Joost Rothbarth Oncologisch chirurg

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Joost Rothbarth Oncologisch chirurg...

Description

Klinische Genetica Vooraanstaand in erfelijkheidsvraagstukken

Erfelijkheidsonderzoek bij ovariumcarcinoom - terugkoppeling en vooruitblik -

Margriet Collée, klinisch geneticus [email protected]

Approval ID: NL1550 Expiry date: 04-2019

(potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven  Sprekersvergoeding

Bedrijfsnaam  Astra Zeneca

Inhoud

• Achtergrond verwijzingen • Wat hebben we gezien en wat is de opbrengst van kiembaan diagnostiek BRCA1 en BRCA2genen • Wat gaan we doen BRCA-analyse op tumorweefsel

Achtergrond

Richtlijn Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom IKNL juni 2015

Verwijscriterium klinische genetica: Elke nieuwe patiënt met invasief ovarium-carcinoom, tubacarcinoom of primair extra-ovarieel carcinoom

Erfelijke oorzaken epitheliaal ovariumcarcinoom

Ongeveer 20% van OC patiënten heeft een kiembaan mutatie

- 10-15% BRCA1 en BRCA2 - 0,5 tot 2 % Lynch syndroom (MSH6, MLH1, MSH2, PMS2) -

restgroep van mutaties in diverse genen (RAD51C, PALB2)

Kans op een BRCA mutatie bij ovariumcarcinoom rekening houdend met de leeftijd

% van vrouwen met een BRCA1 of 2 mutatie

Leeftijd 60

Alsop 16% 24% 17% 8%

Zhang 11% 24% 13% 8%

Overzicht het voorkomen van een60 mutatie of 2 bij vrouwen met Ook boven jaarin>BRCA1 8 % kans ovariumcarcinoom in verschillende leeftijdsgroepen bij de studies van Alsop et al (2012) en Zhang et al (2011)

Histologie van de tumor

Kans op BRCAmutatie

Alsop et al

Zhang et al

Sereus

16.6%

18%

Mucineus

---------

0%

Endometrioid

8.4 %

9.1%

Clear cell

6.3 %

2.2%

‘other of not specified’

8.2%

Circa 16%

Borderline tumoren zijn geen reden voor verwijzing Histologie niet gebruiken als verwijscriterium

Ketabi et al.2011

Relevantie familiegeschiedenis

Significante familieanamnese bij BRCA dragers

Alsop et al 2012

afwezig

44%

Kans op BRCA mutatie

Alsop et al 2012

Zhang et al 2011

Geen familieanamnese

8.3%

7.9%

Familieanamnese heeft lage sensitiviteit Familieanamnese regelmatig niet informatief (bijv. kleine familie, nauwelijks vrouwelijke familieleden) Wordt vaak niet juist afgenomen

Doel van inzicht in moleculaire achtergrond van kanker: • Bieden van preventieve opties voor patiënten en familieleden bij kiembaan mutatie • ‘Personalised therapy’ voor de patiënt

Kennis over moleculaire achtergrond tumor steeds belangrijker voor keuzes in therapie: • Kiembaan mutaties • Somatische mutaties Goede respons behandeling met PARPremmers bij OC patiënten met mutaties in HR genen BRCA1 en BRCA2

PARP remmers

Veelbelovende nieuwe therapie bij tumoren met HRD (Homologe Recombinatie Deficiëntie = defecte reparatie dubbelstrengs DNA-breuken)

PARP = poly (ADP-ribose) polymerase repareert enkelstrengs DNA-breuken

PARP-remmers

https://vimeo.com/142080410

PARP-remmers

https://vimeo.com/142080410

OC en opbrengst DNA-dx BRCA1/2 2015 en 2016

175 OC patiënten werden verwezen naar KG Erasmus MC, bij 172 werd (kiembaan) DNAonderzoek verricht

• Bij 9 patiënten BRCA1-mutatie vastgesteld • Bij 8 patiënten BRCA2-mutatie Van deze 17 patiënten hadden er 4 een negatieve FA voor BC/OC, dat is 24%

In totaal dus bij 17/175 (10%) een kiembaan mutatie;

OC en opbrengst DNA-dx BRCA1/2 2015 en 2016

40 35 30 25 20

BRCA1/2g BRCA 1/2 +

15 10 5 0

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

80+

OC en opbrengst DNA-dx BRCA1/2 2015 en 2016

Leeftijd (jrn)

BRCA1/2 neg (%)

BRCA mut (%)

30-39

3

40-49

25 (16)

5

(29)

50-59

41 (27)

4

(24)

60-69

55 (36)

5

(29)

70-79

27 (18)

3

(18)

80+

3

(2)

(2)

Genomische afwijkingen BRCA1 en BRCA2 bij OC

• 10-15% heeft kiembaan BRCA-mutatie • 5-10% heeft een somatische BRCA-mutatie in tumor • (10-15% hypermethylering van BRCA1-promotor) LOH van 2e genkopie is 2nd hit (tumorsuppressorgen)

Eerste twee groepen komen i.p. in aanmerking voor onderhoudsbehandeling olaparib bij gerecidiveerd platinumsensitief hooggradig sereus OC na respons op platinumbevattende chemotherapie (CieBOM, Medische oncologie april 2017)

Route opties BRCA-analyse bij OC

BRCA1/2-analyse in tumorweefsel (FFPE)

• Weinig weefsel – weinig DNA • Mix van normale- en maligne cellen – gevoelige test

• Suboptimale DNA kwaliteit door FFPE – kleine amplicons (fragmenten)

DNA isolatie uit routine verkregen preparaten • Paraffine blokje Immuno of ISH gekleurde coupe • Paraffine coupe (gekleurd) cytologiepreparaat) • H&E gekleurde coupe

Manuele weefsel isolatie Hoog % tumorcellen

Voorbeeld microdissectie

Next Generation Sequencing Platforms Ion Torrent PGM September 2012

September 2016

Ion Torrent S5 XL

Capaciteit 14 X omhoog Analyse snelheid omhoog

Ion S5 XL chip Maximale capaciteit, 80 miljoen wells 5 - 80 x 106 reads (sequenties) 0.5 – 8 G bases

Next generation sequencing

BRCA-analyse in tumorweefsel

Pilot gestart per 1-1-2017: • Prospectief bij elke naar klinische genetica verwezen OC patiënt gelijktijdig kiembaan én tumorweefsel BRCA-onderzoek

Toekomst perspectief BRCA-analyse OC

Nieuwe diagnose OC

Tumorweefsel analyse voor BRCAm

Patiënten positief voor BRCAm worden verwezen voor genetische counseling

Kiembaan BRCA analyse For internal use only

Verwijzen naar klinische genetica Verwijzing naar de afd. Klinische Genetica, Erasmus MC T.a.v. Expertise Oncogenetica Datum ………………. Gegevens patiënt BSN……………………………….. Naam……………………………… Geboortedatum………………….. Gegevens aanvrager Naam……………………………… Zorginstelling……………………. Afdeling…………………………..

of PID Erasmus MC………………….

AGB code ………………………………. Handtekening…………………………...

Reden verwijzing Erfelijkheidsvoorlichting en -onderzoek naar / in verband met …………………………. ………………………………………………………………………………………………..…………………………… ……………………………………………………………………..……………………………………………………… …………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Spoed nee / ja, reden …………………………………………………………………….…. Indien spoed, wat is de uiterste uitslagdatum voor DNA-diagnostiek?........................... Bijvoegen (n.v.t. wanneer patiënt binnen Erasmus MC verwezen wordt) PA-uitslagen en relevante medische correspondentie i.v.m. beoordelen indicatie.

Dit formulier, volledig ingevuld inscannen in ELPADO of faxen naar secr. Klinische Genetica nr. 0107043072 en email sturen naar afspraak.genetic[email protected] met melding dat verwijzing ingescand / gefaxt is.

Problemen rond verzekeringen ?!  Moratorium erfelijkheidsonderzoek tussen overheid en Verbond van Verzekeraars

 Waarborgen bij levensverzekeringen tot € 250.000 (vragengrens) en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tot € 36.000 in het eerste jaar en € 24.000 in daarop volgende jaren. `

Zie ook: www.brca.nl

N.B. Weinig problemen en zeker niet bij ovariumcarcinoom!

Bunnik E, Medisch Contact 30-11-2012

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF