Inspiratiesessie Grip op Gedrag_Update van

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Antropologie, Cultural Anthropology
Share Embed Donate


Short Description

Download Inspiratiesessie Grip op Gedrag_Update van...

Description

Inspiratiesessie Grip op Gedrag

Update van onderzoeksmethoden om bewust én onbewust gedrag te meten

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

In sommige situaties is er veel grip op gedrag…

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

5

…in andere ‘menselijke’ situaties juist weinig…

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

6

Wat verklaart gedrag?

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

7

1

Theorie: van systeem 2 naar 1 en weer terug

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

‘Dual Process Theory of Human Behaviour’ Automatic system (“System 1”)  Onder- en onbewust gedrag  Intuïtief  Snel  Gebaseerd op gedrag, impulsen en emoties

Reflective system (“System 2”)  Bewust gedrag  Doordacht  Traag  Waarden en normen

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

9

Lange tijd primaire focus op systeem 2

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

10

De opkomst van Behavioural Economics… Populair wetenschappelijke boeken over Behavioural Economics hebben systeem 1 op de kaart gezet….

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

11

Belangrijkste bijdrage van Behavioural Economics aan het debat 1. Belang van context

Systeem 1

2. Heuristieken

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

12

Maar…

Behavioural economics brengt ons niet alle antwoorden Het is niet alleen systeem 1…systeem 2 heeft nog steeds een belangrijke rol Daarom: een holistische benadering

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

13

Veel modellen om ons gedrag te verklaren Theory of Reasoned Action (Fishbein)

Theory of Planned Behaviour (Ajzen)

Cognitive dissonance theory (Festinger)

Theory of Trying (Bagozzi & Warshaw)

Protection motivation theory (Rogers)

Theory of Interpersonal Behaviour (Triandis)

Attribution theory (Heider)

Diffusion theory (Rogers)

Health Belief model (Becker)

Social learning theory (Bandura)

Social influence theory (Kelly & Thibaut)

Social capital theory (Bourdieu)

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

14

Een holistisch model: TNS Behaviour Web

© TNS

Sluit het gewenste gedrag aan bij de eigen normen en waarden?

Het “what’s in it for me?” aspect

Heeft het gedrag effect en is men in staat om het gedrag te vertonen?

Eigen waarden en normen Kosten en baten

Doeltreffendheid

Is er vertrouwen in de afzender/het beleid?

Gewoontegedrag

Gedrag

Legitimiteit Sociale en culturele normen

Vuistregels & heuristieken

Context/ omgeving

Past het gedrag in de dagelijkse gang van zaken?

Wordt het gedrag gestuurd door onbewuste beïnvloeding?

Wordt het gedrag onbewust aangestuurd door omgevingsdesign?

De invloed van de sociale omgeving en cultuur

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

15

2

De onbelichte vraag: hoe meet je bewust én onbewust gedrag?

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

De volgende stap…

Theorie

Methoden

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

17

Waarom zijn andere methoden nodig?

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

18

Voorbeeld: kijk- en internetgedrag. Is een survey voldoende?

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

19

Voorbeeld fietsgedrag: simpele gedragsregels of zijn sociale invloeden van belang?

Simpele gedragsregels en rationele keuzes?

Sociale invloeden?

VS

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

20

Doel van de sessie      

Focus op toepassing van methoden De ‘hoe-vraag’ staat centraal Update innovatieve methoden voor meer grip op gedrag De stap van theorie naar toepassing Delen van praktijkervaringen Inspiratie!

Met welke methoden krijgen we als onderzoekers meer Grip op Gedrag?

Inspiratiesessie Grip op Gedrag © TNS 22 september 2015

21

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF