Josia

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid
Share Embed Donate


Short Description

Download Josia...

Description

Van boven bekeken Tijden kennen …

A

B

Het altaar (± 911 v. Chr.) … daar kwam een man Gods door het woord des HEREN uit Juda te Betel, terwijl Jerobeam op het altaar stond om het offer te ontsteken. Deze nu predikte tegen het altaar door

het woord des HEREN, en zei: Altaar, altaar, zo zegt de HERE: zie, een zoon zal aan Davids huis geboren worden met name Josia; en hij zal op u de priesters der hoogten slachten, die offers op u ontsteken, en mensenbeenderen zal men op u verbranden. (1 Kon. 13:1-3)

Josia (649 - 609 v. Chr.) • 300 jaar later • 2 Kon. 22 Het wetboek gevonden • 2 Kon. 23: 17-18

Voorts zei hij: Wat is dat voor een grafteken, dat ik daar zie? En de lieden van de stad zeiden tot hem: Het is het graf van de man Gods, die uit Juda gekomen is en deze dingen tegen

het altaar van Betel aangekondigd heeft, welke gij volbracht hebt. En hij zei:Hem moet gij met rust laten, niemand store zijn gebeente.

18 jaar … • Koning op zijn 8e jaar

• Vader vermoord • Op 18e de wet gevonden en gelezen – Verootmoediging – Grote schoonmaak – Voor het eerst een koning die het Pascha viert!

• wandelde op al de wegen van zijn vader David …

Je naam komt voorbij … • Terwijl hij bezig was komt zijn naam voorbij • Jes. 60:1-2 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op.

• Geen gok maar reageren op aankondiging • Hebr. 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF