Inhoudsopgave

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie
Share Embed Donate


Short Description

Download Inhoudsopgave...

Description

1

Inhoud

Lijst met afbeeldingen9 Voorwoord11 1. Theoretische Stromingen in de Psychologische Wetenschappen13 1.1 Inleiding 1.2 Dieptepsychologie 1.3 Het behaviorisme 1.4 Sociaal constructivisme 1.5 Gestaltpsychologie 1.6 Cognitieve psychologie 1.7 Humanistische psychologie 1.8 Biologische psychologie

13 13 16 18 18 19 20 20

2. Leerpsychologie23 2.1 Aangeboren en aangeleerd gedrag 2.2 Habituatie 2.3 Klassieke conditionering 2.3.1 Het experiment van Pavlov 2.3.2 Kenmerken van klassieke conditionering 2.4 Operante (of instrumentele) conditionering 2.4.1 Wat is operante conditionering? 2.4.2 Aangeleerde hulpeloosheid 2.5 Sociaal leren 2.5.1 Wat is sociaal leren? 2.5.2 Het bobo-doll-experiment 2.6 Het inzichtelijk oplossen van problemen 2.6.1 Wat is inzichtelijk leren? 2.6.2 Het experiment van W. Köhler met de chimpasees

Psychologie voor de vroedvrouw DRUKKLAAR.indd 5

23 24 25 25 26 27 27 28 29 29 30 31 31 32

9/5/2016 4:00:26 PM

6    INHOUD

3. Motivatie33 3.1 Wat is motivatie? 3.2 Kiezen is verliezen 3.3 Intrinsieke en extrinsieke motivatie 3.4 Motivatie om gedrag te veranderen 3.4.1 Het biopsychosociaal model 3.4.2 Gedragsveranderingsmodellen 3.5 Zelfmanagement

33 34 35 37 37 38 40

4. Enkele thema’s uit de sociale psychologie43 4.1 Wat is sociale psychologie? 4.2 Sociale beïnvloeding 4.2.1 Conformisme 4.2.2 Gehoorzaamheid en het onderzoek van Stanley Milgram 4.2.3 Helpend gedrag 4.3 Aantrekkelijkheid 4.3.1 Lichamelijke aantrekkelijkheid 4.3.2 Nabijheid 4.3.3 Gelijkheid 4.4 Het sociale dilemma 4.5 Persoonsperceptie 4.5.1 Het vormen van een eerste indruk 4.5.2 Het attribueren van oorzaken 4.6 Groepsperceptie 4.6.1 Vooroordelen en stereotypering 4.6.2 Groupthink

43 43 43 46 49 51 51 52 53 56 57 57 58 60 60 62

5. Stress63 5.1 Wat is stress? 5.2 Stressoren 5.2.1 Levensgebeurtenissen 5.2.2 Kleine irritaties en chronische spanning 5.2.3 De rol van het affect 5.2.4 Conflicten 5.3 Wat maakt een situatie stressvol? 5.4 Stressreacties 5.4.1 Fysiologische effecten 5.4.2 Psychologische effecten 5.4.3 Probleemgerichte coping

Psychologie voor de vroedvrouw DRUKKLAAR.indd 6

63 64 64 67 68 69 69 71 71 73 74

9/5/2016 4:00:26 PM

Inhoud 

5.4.4 Emotiegerichte coping 5.5 Burnout 5.5.1 Inleiding 5.5.2 Wat is een burnout? 5.5.3 Beïnvloedende factoren 5.5.4 Preventie 5.5.5 Depressie peripartum

  7

74 76 76 76 78 80 81

6. Ontwikkelingspsychologie van de baby85 6.1 Inleiding 6.2 Het psychologisch proces van de zwangerschap 6.3 Het onderzoek van de pasgeborene 6.3.1 Algemene kenmerken van de pasgeborene 6.3.2 De APGAR-test 6.3.3 De motorische en lichamelijke functies van de neonatus 6.4 De motorische en perceptuele ontwikkeling van de baby 6.4.1 De eerste drie levensmaanden 6.4.2 De baby van 3 tot 6 maanden 6.4.3 De baby van 6 tot 9 maanden 6.4.4 De baby van 9 tot 12 maanden 6.4.5 De baby van 12 tot 15 maanden 6.5 De dynamisch affectieve ontwikkeling van de baby 6.5.1 De dynamisch-affectieve ontwikkeling volgens E. Erikson 6.5.2 Ontwikkeling van gehechtheid volgens J. Bowlby

Psychologie voor de vroedvrouw DRUKKLAAR.indd 7

85 85 88 88 89 90 93 93 95 96 96 97 97 99 100

9/5/2016 4:00:26 PM

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF