INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I BRF GITARREN

January 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, English, Literature, English Literature
Share Embed Donate


Short Description

Download INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I BRF GITARREN...

Description

INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I BRF GITARREN Cykelrensning Föreningen kommer att genomföra en utrensning inom området av gamla cyklar och cykeltillbehör (barnstolar, cykelkärror m m) som inte längre verkar ha någon ägare med start måndagen 18/3. Samtliga cyklar och tillbehör i cykelförråden samt i cykelställ utomhus kommer att märkas upp med avspärrningsband. De cyklar och tillbehör som fortfarande står märkta torsdagen 18/4 kommer att bortforslas av Cykelförrådet Syd på uppdrag av föreningen. Godset registreras omgående hos polisen som hittegods.

Avlägsna avspärrningsbandet på din cykel eller ditt cykeltillbehör snarast efter startdatumet måndagen 18/3 för att förhindra att den bortforslas. Godset kan återfås under tre månader efter slutdatumet. För att återfå försvunnen cykel, kontakta Cykelförrådet Syd.

Med vänlig hälsning Styrelsen Brf Gitarren 2013-02-18

INFORMATION TO ALL RESIDENTS OF BRF GITARREN Removal of bikes and bike accessories The association will conduct a cleanup in the area of old bikes and bike accessories (child bike seats, bike trailers, etc.) that no longer seems to have any owner, starting Monday March 18th. All bikes and bike accessories in the bike storehouses and in the bike racks outside will be marked with barrier tape. The bikes and accessories that are still marked on Thursday April 18th will be removed by Cykelförrådet Syd on behalf of the association. The goods will be registered immediately at the police as lost property. Remove the barrier tape on your bike or your bike accessories as soon as possible after the start date Monday March 18th to prevent it from being removed. The goods can be recovered for three months after the end date. To regain a lost bike, contact Cykelförrådet Syd.

Kind regards The Board of Brf Gitarren February 18th 2013

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF