Instuderings- och diskussionsfrågor

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Instuderings- och diskussionsfrågor...

Description

Instuderings- och diskussionsfrågor 1 Medeltiden (s. 71) 1. Vad är bakgrunden till begreppet medeltiden? Resonera om begreppet är berättigat. 2. Hur brukar medeltiden periodindelas? Vad kännetecknar de olika perioderna? Folkvandringarna (s. 72-83) 1. Vilka folk gav sig ut på vandring 350-550? Varifrån började respektive folkslag vandra och vart begav de sig? Varför gav de sig iväg? Hur gick dessa folkvandringar till? 2. Vilken insats gjorde den bysantinske kejsaren Justinianus inom lagstiftningen? Vilken bestående betydelse fick detta? 3. Hur expanderade det arabiska väldet under 600- och början av 700-talet? 4. Vilken var bakgrunden till den arabiska expansionen? 5. Varför kunde araberna utvidga sitt område så snabbt? 6. Ge exempel på hur araberna bidrog till och spred kunskap inom vetenskap och filosofi. 7. Hur beskrivs vikingarna av t.ex. kristna munkar och franker? Varför har olika grupper olika syn på vikingarna? 8. Vilka områden koloniserade vikingarna i väst respektive öst? Hur kunde de agera så fritt? 9. Hur kom vikingarna att spela en så viktig roll i handeln mellan araber och västeuropéer? 10. Vilka var de troliga orsakerna till att vikingatågen upphörde och att vikingarna därmed förlorade sin starka ställning?

1

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF