Intyg angående anställning i bemanningsföretag - STs a

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Intyg angående anställning i bemanningsföretag - STs a...

Description

Intyg angående anställning i bemanningsföretag Arbetar du på ett bemanningsföretag finns nu möjlighet att få arbetslöshetsersättning. Anställda på bemanningsföretag ska nu behandlas lika som övriga anställda. Detta innebär att du kan ha rätt till ersättning om du arbetar deltid som uthyrd i ett bemanningsföretag. A-kassan behöver kontrollera anställningsförhållandet mellan dig och bemanningsföretaget. Skicka in detta intyg tillsammans med kopia på anställningsavtal till a-kassan.

Namn

Personnummer

Följande frågor ska besvaras av arbetsgivaren: Är arbetstagaren skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande när arbetstagaren inte har något uppdrag? Nej

Ja

Om Ja, i vilken omfattning: ________ %

_______ timmar/vecka

Får arbetstagaren tacka nej till uppdrag/arbete? Nej

Ja

Ort/Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Arbetsgivarens stämpel:

STs arbetslöshetskassa Box 5100 102 42 Stockholm

E-post ersättningsregler eller utbetalning av ersättning: [email protected] medlemskap eller medlemsavgift: [email protected]

Hemsida Telefon Fax

www.stsakassa.se 08 – 517 590 00 08 – 517 590 99

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF