Intressentmodellen. - Logistikprogrammet.org

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industriell ekonomi (utbildning), Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download Intressentmodellen. - Logistikprogrammet.org...

Description

Ett företag har i huvudsak dessa intressenter:  Ägare  Anställda  Företagsledning  Leverantörer  Kunder  Långivare  Stat och kommun

Ägarna: Satsar pengar i företaget. Beslutande organ. Vill ha avkastning på de satsade medlen. De anställda: Bidrar med arbete . Vill ha rimligt betalt, god arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter, personlig utveckling, medinflytande.

Företagsledning. Motsvarande som för anställda. Verkställande (VD) Leverantörer. Förser företaget med varor och tjänster. Vill ha rimligt betalt. Betalning i tid och beställning i god tid. Kunder. Betalar företaget för dess produkter eller tjänster. Vill ha god kvalitet på varor och tjänster till bra priser, snabba leveranser och service.

Långivare: Lånar ut pengar som företaget behöver för att driva sin verksamhet. Vill ha säkerhet för utlånade medel samt ränta. Stat och kommun: Bidrar med samhällsservice, infrastruktur. Vill ha fungerande företag som skapar sysselsättning och genererar skatteintäkter.

En intressent är med så länge belöningen motvaras av intressentens bidrag till företaget. Konflikter ex. högre löner lägre vinst. Sänkta försäljningspriser ? Vilka åtgärder krävs?

Diskussionsuppgifter 1,2,3

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF