Inleiding jaarthema 2016-2017

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Inleiding jaarthema 2016-2017...

Description

Jaarthema ‘GEEN DOLERS, MAAR PELGRIMS’ Zien waar het vuur brandt

Op 31 mei 1967 werd het bisdom Hasselt opgericht en op 8 juli van datzelfde jaar werd Mgr. Heuschen geïnstalleerd als de eerste bisschop. Daarom wordt het werkjaar 2016-2017 voor ons bisdom een feestjaar. Onze bisschop koos als jaarthema voor dit jubileumgebeuren “geen dolers maar pelgrims”. Deze titel komt van een uitspraak van paus Franciscus: “christenen zijn niet op de dool, maar altijd op weg”. ‘Geen dolers, maar pelgrims’ Wat is het verschil tussen een doler en een pelgrim? Ze zijn allebei “op weg”, maar het verschil ligt in de innerlijke beleving van dat “op weg zijn”. De doler is “zielloos” onderweg; de pelgrim daarentegen “bezield”. Een pelgrim weet zich deel van een groter verhaal. Zijn onderweg-zijn krijgt betekenis vanuit de vragen “waar kom ik vandaan?” en “waar ga ik heen?”. Een doler heeft niets om in te geloven; de pelgrim daarentegen staat met vertrouwen in het leven. Een doler zit opgesloten in zijn eigen kleine wereldje; de pelgrim leeft “in staat van ontmoeting”. Een doler verfoeit zijn weg. Een pelgrim beseft dat “onderweg blijven” de enige weg is naar leven en geluk. Voor een christen komt het er op aan een pelgrim te blijven en geen doler te worden. Of: als we al eens dolen, steeds opnieuw pelgrim te worden… Een Bijbelverhaal: de roeping van Mozes (Ex. 3, 1-8) Zoals elk jaar wordt het jaarthema ook nu weer ondersteund met een Bijbeltekst. Hiervoor werd gekozen voor ‘de roeping van Mozes’, zoals deze beschreven staat in Ex. 3, 1-8. Aan het begin van dit Bijbelfragment is Mozes een doler. Mozes, de Hebreeuwse jongen die opgroeide aan het hof van Farao, kwam op voor een volksgenoot, maar hij vermoordde daarbij een Egyptenaar en moest vluchten. Nu zwerft hij doelloos rond… Deze roepingservaring maakt van Mozes weer een pelgrim! Hij moet op weg gaan, terug naar Egypte. En die weg heeft een doel: zijn volk wegleiden uit slavernij naar vrijheid. Hij moet dus het ganse dolende volk tot pelgrims maken. Dat blijkt een hele opgave: het kost heel wat moeite om hen op weg te krijgen en – amper op weg – is er al de bekoring om terug te keren. De ganse pelgrimstocht door de woestijn is een oefening in vertrouwen. De weg van het godsvolk steunt op Gods belofte “Ik zal er voor u zijn”. Een sterk symbool van Gods aanwezigheid is “de tent van de samenkomst”: God woont tussen zijn mensen als in een tent, Hij is mobiel, Hij trekt met hen mee… Zien waar het vuur brandt Dit is de baseline, onder de titel ‘Geen dolers, maar pelgrims’, die in de onderwijswereld zal gebruikt worden. Het vuur kan vele betekenissen hebben: geloof, hoop en liefde… Zien wij waar overal het vuur brandt? Het jaarthema ‘Geen dolers maar pelgrims, Zien waar het vuur brandt’ is zeer actueel, uiterst concreet en herkenbaar in de onderwijswereld. Wie is vandaag de Mozes in onze school of klassen?

Hoe gebeuren ontmoetingen in onze scholen? Wanneer is een ontmoeting een Godsontmoeting? Wat is mijn ‘heilige grond’? Hoe kan ik in lichterlaaie staan voor mijn leerlingen of vak zonder mezelf te verbranden? Wie is in de school de doler? Wie de pelgrim? Elke leerling, elke leraar, elke directeur, elk lid van de schoolgemeenschap wordt uitgenodigd om zich te herkennen in dit Bijbelverhaal en het jaarthema. Ze nodigen alvast uit om er verder over na te denken en ernaar te handelen. We wensen je alvast veel succes toe met dit nieuwe jaarthema In het schooljaar 2016-2017 Van harte

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF