Innehåll Svart dag i Vita huset

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Näringslära, Diabetes
Share Embed Donate


Short Description

Download Innehåll Svart dag i Vita huset...

Description

I nnehåll 3162

Komplementär- och alternativmedicin en fråga om patienternas valfrihet Lena-Maj Anding Slutreplik: Oförsvarligt att prioritera alternativmedicin Christer G Wennerholm, Margareta Cederfelt

3164

Kompetensen utvecklas i arbetet med patienterna Karin Lindhagen »Officer of the Order of the British Empire« Carl Custaf Carpel Det finns riktlinjer för sjukskrivning! Einar Perman I huv’et på en frustrerad psykiater Ingegerd Wahl Utmattade patienter och arbetslivets krav Arja Tuukkanen

Nya böcker 3165

Thomas Ihre, redaktör. Enligt ordination – om bättre läkemedelsanvändning Bengt Järhult

medicinsk chefredaktör

Bengt Bratt och Roland Jansson. Mottagningen Katarina Strand Brodd

Återkommande 3168 3170 3190 3192

❙❙ Politiker som skapar problem för medicinsk forskning brukar kaxigt hävda att riskerna för att deras förslag skall leda till forskarflykt är överdrivna. Veckans nummer av New England Journal of Medicine (NEJM 2005;351:1645) redovisar hur delar av stamcellsforskningen är på väg att lämna USA, ett scenario som

Josef Milerad

Teater 3167

Svart dag i Vita huset

Lediga tjänster Platsannonser Meddelanden Inlägg utifrån Med nyfikenhet som yrke Hans Fällman Medicinhistoriska minipauser (3145)

I nästa nummer

Hyperakusi – ett outforskat område Hyperakusi innebär extrem känslighet för vardagens ljud och är ett problem som drabbar cirka 8 procent av befolkningen.

www.lakartidningen.se

FÖRHANDSPUBLICERAT

SBU-rapporten om ångest når inte klinisk praxis Alv A Dahl SBUs rapport »Behandling av ångestsyndrom. En systematisk litteraturöversikt« lär knappast förändra situationen för de många patienter som lider av ångestsyndrom, eftersom den inte kommer att nå ut i klinisk praxis – varken allmänläkare, psykiatrer eller kliniska psykologer kommer att läsa rapportens 776 sidor. Bäst passar rapporten som referens- eller uppslagsverk.

Metabola syndromet i blåsväder Peter M Nilsson, Björn Fagerberg En internationell debatt har utbrutit om det vetenskapliga fundamentet för »metabola syndromet«. European Association for the Study of Diabetes (EASD) och American Diabetes Association (ADA) har i ett gemensamt uttalande varnat för en alltför okritisk användning av beteckningen »the metabolic syndrome«. Ett motinlägg har kommit från några ledande företrädare (knutna till American Heart Association) för en amerikansk syn på metabola syndromet och dess definitioner, likaså har International Diabetes Federation tillbakavisat åsikterna från EASD/ADA. Oavsett benämning finns denna riskfaktoransamling hos många individer och bör inte ignoreras.

Läkartidningen ❙ Nr 43 ❙ 2005 ❙ Volym 102

även borde ge svenska folkvalda något att tänka på. Embryonala stamceller som kan er-

sätta skadade eller sjuka organ kan bli framtidens medicinska genombrott. Användningen av fostervävnad är dock en ideologisk måltavla för president Bush, som effektivt lyckats blockera mycket av forskningen inom området. Efter fruktlösa uppvaktningar har flera forskargrupper tröttnat och bildat ett globalt konsortium för terapeutisk kloning med säte i Sydkorea. Projektet ger tillgång till laboratorier, tränad personal och framförallt ett klimat som främjar utvecklingsarbete. Man räknar med att få fram 100 sjukdomsspecifika stamcellslinjer – per år! I detta internationella samarbete kommer värdlandet Sydkorea troligen att få ett dominerande inflytande när det gäller vem som får tillgång till resultaten. Det perspektivet oroar många idag och kommer troligen att bekymra ännu fler om det kommer ett stort kliniskt genombrott, exempelvis att man kan nybilda insulinproducerande β-celler. Att man försöker stoppa viktig forskning av dunkla ideologiska skäl är inte unikt för USA. I Sverige handlar det dock inte om stamceller utan djurförsök. Vi behandlar patienter – inte deras enskilda organ – och måste följaktligen kunna studera hela organismen i djurmodell och inte bara enskilda celler i provrör. Den forskningen riskerar, enligt mångas bedömning, att flytta från Sverige om miljöpartiets program går igenom i en kommande regeringsproposition. [email protected]

3103

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF