Jaartallen en gebeurtenissen uit de historische context Koude Oorlog

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, US History, The Cold War And Beyond (After 1945), Cold War
Share Embed Donate


Short Description

Download Jaartallen en gebeurtenissen uit de historische context Koude Oorlog...

Description

Jaartallen en gebeurtenissen uit de historische context Koude Oorlog (1945-1991) Jaar

Gebeurtenis

1945

Conferentie van Jalta (febr)

1945

Conferentie van Potsdam (juli), Atoombom op Hiroshima (6 aug), einde WO II (2 sept) Trumandoctrine, Marshallplan Blokkade van Berlijn, oprichting NAVO Uitroepen Volksrepubliek China Redevoering senator McCarthy over communisten in de Verenigde Staten Begin Korea oorlog (1950-1955) Dood van Stalin

1947 1948-49 1949 1950 1950 1953

Presidenten USA

Leiders USSR

Roosevelt (1933-1945)

Stalin (1928-1953 ) Truman (1945-1953)

Eisenhower (1953-1961) Chroesjtsjov (1953-1964)

1955 1956 1961 1962 1963 1964 1968 1972

BRD in NAVO, oprichting Warschaupact Hongaarse opstand, Bestorming van Felix Meritis in Amsterdam 2e Berlijnse crisis, bouw Berlijnse muur Cuba crisis ‘Ich bin ein Berliner’-toespraak van president Kennedy in Berlijn Tonkin-resolutie (escalatie oorlog in Vietnam) Praagse lente Bezoek Nixon aan China, Salt I ondertekend

1981 1983 1985 1989

Demonstratie tegen kernwapens in Amsterdam SDI-project Gorbatsjov wordt de nieuwe leider van de USSR Val van Berlijnse muur

Kennedy (1961-1963 )

Johnson (1963-1969) Brezjnev (1964-1982) Nixon (1969-1974) Ford (1974-1977) Carter (1977-1981) Reagan (1981-1989)

Andropov (1982-1984 ) Tsernenko (1984-1985) Gorbatsjov (1985-1991)

1991

einde aan het communistisch bewind in de Sovjet-Unie

G.W. Bush (sr.) (1989-1993)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF