Infograpic mineralen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Aardwetenschappen, Mineralogy
Share Embed Donate


Short Description

Download Infograpic mineralen...

Description

Toepassingen mineralen uit sloop en sanering Attero brengt uw bouwstoffen terug in de kringloop!

Productie betonelementen

Puin

Verontreinigde grond

Puinbreker

Grondreiniging Puin

Megablokken Keerwanden

Granulaat

Stortmateriaal (onder andere asbest)

Grondreinigingsresidue

Zand

Stortplaats

Grondbank

Stortgas

Beton Fundering voor wegen

Verwerkingslocaties Attero

Wijster

Wilp

Stortplaats Tilburg Venlo

Montfort Landgraaf

Elektriciteit Wegenbouw Ophoogmateriaal Zandbed Koken op gas

Facts Puinbreker: Grondreiniging: Grondbank: Stortplaats:

Puinbreker Grondreiniging Grondbank Productie megablokken/keerwanden

Schone grond

285.000 ton/jaar 320.000 ton/jaar 100.000 ton/jaar 330.000 ton/jaar

Schone grond

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF