Information om integritet och cookies

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Webbdesign
Share Embed Donate


Short Description

Download Information om integritet och cookies...

Description

Information om integritet och cookies Personuppgiftsansvariga Personuppgiftsansvarig

Western Union Payment Services Ireland limited

Gäller från: augusti 2015

I denna information beskriver vi hur Western Union Payment Services Ireland Limited (nedan kallat WUPSIL) samlar in och använder dina personuppgifter och vilka uppgifter vi får när du besöker eller använder webbplatsen MyWU i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN? Western Union samlar in personuppgifter om dig från olika källor, bland annat de som anges nedan. Du godkänner att uppgifterna behandlas i de syften och på de sätt som anges i den här informationen, bland annat genom att överföras till länder utanför EES, till exempel USA. •

• •

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar när a) du ber oss eller något av våra närstående bolag, Western Union-ombud (nedan kallade närstående bolag) att skicka eller ta emot pengar, anmäler dig till eller använder någon av våra andra produkter eller tjänster, b) du lämnar personuppgifter i ansökningar eller andra formulär som du skickar till oss eller våra närstående bolag, eller c) du i övrigt lämnar personuppgifter till oss, våra närstående bolag eller annan. Vi samlar in och skapar personuppgifter om dig och dina transaktioner med oss eller närstående bolag. Vi samlar in personuppgifter om dig från olika utomstående källor som våra affärskunder, myndigheter, kund- och kreditupplysningsföretag och andra som tillhandahåller information för att hjälpa oss tillhandahålla dig med de produkter och tjänster som beställer eller för att hjälpa oss driva vår verksamhet. Vi samlar in personuppgifter när vi är skyldiga att göra det enligt lag och i enlighet med efterlevnadsprogram, särskilt sådana som rör penningtvätt och brotts- och bedrägeribekämpning. När du besöker vår webbplats samlar vi in personuppgifter om den domän och värd du använder för tillträde till Internet, din dators IP-adress, webbläsare och operativsystem, datum och tid när du besökte vår webbplats och vilken webbplats du besökte när du använde en länk för att gå vidare till vår webbplats. Vi kan samla in och behålla uppgifter om bank, betalkort och andra betalningsuppgifter som du lämnar när du använder våra tjänster och för användning i framtida transaktioner och tjänster. Vi samlar in personuppgifter om dina aktiviteter på Internet såsom beskrivs nedan i punkten ”Cookies och Internetteknologi”. Personuppgifterna vi samlar in omfattar till exempel, namn, adress och telefonnummer, information om den identifikation du använder för att skicka eller ta emot en transaktion (om det krävs enligt lag) inklusive identifikationen och en kopia av identifikationshandlingen, transaktionsaktivitet, bankkonto och betalningsinformation samt de produkter och tjänster du har hos oss och din användning av dem, samt din dators IP-adress och andra uppgifter om dina aktiviteter på Internet.

HUR ANVÄNDER VI INFORMATIONEN? Vi använder personuppgifterna vi samlar in om kunderna för att• • •tillhandahålla, leverera och hjälpa oss tillhandahålla, hantera och leverera produkter och tjänster till dig (inklusive penningöverföringar, betalningstjänster, förbetalda kort, lojalitetsprogram och andra produkter och tjänster från Western Union) och för att hjälpa oss förbättra och utveckla dessa tjänster, kunna skicka och hålla dig informerad om affärskommunikationer om produkter och tjänster från Western Union eller andra (beroende på vilka val du har gjort), lojalitetsprogram och andra uppdateringar, kontrollera information du har lämnat i syfte att genomföra, handlägga eller verkställa transaktioner, för att hantera våra kundrelationer, bekräfta din behörighet för olika tjänster eller produkter du ansöker om och för att se till att uppgifterna i våra register är riktiga, uppfylla lagstiftning och myndighetsföreskrifter, inklusive sådana som rör penningtvätt och liknande brottslighet eller misstänkt brottslighet, om du ansöker om att bli ett Western Union-ombud använder vi de personuppgifter du lämnar för att granska din ansökan och kontrollera om du är behörig och lämplig att bli ett ombud, du ska kunna använda webbplatsen på bästa sätt, bland annat lagra dina inställningar, lösenord och annan information samt spåra aktiviteten på vår webbplats, för att få mer kunskap om hur effektiva våra reklamkampanjer är, för att fastställa om du kom till vår webbplats via en bannerannons eller ett närliggande bolags webbplats, för att lämna information som är anpassad till dina intressen på andra webbplatser, för att fastställa hur du har reagerat på reklammeddelanden, och vi använder också personuppgifter om dig för att kunna driva denna webbplats bättre och förbättra kundernas upplevelse och driften av vår verksamhet.

COOKIES OCH INTERNETTEKNOLOGI Vi använder Internetteknologi som cookies och pixeltaggar i olika syften, bland annat de som anges nedan. Transaktionscookies – cookies som används för viktiga funktioner när du besöker webbplatsen. Det kan vara att identifiera vilket land och språk som ska användas, behandla transaktioner, fastställa vilken version av webbplatsen du använder (t.ex. en version för mobiltelefoner eller för datorer), upptäcka och bekämpa bedrägeri, underlätta efterlevnad och webbplatsstabilitet. Cookies av detta slag anses vara nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Prestationscookies – cookies som samlar in information om webbplatsens prestation och din användning av webbplatsen, t.ex. vilka sidor du besöker eller om du råkar ut för något fel, så att Western Union lättare kan lösa problem på webbplatsen och fastställa hur mycket de olika delarna av webbplatsen används. Denna typ av cookie samlar normalt in statistisk, anonym information. All information är anonym och används enbart för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktion, förstå vilka intressen du har och mäta marknadsföringseffektivitet. Om du vill avregistrera dig från sådana cookies kan du ändra dina webbläsarinställningar. Marknadsföringscookies – cookies som hjälper oss tillhandahålla marknadsföring till dig och mäta hur framgångsrik vår marknadsföring är. De är kopplade till tjänster både från Western Union och tredje part och kan vara undersökningar, marknadsföringsförfrågningar, ”Like”- och ”Share”-knappar från tredje part m.m. som innehåller länkar till sociala nätverk som Facebook, vilka därefter kan komma att använda informationen om ditt besök. Om du vill avregistrera dig från sådana cookies kan du ändra dina webbläsarinställningar. På den här webbplatsen använder vi följande cookies: Cookies

Beskrivning

Typ

SESSIONPHP

Denna cookie gör att WU kan tillhandahålla självservicefunktioner till medlemmar så att de kan använda viktiga funktioner på webbplatsen, som att kontrollera hur många poäng de har, lösa in förmåner och acceptera erbjudanden från närstående

Transaktionscookie

bolag. Google Analytics (_ga, _utc)

Denna cookie möjliggör analys av webbplatsanvändning genom Google Analytics plattform. Den ger också enkel tillgång till åtgärder som inlösen och fel som användaren har råkat ut för.

Analytisk cookie

Språkcookies

Dessa hjälper oss att fastställa vilket språk du har på webbplatsen, så att du får samma språk på alla sidor.

Transaktionscookie

Add This

Denna cookie gör att användarna kan dela webbplatsinnehåll med hjälp av de vanligaste sociala nätverken som Facebook, Twitter, Google+ m.fl.

Marknadsföringscookie

Du kan ändra cookieinställningarna i dina webbläsarinställningar. Om du avaktiverar cookies på din webbläsare kommer det dock att begränsa funktionerna på webbplatsen och kan göra det svårare att genomföra en transaktion. VILKEN INFORMATION LÄMNAR VI UT? Vi kan lämna ut personuppgifter • • •

• •

till bolag i Western Unions koncern, till exempel Western Union International Limited, Western Union Financial Services Inc. och Western Union Payment Services UK Limited, till företag som hjälper oss att sköta eller förbättra vår verksamhet eller som hjälper oss leverera produkter och tjänster till dig, för att uppfylla lagstiftning, myndighetsföreskrifter, säkerhets- och databehandlingskrav, utländska myndigheters krav som vi, våra närstående bolag eller tjänsteleverantörer omfattas av, till exempel lagstiftning om penningtvätt, till organisationer som hjälper oss hantera transaktioner, kontrollera kunduppgifter och för att hjälpa oss motverka skulder, bedrägeri stöld eller förlust, enligt vad som tillåts enligt gällande lagstiftning och föreskrifter.

Western Union och närstående bolag runt om i världen kan lämna ut personuppgifter om dig, bland annat namn, kundnummer, adress, transaktionsmönster och bankkontouppgifter, i) om vi är skyldiga att lämna ut sådan information enligt lokal eller utländsk lagstiftning eller ett rättsligt förfarande, eller ii) till myndigheter som upprätthåller lag och ordning eller andra regeringstjänstemän (i detta land, USA och andra länder) i syften såsom att upptäcka, utreda, åtala och motverka brott, exempelvis penningtvätt och liknande brottslighet. Mottagarna kan i sin tur komma att lämna ut personuppgifterna i dessa och liknande syften. SEKRETESS OCH SÄKERHET Vi vidtar åtgärder för att upprätthålla ett fysiskt, tekniskt och rutinbaserat skydd som uppfyller gällande lagstiftning och myndighetsföreskrifter för att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar också åtgärder för att endast de anställda, ombud och företrädare som behöver informationen ska få tillgång till den. Trots dessa åtgärder kan tredje parter, som du säkert känner till, olagligt komma åt eller hindra kommunikationer som skickas till oss eller otillbörligt få dig att lämna ut information till dem genom att framställa sig som Western Union. PERSONLIGT VAL Om du har gett oss tillstånd att använda, lagra och lämna ut information om dig har du rätt att ta tillbaka detta tillstånd när som helst genom att använda kontaktuppgifterna nedan. Om du drar tillbaka

ditt tillstånd kommer vi sluta att använda informationen, med undantag för om vi är skyldiga att lämna ut den enligt lag. Western Union lagrar ditt val och din transaktionshistoria i enlighet med våra bestämmelser om lagring av register. Om du inte genomför någon mer transaktion under den tid vi lagrar uppgifterna tas dina personuppgifter, och ditt val, bort. INFORMATIONENS RIKTIGHET Du kan (genom att kontakta oss på det sätt som anges nedan) begära att få se de personuppgifter vi har om dig och be oss att rätta eller radera felaktiga eller inaktuella personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att oberoende kontrollera alla påståenden. För att skydda din integritet vidtar vi också skäliga åtgärder för att kontrollera din identitet innan vi genomför några rättningar. Vi förbehåller vi oss rätten, om det tillåts enligt lag, att ta ut en administrationsavgift för att tillhandahålla information till dig i enlighet med din begäran. EXTERNA WEBBPLATSER Western Unions webbplats kan innehålla länkar till tredje parter och tredje parters webbplatser kan innehålla länkar till Western Unions webbplats. Western Union ansvarar inte för innehållet eller integritetsbestämmelserna på sådana webbplatser. ÄNDRINGAR Western Union förbehåller sig rätten att ändra denna information. Uppdaterad information om integritet publiceras på denna webbplats när en ändring genomförs. För att du ska ha aktuell information uppmanar dig att läsa denna information när du besöker webbplatsen. Du kan när som helst ändra dina val. KONTAKTA OSS Om du har några frågor, kontakta oss på kontakta oss.View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF