Intrahepatisk cholestas under graviditet (ICP)

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Obstetrics
Share Embed Donate


Short Description

Download Intrahepatisk cholestas under graviditet (ICP)...

Description

MEDICINSK INSTRUKTION Giltigt fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

2016-01-13

8185-2

1 (2)

Intrahepatisk cholestas under graviditet (ICP) MEDICINSK INDIKATION Bakgrund Klåda är ett vanligt symptom bland gravida och kan ha flera orsaker. Det är viktigt att kunna urskilja de kvinnor som har en intrahepatisk cholestas (ICP, intrahepatic cholestasis of pregnancy), ibland även benämnt graviditetshepatos. För modern är ICP ett ofarligt tillstånd, men det kan vara mycket besvärande med intensiv klåda. Vid svår intrahepatisk cholestas (s-gallsyror 40mol/l, 20% av ICP) föreligger en ökad risk för fostret utifrån en förhöjd frekvens av prematurbörd, mekoniumfärgat fostervatten, asfyktiska komplikationer under förlossningen och intrauterin fosterdöd. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Utredning vid svår generell klåda Anamnes  Svår klåda, ofta i handflator och fotsulor, som är värst nattetid. Generell klåda på bål och extremiteter förekommer. Patienten har inga utslag, men kan ha rivmärken. Majoriteten av fallen insjuknar i tredje trimestern. Stor återinsjuknanderisk för omföderskor.  Om hudförändringar utöver rivmärken föreligger skall annan diagnos övervägas t ex urticaria eller atopisk dermatit. Vid misstanke om graviditetsspecifik dermatos, som t ex PUPPP (pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy) konsulteras obstetriker i samband med planeringsrond. Provtagning  S-gallsyror skall tas efter nattfasta (från kl 24:00). Om man tar provet efter en fettrik måltid blir värdet falskt för högt. Analysen görs för närvarande varje vardag på Klinisk kemi/farmakologi, UAS, och kostar knappt 300 kr. Provet tas med fördel på barnmorskemottagningen och svaret ställs till Spec-mvc. Resultat brukar erhållas inom några dagar.  Ställningstagande till ev analys av s-gallsyror sker i första hand i samband med planeringsrond eller efter kontakt med läkare på Spec-mvc. Vid typisk anamnes enligt ovan med svår och intensiv klåda kan dock provtagning ske utan föregående läkarkontakt. Handläggning S-gallsyror 40 µmol/L övervägs induktion enligt ovan.

Postpartum Vid diagnosticerad ICP skall uppföljning av leverstatus göras 6-12 veckor postpartum, t ex i samband med efterkontrollen (svarsmottagare Spec-mvc). Om förhöjda leverenzymer föreligger bör ytterligare bedömning göras av internmedicinare/hepatolog.

Utfärdad av: Granskad av: Godkänd av:

Åsa Jansson (148X) Björn Karlsson (2BMD) Björn Karlsson (2BMD)

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF