Kapitalisme en economisch liberalisme

January 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Kapitalisme en economisch liberalisme...

Description

1

Kapitalisme en economische liberalisme Hoofd!uk 9.1.2

© meneervanempel.nl

2

Kenmerkende aspecten De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme

3

4

Kapitalisme Ontstaan: tijdens de Industriële Revolutie Het systeem: •

Particuliere ondernemers > meeste winst > via vrije marktenMiddelen:

1. Productiemiddelen: grond, gebouwen, machines, grondstoffen 2. Arbeid: vrije mensen > verkoop van hun arbeid •

Gericht op productie van goederen en diensten

5

Kapitalisme Verschil: •

Handelskapitalisme: winst maken via de handel van goederenHandelskapitalisme: geen inversteing in machines en grondstoffen (maar in verplaatsing van handelswaar)

6

Kapitalisme Hoe maak je een land welvarend? •

Halverwege 18e eeuw: 
 Mercantilime (bijv. belasting heffen op de import van goederen)

7

Kapitalisme Hoe maak je een land welvarend? •

Schot Adam Smith 1776 (ECONOMISCH LIBERALISME): 
 Economische vrijheid:

1. Taak overheid = economie goed laten functioneren 2. Overheid niet bemoeien met salaris of kapitaal Gevolgen (theorie): •

Vrije concurrentie zorgt voor de beste producten en de beste prijzen (onzichtbare hand)

8

Fabrikanten Fabrikanten willen: •

Economisch liberalismeAfschaffing ambachtsgilden (gelukt in 1835) Gevolgen 19e eeuw:Veel vrijheid voor ondernemersWeinig bescherming voor arbeiders

9

10

Kenmerkende aspecten De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme

11

Nu maken

Werkwijzer 7 t/m 10 Niet af? Dan is het huiswerk voor woensdag 15 oktober

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF