internationell politik

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download internationell politik...

Description

INTERNATIONELL POLITIK

Fredrik Bynander

[email protected]

Internationell politik ✦Vad driver politik? ✦Strukturer eller aktörer? ✦Saker eller idéer? ✦De starka eller de många? ✦Pengar eller vapen?

Internationell politik ✦Vad ÄR internationell politik? ✦Summan av staters utrikespolitik? ✦Ideologiska strömmar? ✦Maktkamp? ✦Geografi, demografi, ekonomi?

Internationell politik

Kursens struktur

✦Från nationell till internationell ✦Strukturella teorier ✦Nya utmaningar ✦Utrikespolitik ✦Globalisering och ekonomisk politik

Internationell politik

Kursens mål

✦Att förstå vanliga förklaringsmodeller för internationella politiska relationer ✦Att kunna kritisera traditionella perspektiv ✦Att kunna tillämpa dessa perspektiv på konkreta processer och fall ✦Att kunna problematisera förhållandet mellan politik och ekonomi på den internationella nivån

Internationell politik

Analysnivåer inom IP − Grundläggande för förståelse av vad som påverkar vad.

{ Nationalstat Andra debatten { Byråkratiskt komplex Tredje debatten { Individ

Första debatten

?

Internationellt system

Internationell politik

Systemteorierna −

Systemteorierna neorealism och neoliberalism är i första hand placerade inom den ’första debatten’.

Första debatten{

Internationellt system Nationalstat

Den stora frågan lyder: vilket beteende leder strukturen av det internationella systemet till?

Internationell politik

Realismens utveckling ? WW I

WW II

Kalla kriget

1989

Realism som krigskonst Källor: Sun Tzu, Thucydides, Machiavelli, Hobbes Nyckelbegrepp: Makt, Anarki, Rationalitet

9/11

Internationell politik

Realismens historia ✦ Tradition

inom krigskonst och maktlära, byggd på klassiska tänkare (Sun Tzu, Thucydides, Machiavelli, Hobbes)

✦ Förespråkar

cynism/realism i antaganden om aktörers avsikter

✦ Fick

renässans under upprinnelsen till andra världskriget, när idealismens flaggskepp Nationernas förbund rasade samman

Internationell politik

Klassisk realism ✦ Statsmannakonst, att

skickligt spela ut andra stater och dölja sina egna intentioner, kan förstärka den egna statens position.

✦ Människan

är av naturen konfliktbenägen, och tar därför till våld när situationen gynnar det.

✦ Ideologier

och idéer påverkar staters inre liv, men tillåts sällan påverka utrikes- eller säkerhetspolitiken.

Internationell politik

Realism från 1945 ✦Stater är de (enda) viktiga aktörerna inom

internationella relationer.

✦De agerar som enhetliga, rationella, individer. ✦Deras agerande bestäms av logiken i det

internationella systemet - Anarki, dvs. avsaknad av en världsregering eller enhetligt våldsmonopol.

✦Militär makt, uppnådd m.h.a. ekonomisk styrka,

avgör ytterst maktkamper inom internationella relationer.

Internationell politik

Realism från 1979 ✦ Stater är inte de enda aktörerna inom det internationella

systemet, men de dominerande. ✦ Orsaker till konflikter finns inte i staters (eller människans) natur, utan i strukturen av det internationella systemet. ✦ Internationell politisk teori skall baseras på den internationella nivån. De centrala förklaringsfaktorerna berör dess struktur (hegemonisk, bipolär eller multipolär). ✦ Staters politik kan förutses utifrån deras position i det internationella systemet - man behöver inte ta hänsyn till den inrikespolitiska arenan. ✦ Staters handlingsutrymmen är mycket begränsade.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF