Jubileumcongres 35 jaar NVA Thema

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Jubileumcongres 35 jaar NVA Thema...

Description

Jubileumcongres 35 jaar NVA Thema: TCM en oncologie – wat kunt u betekenen voor uw patiënt? Congres datum en locatie Vrijdag 20 april 2012 van 9.30 tot 17.00 Leerhotel Het Klooster Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort Accreditatie De NVA accrediteert dit congres als een congresdag met code ATK (Acupunctuur, TCM, Kruiden) Accreditatie is aangevraagd bij NWP, VNT, IFU Register, NVTCG Zhong, NBCG Yi en NAAV. Inschrijving en kosten Inschrijving via de website www.acupunctuur.nl NVA-leden: inschrijfgeld, incl. consumpties, lunch en congresbrochure € 35, diner € 35 Voor niet NVA-leden: inschrijfgeld incl. € 50, diner € 50 Na inschrijving ontvangt men een factuur. Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door sponsors, die zich in de congresbrochure en op de congreslocatie zullen presenteren. Het NVA Jubileumcongres is een congres inclusief -

pittig thema wetenswaardige nascholing, die telt inspiratie feestelijke entourage prima verzorging collegiaal weerzien

Jubileumcongres 35 jaar NVA Het Jubileumcongres 35 jaar NVA draagt de titel: TCM en oncologie, wat kunt u betekenen voor uw patiënt? Op het eerste gezicht een controversieel thema, maar niets is minder waar. Er is geen enkele ziekte die de mens zo treft in zijn totaliteit als kanker. Het vertrouwen in zichzelf, eigen lichaam en toekomst is vaak beschadigd. Er is een verlangen om breder naar gezondheid en betekenis van het leven te kijken. Met een toename van 36% in het aantal nieuwe kankerpatiënten de afgelopen 10 jaar vormt kanker één van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg. Een vragenlijst, ingevuld door 956 kankerpatiënten in 14 landen, laat zien dat 35,9% van de kankerpatiënten gebruik maakt van enige vorm van CAM, Complementary and Alternative Medicine. In Nederland ligt dit percentage vermoedelijk hoger. Verlichting t+31(0)33 4616141 f+31(0)33 4654062

van Persijnstraat 17 3811 LS Amersfoort

[email protected] www.acupunctuur.nl

btw NL0090.68.533.B01 kvk 40531133

van bijwerkingen, fysieke en psychische ondersteuning, het onderhouden van een actieve copingstrategie en behouden van een positieve instelling vormen redenen voor het zoeken van ondersteuning bij een CAM therapeut. De TCM neemt een prominente plaats in binnen het CAM veld. TCM is onderdeel geworden van klinieken voor integratieve geneeskunde, veel TCM therapeuten begeleiden inmiddels kankerpatiënten en er is een bewezen effect op misselijkheid en braken ten gevolge van chemotherapie. Tijdens dit Jubileumcongres staat de patiënt centraal. Aandacht voor de psychologie van de kankerpatiënt, de behoeften die hier uit voortvloeien, zowel voor de reguliere als voor de complementaire geneeswijzen. Praktische informatie die direct toepasbaar is in uw praktijk. Wetenschappelijke inzichten en kennis vanuit de klassiekers geven antwoorden op de vraag: TCM en oncologie - wat kunt u betekenen voor uw patiënt?

sprekers Prof. Dr. med. Gustav Dobos Is directeur van de kliniek van Complementaire en Integratieve Geneeskunde in de Central Clinic-Essen in Duitsland, met 57 bedden en een centrum om patiënten van buitenaf te behandelen met Traditionele Europese en Oosterse methodes in combinatie met een conventionele medische diagnose en behandeling Dobos is tevens professor van de Leerstoel Complementary and Integrative Medicine van de Universiteit van Duisburg-Essen. Gustav Dobos zal spreken over het combineren van Chinese (TCM) en westerse geneeskunde in Integratieve Oncologie (IO). Het bestrijden van bijwerkingen is een belangrijk onderwerp. Met name acupunctuur heeft bewezen een veilige en effectieve methode te zijn tegen typische klachten, die samenhangen met conventionele therapie. Ook kruiden, Qi Gong en Tai Ji Quan komen aan bod als zinvolle interventies. Prof. Dobos zal bepaalde fundamentele studieresultaten bespreken uit het concept van IO met TCM, die van belang zijn om succesvol en veilig met patiënten te kunnen werken.

Dr. Mecheline van der Linden Studeerde klinisch psychologie en promoveerde op psychotherapeutische behandelingen. Zij werkt als klinisch psycholoog in het VU Medisch Centrum in de patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De laatste 10 jaar draagt zij bij aan het gebied van psycho-oncologie, ook in haar rol als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). Tevens is zij voorzitter van de 'Stichting Verdriet door je hoofd', de vereniging voor kinderen met een ouder met kanker. In de presentatie van Mecheline van der Linden wordt geschetst welke domeinen van kwaliteit van leven van de patiënt met kanker aangedaan kunnen worden en welke behandelingen de klinisch psycholoog kan aanbieden. Ook als de patiënt niet meer kan genezen zijn psychologische interventies beschikbaar. Ook doen patiënten zelf veel aan zelfmanagement van hun ziekte. Hierbij kan het van belang zijn, indien gewenst, om de acties van de patiënt of diens naasten binnen en buiten het reguliere circuit te begeleiden. t+31(0)33 4616141 f+31(0)33 4654062

van Persijnstraat 17 3811 LS Amersfoort

[email protected] www.acupunctuur.nl

btw NL0090.68.533.B01 kvk 40531133

Prof. Dr. Li Jie Is opgeleid aan Beijing Medical University China en studeerde geneeskunde in Nijmegen. Hij is medeoprichter van Academie Qing-Bai en van TCM Classics Research Institute. Vanuit dit laatste instituut brengt hij klassieke TCM teksten onder de aandacht van TCM beoefenaren, om in de huidige praktijk toe te passen. Hij is verbonden aan Shan Dong TCM University in China en betrokken bij het International TCM Master training program, waarbinnen hij de Shang Han Lun en de Jin Gui Yao Lue in Nederland onderwezen heeft. Hij praktiseert al meer dan 20 jaar in Nederland, geeft al ruim 10 jaar les en spreekt op nationale en internationale congressen. Li Jie belicht in zijn lezing de pathologische mechanismen van kanker in TCM, de preventie van kanker en het behoud van de kwaliteit van leven met TCM. In het westen bestaat de behandeling van kanker uit operaties, chemotherapie en bestraling. De bijwerkingen en gevolgen hiervan blijven meest onbehandeld. Vandaar dat het uiterst belangrijk is de strategieën bij het inzetten van complementaire TCM-behandelingen bij operaties, chemotherapie en bestraling in geval van kanker helder te hebben. Hij bespreekt acupunctuur en kruidenformules en de klinische toepassing ervan, alsmede een aantal casestudies.

Prof. Dr. Jan Baak Is sinds 1985 hoogleraar pathologie aan de VU, Amsterdam, sinds 1984 aan de University of Siena, Italië en sinds 2004 aan de universiteit in Bergen, Noorwegen. Hij doceerde tevens aan Harvard Medical School in Boston, USA en sinds 2010 aan de Fudan university Shanghai Cancer Centre, China. Hij kwam in 2008 in contact met TCM. De therapeutische effecten overtuigden hem van de potentie van TCM en hij ging acupunctuur en basic TCM studeren. Sindsdien praktiseert hij acupunctuur en doet wetenschappelijk onderzoek naar TCM, naast zijn voltijds werk als patholoog. Jan Baak is klinisch patholoog met als wetenschappelijke hoofddoelen: 1. Kanker en de voorstadia van kanker (pre-kanker) beter te begrijpen en te helpen elimineren; 2. Het lijden t.g.v kanker en de voorstadia te verminderen. Hij is van mening dat kanker en de voorstadia potentieel reversibele processen zijn en dus kunnen verdwijnen, mits het goede evenwicht wordt gevonden. Hij woont in Noorwegen en is werkzaam bij het Department of Pathology, Stavanger University Hospital in Stavanger, en aan het Gade Institute, University of Bergen. Hij heeft daar onderzoek gedaan naar de invloed van TCM kruidenbehandeling op de prognose van patiënten met gevorderd colon- en longcarcinoom, behandeld met conventionele kankertherapie. Uit zijn onderzoeken is gebleken dat TCM de cytotoxische bijwerkingen van reguliere behandeling kan reduceren en dat deze oriëntaalse werkwijze sterk de levenskwaliteit doet vergroten. De therapeutische mechanismen van TCM bij uitgezaaide kanker worden belicht tegen een hypothetisch dualistisch model van tumor progressie en regressie. Het model bestaat uit antiproliferatie en immuunstimulatie.

t+31(0)33 4616141 f+31(0)33 4654062

van Persijnstraat 17 3811 LS Amersfoort

[email protected] www.acupunctuur.nl

btw NL0090.68.533.B01 kvk 40531133

Dr. Yair Maimon Is afgestudeerd aan TCM opleidingen in Europa, de USA en China. Postgraduate specialisaties in pediatrie, gynaecologie en oncologie. Yair Maimon is hoofd van het Israëlisch centrum voor onderzoek naar Complementaire geneeskunde (NPO) en van het integratieve kanker research – Tal centrum in het Sheba Hospital, waar hij betrokken is bij preklinisch oncologisch en immunologisch TCM-onderzoek. Hij heeft medische psychologie gedoceerd aan de Universiteit van Tel Aviv, geeft lezingen over de hele wereld en is zeer toegewijd in het behandelen van patiënten. In zijn lezing: ‘From “Bed-side to Bench”: Chinese herbal formula (LCS101) for the reduction of hematological side effects of chemotherapy’ zal Yair Maimon een toelichting geven op de moeilijkheden en uitdagingen die optreden bij onderzoek naar het effect van TCM kruidenformules bij borstkankerpatiënten die met chemotherapie werden behandeld. Het samenbrengen van de klinische situatie (the bed-side) en de wetenschappelijke onderbouwing in een preklinische laboratoriumsetting (the bench) kan de brug vormen tussen TCM en oncologie, in het belang van de patiënt. Waar de westerse geneeskunde vaak begint 'at the bench’ biedt TCM de gelegenheid te leren van duizenden jaren ervaring ‘at the bed-side’.

Drs. Karlien Bongers Studeerde geneeskunde in Maastricht en deed vervolgens specialisaties Tropengeneeskunde en Heelkunde. Sinds 1999 werkzaam als algemeen chirurg met als aandachtsgebieden mamma chirurgie, oncologische chirurgie en chirurgie bij kinderen. Sinds 2006 is ze actief betrokken bij het ontwikkelen en uitdragen van de zorgvisie Integrative Medicine (IM), die uitgaat van gezondheid, mogelijkheden en welbevinden. Ze is mede-oprichtster van het Nationaal Kennis- en Informatie centrum Integrative Medicine (NIKIM). Ze schrijft artikelen en columns en is (internationaal) spreekster en trainer over toepassing van IM. In Adviespraktijk Borstkanker maakt Karlien Bongers zowel gebruik van haar kennis en ervaring met de reguliere gezondheidszorg als ook haar kennis van en ervaring met evidence based complementaire technieken. Ze is mede-oprichtster van de vrijwilligersorganisatie "Medical Checks for Children", die medische missies ten behoeve van kinderen in de Derde Wereld vormgeeft en uitvoert. Ze nam deel aan diverse missies en is trainer en coach van MCC teamleden en missieleiders. Tijdens het NVA Jubileumcongres zal Karlien Bongers een bijdrage leveren vanuit haar expertise als (mamma)chirurg en IM specialist. Een en ander komt ook aan bod in het boek “Integrative Medicine, zorg voor gezondheid en geluk” dat zij samen met Astrid van Koppen schreef.

t+31(0)33 4616141 f+31(0)33 4654062

van Persijnstraat 17 3811 LS Amersfoort

[email protected] www.acupunctuur.nl

btw NL0090.68.533.B01 kvk 40531133

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF