inventarisatie elementen wijkgezondheidsdiagnose

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Sociologie, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download inventarisatie elementen wijkgezondheidsdiagnose...

Description

INVENTARISATIE ELEMENTEN WIJKGEZONDHEIDSDIAGNOSE I Beoordeling Determinant FYSIEKE OMGEVING Huisvesting: - oppervlakte - technische kwaliteit huisvesting - onbewoonbaar verklaarde woningen  Vul desgewenst aan Woonomgeving: - Groen/Speelmogelijkheden - Veiligheid - Vervuiling/ graffiti - Verkeer - Hygiëne/ Milieu - etcetc  Vul desgewenst aan SOCIALE OMGEVING Bevolkingsopbouw: - Sociale cohesie - verhouding allochtonenautochtonen is problematisch - mate van inburgering - discriminatie/ sociale veiligheid - Sociale netwerken/ verenigingsleven - Vul desgewenst aan Sociaal Economische Status: - Percentage uitkeringsstrekkenden - armoede - werkloosheid - arbeidsongeschiktheid - opleidingsniveau - Vul desgewenst aan LEEFSTIJL  Bewegen  Voeding  Genotsmiddelen

(Zeer) Goed

Bron Redelijk (zeer) ??? Weten Vermoeden Slecht

Hopen

INVENTARISATIE ELEMENTEN WIJKGEZONDHEIDSDIAGNOSE I  Roken  Vul desgewenst aan

GEZONDHEIDSPROBLEMEN  Overgewicht  Eenzaamheid  Depressie/ Psychische klachten  Hart- en vaatziekten  COPD  Etcetc  Vul desgewenst aan ZORGSYSTEEM Gezondheidsvoorzieningen - Huisartsen - Buurtnetwerken - Hometeams  Vul desgewenst aan Welzijnsvoorzieningen: - Jeugdvoorzieningen - Buurtvoorzieningen - club- en buurthuizen - etcetc  Vul desgewenst aan Informele netwerken: - Buurtverenigingen - Eigen Kracht netwerken - Bewonersorganisaties - Ouderenbonden - Patiëntenorganisaties - Vul desgewenst aan Sleutelfiguren - Buurtsuper/ SRV-man - Conciërge woningcorporatie

INVENTARISATIE ELEMENTEN WIJKGEZONDHEIDSDIAGNOSE I - Wijkagent - Etc.ec  Vul desgewenst aan

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF