[K] T-toets/ Studentscher t-Test Bij het formuleren van een toets gaat

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Math, Statistics And Probability, Normal Distribution
Share Embed Donate


Short Description

Download [K] T-toets/ Studentscher t-Test Bij het formuleren van een toets gaat...

Description

$ # K

T-toets/ Studentscher t-Test

Bij het formuleren van een toets gaat het om een aantal vaste elementen. Bij de T-toets toets zijn dat: -de nulhypothese, mu =… -linkszijdige, rechtszijdige of tweezijdige toets -het significantieniveau  (alfa) -de grootte van de steekproef -het gemiddelde van de steekproefwaarnemingen -de standaarddeviatie van de steekproefwaarnemingen De getekende verdeling is de verdeling die bij de nulhypothese hoort De waarde van de toetsingsgrootheid is met een verticale lijn in de verdeling aangegeven. Door invullen of door die lijn te slepen kun je steekproefgemiddelde aanpassen. Instelmogelijkheden Overschrijdingskans In de verdeling wordt het gebied bij eenzelfde of extremer waargenomen gemiddelde rood gekleurd. Kritiek gebied In de verdeling wordt het gebied waarbij het waargenomen gemiddelde tot verwerpen van de nulhypothese aanleiding geeft, rood gekleurd. Conclusie Met deze optie krijg je een uitgebreid geformuleerde conclusie. Het vermelden van het kritiek gebied is optioneel en kun je via Instellingen in het hoofdmenu regelen. De tekst van de conclusie kan worden uitgevoerd als een RTF bestand. Vrijwel iedere gangbare tekstverwerker kan een RTF bestand inlezen.

$

T-toets Ttoets K T-toets #

$ # K

Poisson toets

Bij het formuleren van een toets gaat het om een aantal vaste elementen. Bij de Poisson toets zijn dat: -de nulhypothese , gemiddelde =… (lambda, intensiteit, dichtheid) -linkszijdige, rechtszijdige of tweezijdige toets -het significantieniveau  (alfa) -het aantal waarnemingen in een periode Het aantal waarnemingen in een periode is met een verticale lijn in de verdeling aangegeven. Door invullen of door die lijn te slepen kun je steekproefgemiddelde aanpassen. Instelmogelijkheden Overschrijdingskans In de verdeling worden de staven bij eenzelfde of extremer aantal successen rood gekleurd. Kritiek gebied In de verdeling worden de staven waarbij het aantal successen dat tot verwerpen van de nulhypothese aanleiding geeft, rood gekleurd. Normale benadering De best passende normale verdeling wordt getekend Conclusie Met deze optie krijg je een uitgebreid geformuleerde conclusie. Het vermelden van het kritiek gebied is optioneel en kun je via Instellingen in het hoofdmenu te regelen. De tekst van de conclusie kan worden uitgevoerd als een RTF bestand. Vrijwel iedere gangbare tekstverwerker kan een RTF bestand inlezen.

$

Poissontoets Poissontoets K Poissontoets #

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF