000 is mede gebaseerd op vele internationale conventies, verdragen en richtlijnen die over MVO gaan – zoals de ILO-normen, OESO-richtlijnen, Global Compact en GRI – en gedragsnormen, en helpt bij de implementatie ervan door organisaties procesmatig en inhoudelijk te begeleiden bij het zelf inhoud geven aan MVO binnen de organisatie. Het maakt de toepassing van bestaande richtlijnen makkelijker en plaatst ze in een breder MVO-verband. ISO 26000 kan worden toegepast door alle soorten organisaties, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, over de hele wereld in alle sectoren. Het is bedoeld voor zowel grote als kleine organisaties. Bedrijven kunnen ISO 26000 gebruiken als richtlijn (hulpmiddel) voor het implementeren van een MVO-beleid. Bedrijven kunnen dus geen certificaat, diploma of keurmerk behalen als ze dit proces hebben doorlopen. Hooguit kunnen ze stellen dat ze MVO hebben geïmplementeerd gebaseerd op ISO 26000. Het is dus eerder een hulpmiddel voor het systematisch invoeren van een MVO-beleid dan een bewijs ervan.

20

2.I. ISO 26000 bij KMO’s In principe is ISO 26000 bedoeld voor alle organisaties, dus ook voor kleinere bedrijven. Het is echter een erg omvangrijke richtlijn die uiteindelijk een beleidsmatige aanpak van MVO vergt. Voor KMO-koplopers die MVO willen integreren in alle bedrijfsprocessen is het een geschikt instrument. Voor kleine bedrijven die beginnen met MVO is het waarschijnlijk vrij complex.

2.2. Korte samenvatting van de hoofdlijnen van ISO 26000 De richtlijn gaat uit van zeven MVO-principes en zeven MVO-kernonderwerpen die vallen onder maatschappelijke verantwoordelijkheid. MVO-principes ISO 26000 benoemt zeven generieke MVO-principes. Deze principes vormen de basis bij ieder besluit en iedere activiteit van een organisatie. Het gaat om de volgende principes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen). Transparantie. Ethisch gedrag. Respect voor stakeholderbelangen. Respect voor wet- en regelgeving. Respect voor internationale gedragsnormen. Respect voor mensenrechten.

Per principe geeft de richtlijn aan op welke manier een organisatie hier invulling aan kan geven. MVO-kernthema’s Naast de MVO-principes, benoemt ISO 26000 zeven MVO-kernthema’s die in iedere organisatie aandacht moeten krijgen. Deze kernthema’s zijn onderverdeeld in 36 subthema’s, de MVO-issues. Organisaties moeten zelf bepalen of, en in hoeverre, een bepaald MVO-issue relevant is, maar ze moeten in ieder geval iets doen met elk van de zeven kernonderwerpen. Per subthema geeft ISO 26000 richtlijnen om invulling te kunnen geven aan de thema’s. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bestuur van de organisatie. Mensenrechten. Arbeidsomstandigheden. Milieu. Eerlijk zakendoen. Consumentenaangelegenheden. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap.

Deze algemene principes gelden als minimumvoorwaarden. Iedere organisatie zou minstens deze zeven principes moeten toepassen.

21

3. Meerwaarde van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen Bij de evaluatie tot het bekomen van het ‘Charter Duurzaam Ondernemen’-certificaat worden concreet de prestaties en de gerealiseerde acties beoordeeld en niet de borging van het systeem. Hierbij worden alle aspecten van duurzaam ondernemen (economie, mens en milieu) benaderd. Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen wil hierbij inspelen op de belangrijke uitdagingen voor de bedrijfswereld om ook in de toekomst te kunnen overleven. De evaluatiecommissie van het Charter Duurzaam Ondernemen beperkt zich niet tot het beoordelen, maar probeert tevens op een constructieve manier aanbevelingen te geven en verbeteropties te suggereren. Er is in het kader van de evaluatieaudits ook contact met diverse overheidsinstanties. De evaluatiecommissie opereert volledig onafhankelijk en is in tegenstelling met de auditeur van het ISOsysteem niet contractueel gebonden. Tenslotte zorgen de POM West-Vlaanderen en VOKA West-Vlaanderen via een academische zitting, persconferenties, verspreiding van ‘goede praktijken’, de website www.charterduurzaamondernemen, ervaringsuitwisseling, publicaties en infodagen voor heel wat externe uitstraling voor de geleverde prestaties en voor het behaalde certificaat.

4. West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen en zorgsystemen: goede partners! Enerzijds kunnen we stellen dat het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen een ideale opstap is naar een volwaardig zorgsysteem zoals ISO 14001 of ISO 26000. Mits het inbouwen van een deel ‘systeemelementen’ kan milieuzorg in alle lagen van de organisatie worden verankerd en onderhouden. Ook zijn de medewerkers van een Charterbedrijf reeds gewoon om ‘doorgelicht’ te worden, wat bij de implementatie van zorgsystemen zeker in hun voordeel speelt. Anderzijds zijn er ISO 14001-gecertificeerde bedrijven die het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen aanwenden als middel om invulling te geven aan het aspect van ‘continue verbetering’. Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen kan dus perfect dienen als planningsinstrument (onder andere vastleggen en realiseren van milieudoelstellingen volgens de ISO 14001-norm) binnen het zorgsysteem. Redenen genoeg om te stellen dat het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen en andere zorgsystemen zoals ISO 14001 of ISO 26000 elkaar goed aanvullen en ideale partners zijn!

22

BIJLAGE 1: Van West-Vlaams Milieucharter naar West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen

23

BIJLAGE 2: Stappen bij deelname aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen

24

CONTACT Meer info: www.charterduurzaamondernemen.be

Inhoudelijk:

POM West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66 8200 Sint-Andries/Brugge Tel.: 050 40 31 66 Fax: 050 71 94 06 Kantoor : Greenbridge Wetenschapspark 1 8400 Oostende Guido De Roo, coördinator 059 / 36 99 32 of [email protected]

Philippe Tavernier, voorzitter evaluatiecommissie 059 / 36 99 37 of [email protected]

Dossierbeheerders: Helene De Rore 059 / 36 99 33 of [email protected]

Sophie Tobback 059 / 36 99 34 of [email protected]

Wij zijn steeds bereid de mogelijkheden van een deelname na te gaan in een persoonlijk gesprek!

Secretariaat en administratie:

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen Pres. Kennedylaan 9A 8500 Kortrijk Tel.: 056 23 50 51 Fax: 056 21 85 64

Bart Vansevenant, coördinatie Voka 056 23 50 66 of [email protected] Nele Demets, Management-assistente 056 23 50 66 of [email protected]

25

AANVRAAG ONDERTEKENING Ondergetekende: Firma: ............................................................................................................................................................................................. Adres: ............................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................... Contactpersoon: .......................................................................................................................................................................... E-mail: ............................................................................................................................................................................................. Tel./fax: ........................................................................................................................................................................................... Facturatiegegevens – btw-/ondernemingsnummer.: ........................................................................................................... dient hierbij de kandidatuur in van het bedrijf (milieutechnische bedrijfseenheid; deze naam komt op de officiële documenten van het Charter te staan): .............................................................................................................................. voor ondertekening van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Na onderzoek en mits goedkeuring van de aanvraag door de evaluatiecommissie zal het Charter ondertekend worden door (deze naam staat onder het document met beleidsprincipes en thema’s die ondertekend worden): dhr./mevr.

...................................................................................................................................................................................

Aantal voltijdse equivalenten van de vestiging die het Charter ondertekent: ............................................................. Bij deze aanvraag wordt een kopie gevoegd van:  de van toepassing zijnde milieuvergunningen (of overzicht besluiten, vergunde rubrieken en bijzondere voorwaarden);  de motivatie tot ondertekening. Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inhoud, de beleidsprincipes, de thema’s, de aanvraag- en de evaluatieprocedure van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Na evaluatie van de aanvraag en na een positieve beslissing van de evaluatiecommissie in verband met de ondertekening zal het verschuldigd bedrag (cfr. deelnameprijs) gefactureerd worden voor de dekking van de kosten verbonden aan het initiatief. Datum: ………………………… Terug te sturen naar:

Handtekening:

………………………………

Guido De Roo ([email protected]) POM West-Vlaanderen p/a GreenBridge Wetenschapspark 1 8400 Oostende Tel.: 059 36 99 32

26

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF