Investeren in kennis loont

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Investeren in kennis loont...

Description

Ambitie

Visie Investering in kennis is noodzakelijk om de snelle en complexe veranderingen op de arbeidsmarkt bij te houden en duurzame en flexibele inzetbaarheid te bevorderen. Een leven lang leren is nodig om een baan te vinden en te behouden.

Investeren in kennis loont

Het Leerwerkloket is een expertisecentrum voor arbeidsmarktgerichte scholing en lerend werken. Het vervult een advies- en schakelfunctie tussen arbeidsmarkt en onderwijs voor werkgevers, werkzoekenden, werknemers en scholieren.

Kernwaarden

Missie Mensen stimuleren een leven lang te leren, zodat ze kunnen participeren.

Kerntaken • Informeren over arbeidsmarkt, beroepen en opleidingen

• • • •

Onafhankelijk Deskundig Toegankelijk en persoonlijk Verbinder

• Inzicht geven in competenties

Netwerkorganisatie De Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). We werken o.a. samen met SBB, sectoren, brancheverenigingen, RMC en MKB. Landelijke facilitering door UWV.

• Arbeidsmarktrelevant scholingsen loopbaanadvies • Bijdragen aan de totstandkoming van leerwerktrajecten • Verbinden van onderwijs, ondernemers en overheid

Maatschappelijke bijdrage De Leerwerkloketten verbeteren de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door de combinatie van leren en werken te stimuleren. Daarmee dragen de Leerwerkloketten bij aan de economische en sociale ontwikkelingen in de regio.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF