Invest in Skåne

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Electrical Engineering, Telecommunications
Share Embed Donate


Short Description

Download Invest in Skåne...

Description

Invest  in  Skåne   IUC  Skåne   2015-­‐02-­‐11  

Region  Skåne   •  •  •  • 

Hälsa  och  vård   Kollek1vtrafik   Regional  utveckling   33  000  anställda  

Business  Region  Skåne   Styrelse   VD   Business   Region  Skåne  

Styrelse     Styrelse

Invest  in  Skåne  

Styrelse   Event  in  Skåne  

Styrelse   Styrelse  

Tourism  in  Skåne  

Styrelse   Film  in  Skåne  

   

Invest in Skåne   •  Främja export och internationalisering för skånska företag. •  Attrahera internationella investeringar och etableringar till Skåne.  

INTERNATIONAL   BUSINESS  

NÄTVERKETS VIKTIGASTE SYFTE: Att ge stöd och rådgivning till små och medelstora företag och öka internationaliseringen, som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen.

EEN  i  världen    

600   54   kontor  

länder  

5000   2008   kollegor  

lansering  

Enterprise  Europe  Network     i  Sverige   •  Kontor  i  hela  Sverige  

 

•  Exempel  på  värdorganisa1oner:  SP,  Swerea  IVF,  

ACREO,  ALMI,  BRG,  Uminova  Innova1on  och   Företagarna    

•  Bred  kompetens  i  nätverket  

 

•  Finansieras  av  Tillväxtverket  och  EU-­‐kommissionen  

Exempel:  Enterprise  Europe  Network   Frankrike   Amiens       Maisons-­‐Alfort  x  2   Amiens  Cedex     Marne-­‐La-­‐Vallé     Annecy       Marseille    x  3   Aulnat       Montpellier  x  3   Besançon       Nancy       Blagnac       Nantes  x  2   Bordeaux       Orléans     Caen       Paris  x  3   Cayenne,  Guyane  Française     Pessac     Cesson  Sévigné       Pointe-­‐a-­‐Pitre,  Guadeloupe       Châlons-­‐en-­‐Champagne       Rennes       Clermont-­‐Ferrand       Rouen  x  2   Dijon       Saint-­‐Denis  de  La  Réunion   Evry       Strasbourg  x  2   Fey1at       Toulouse     Fort-­‐de-­‐France,  Mar1nique       Versailles   Futuroscope-­‐Chasseneuil       -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   Grenoble       Totalt  50  kontor   Hérouville  St  Clair       Lille  x  2     Limoges   Lyon  x  2      

Hur  jobbar  vi?   •  Invest  in  Skåne  är  värdorganisa1on     •  Samtliga  kontor  och  länder  mäts  på  samma  måltal   •  Arbetar  med  SMF  i  alla  branscher     •  Partnersökningar  genom  vår  interna1onella  databas     •  LinkedIn  grupp:  Interna1onal  Business  in  Skåne   •  Matchmaking  på  interna1onella  mässor   •  Interna1onella  företagsbesök   •  Direktkontakt  med  kollegor  i  nätverket   •  Alla  våra  tjänster  är  kostnadsfria  

Fokus  Invest  in  Skåne/   Enterprise  Europe  Network  Skåne   HiTa  kontakter  och  samarbetspartners   •  Distributörer/representanter/agenter   •  Leverantörer/produk1onssamarbete   •  Partners  för  strategiska  allianser   •  Kunder  1ll  dina  tekniska  lösningar   •  Partners  1ll  forskningsprojekt   •  Rådgivning  kring  EU-­‐regler  och  finansiering  

Enterprise  Europe  Network   i  Danmark   •  25  medarbetare   •  9  organisaWoner:   –  Aalborg  Kommune  (Aalborg)   –  Foreningen  EU  og  interna1onals  samarbejde  i  Syddanmark  (Esbjerg)   –  Vaeksthus  Hovedstadsregionen  (Köpenhamn)   –  Agro  Business  Park  (Tjele)   –  Fonden  Alucluster  (Kolding)   –  Vaeksthus  Midtjylland  (Aarhus)   –  Vaeksthus  Sjaelland  (Vordingborg)   –  Reg  Lab  (Köpenhamn)   –  Business  Development  Centre    Herning  &  Ikast-­‐Brande  (Herning)  

Resultat/AkWviteter  Danmark   •  Litet  skånskt  bolag  fick  hjälp  med  ae  hiea  en  partner/leverantör  i  

Danmark  som  levererar  magnesiumoxidskivor  .    EEN  Skåne   arrangerade  ee  möte  under  Building  Green  Connec1ons  2012.   •  3  skånska  kluster  fick  genom  ee  EEN-­‐event  i  Köpenhamn  

partnerkluster  i  Danmark  samt  finansering  1ll  gemensamma   projekt   •  Litet  skånskt  företag  inom  energibranschen  fick  en  distributör  i  

Danmark  genom  EEN  Skåne   •  Medelstort  skånskt  företag  fick  hjälp  med  ae  hiea  en                                                                        

ny  kund  i  Danmark  genom  EEN  Skåne     •  Litet  skånskt  bolag  fick  hjälp  med  ae  boka  upp  möten  med  

ledande  arkitekhirmor  i  Köpenhamn  genom  EEN  Skåne  

5   4   INTRESSE   3   SPRIDNING  

2

1  INITIAL  

KONTAKT  

FÖRETAGSPROFIL  

 AVTAL  

A  Swedish  retailing  company  is  looking  for  manufacturer  of   casted  brass  faucets.  The  request  includes  cas
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF