Isabel 6

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Webdesign
Share Embed Donate


Short Description

Download Isabel 6...

Description

Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in 1.7bis Beste Isabel-gebruiker, Versie 1.7bis bevat heel wat technische verbeteringen. Veel bugs zijn gecorrigeerd en de performantie van bepaalde componenten is aanzienlijk verhoogd. Daarnaast zijn er ook verscheidene vernieuwingen die onnmiddellijk zichtbaar zijn in uw gebruikersinterface:

Mogelijkheid om digitale facturen te ontvangen via Zoomit Pro in uw Isabel 6-omgeving Op de portaalsite van Isabel vindt u nu het Zoomit Pro-logo terug. Zoomit Pro is de verzamelplaats waar u uw facturen en/of andere documenten elektronisch kan ontvangen, raadplegen, archiveren en betalen in uw Isabel 6-omgeving.

Als u op dit logo klikt komt u in de werkomgeving van Zoomit Pro terecht. Momenteel zult u nog geen facturen van Isabel NV (voor het Isabel 6-abonnement) zien klaarstaan in deze toepassing omdat de diensten van Isabel 6 in de ontdekkingsfase nog niet betalend zijn. Ter info: uw maandelijkse Isabel-factuur voor uw Isabel Business Suite 5.0-versie blijft u gewoon verder elektronisch ontvangen in uw Isabel Business Suite 5.0-versie, niet in Isabel 6. Binnenkort zult u wel digitale facturen en/of andere documenten van grote zenders kunnen ontvangen in uw Isabel 6omgeving. U zult uiteraard op de hoogte gebracht worden wanneer er digitale documenten naar Zoomit Pro in uw Isabel 6-omgeving verstuurd worden.

Verbeterde upload van bestanden Er zijn technische verbeteringen gebeurd om het uploaden van bestanden nog vlotter te laten verlopen. Formaatherkenning, conversie en validatie bij het uploaden zijn geoptimaliseerd. Ook bestanden met grotere volumes kunnen nu opgeladen worden. Om de performantie van de toepassing te verbeteren is het bij grotere opgeladen bestanden met meer dan 500 betalingen niet mogelijk om de details te visualiseren. Via het controlegetal (hashcode) weet u ook zeker dat er bij grotere bestanden tijdens het doorsturen van het boekhoudpakket/ERP-systeem naar Isabel niets gewijzigd is.

Isabel NV/S.A.

December 2008 - Nieuw in Isabel 6 (versie 1.7bis) | 1

De uitwisseling van gegevens tussen uw boekhoudpakket en Isabel 6 worden immers extra beveiligd tegen manipulatie door dit controlegetal. Als uw boekhoudpakket/ERP-systeem deze mogelijkheid biedt om een hashcode te tonen, dan kunt u tijdens het ondertekenen die hashcode ook bekijken in Isabel 6. In het scherm Voorkeuren, in de tabkaart Verrichtingen kunt u kiezen of u die hashcode zichtbaar wilt maken of niet.

Afgesloten rekeningen blijven zichtbaar in Isabel 6 Bepaalde cliënten van Isabel (zoals bv notariaten) beheren een groot aantal rekeningen waarbij bepaalde rekeningen afgesloten worden door bv. een faillissement. Voortaan zal de mogelijkheid bestaan dat deze afgesloten rekeningen toch nog zichtbaar blijven in Isabel 6 als uw bank daarvoor de nodige actie onderneemt. Details raadplegen, rekeninginfo printen en exporteren van rekeninginfo naar een boekhoudpakket blijft dan mogelijk.

Tip voor optimale performantie van Isabel 6

Voor een optimale performantie van uw Isabel 6toepassing raden we u aan om in uw browser Internet Explorer de instelling ‘Empty Temporary

Internet Files Folder when browser is closed (De map met tijdelijke internetbestanden leegmaken wanneer de browser wordt afgesloten)’ af te vinken. Anders zal uw browser telkens u aanlogt op Isabel 6 opnieuw alle afbeeldingen van de Isabel 6-toepassing opladen wat meer tijd in beslag neemt. Ga als volgt te werk: 1. Ga in Internet Explorer naar het menu Tools (Extra) en klik op Internet Options (Internet Opties). 2. Selecteer het laatste tabblad Advanced (Geavanceerd) 3. Vink het vakje af dat staat voor ‘Empty

Temporary Internet Files folder when browser is closed (De map met tijdelijke internetbestanden leegmaken wanneer de browser wordt afgesloten)’ en klik op OK. In geval van vragen bij het gebruik van de Isabel 6-toepassing, kunt u altijd terecht op www.isabel.eu/support6. Wij wensen u veel succes met Isabel 6! Het Isabel-team

Isabel NV/S.A.

December 2008 - Nieuw in Isabel 6 (versie 1.7bis) | 2

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF