Karlien Verstegen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Public Administration
Share Embed Donate


Short Description

Download Karlien Verstegen...

Description

PICUM Nieuwsbrief April 2006

Afgewerkt op 6 april 2006

Deze nieuwsbrief richt zich op actualiteit en politieke ontwikkelingen inzake sociale basisrechten van mensen zonder papieren in Europa. De nieuwsbrief is beschikbaar als Word-document en op www.picum.org in de volgende talen: Engels, Duits, Nederlands, Spaans, Frans, Italiaans en Portugees. Gelieve deze nieuwsbrief ruim te verspreiden.

Wilt u bijdragen aan een humaan beleid dat respect opbrengt voor de universele rechten van mensen zonder papieren? ONDERSTEUN PICUM FINANCIEEL Dankzij uw bijdrage kunnen wij de strijd tegen de marginalisering en de uitbuiting van mensen zonder papieren voortzetten.

U kan uw eenmalige of periodieke gift aan PICUM overmaken op het rekeningnummer 001-3666785-67 (Fortisbank, Schepdaal (B), IBAN: BE93 001366678567). Gelieve uw naam en adres te vermelden, en de mededeling “gift”. DANK U !

Index 1. Dood aan de grens 2. Nieuws van EU-lidstaten + Zwitserland + VS 3. Ontwikkelingen in het Europees Beleid 4. Aankondigingen 5. Publicaties 6. Overige

1. Dood aan de grens 

Bij het eilandje Oinousses, dicht bij Chios (Griekenland), verdronk op 19 februari een immigrant en werden vijf anderen opgepakt nadat hun opblaasbare sloep 30 meter voor de kust zonk. De 25jarige Afghaan kon niet zwemmen en zijn companen waren niet in staat hem te helpen. Een patrouilleboot vond het lichaam van de man later ongeveer 300 meter voor de kust. De vijf overlevers vertelden de politie dat zij van de Turkse kust vertrokken waren voor de oversteek naar Griekenland. (Kathimerini, 20 februari).

PICUM Nieuwsbrief April 2006Het lichaam van een ongeïdentificeerde migrantenvrouw, die blijkbaar probeerde de GrieksBulgaarse grens te voet over te steken en stierf ten gevolge van blootstelling aan extreme kou, werd gevonden op de berg Falakron. (Kathimerini, 16 februari).Bij een incident waarvan de preciese omstandigheden onduidelijk blijven raakte op 13 februari in Patras (Griekenland) een 15-jaar oude Afghaan gewond en stierf zijn 16-jaar oude neef. Volgens een aantal Afghaanse migranten die in een kamp bij de haven leven werd de jongen door leden van de kustwacht geslagen toen hij probeerde een vrachtwagen binnen te glippen die aan boord zou gaan van een ferry naar Italië. Volgens de getuigen zou de 16-jarige jongen in shock gegaan zijn toen hij zag hoe zijn neef geslagen werd. De Griekse havenautoriteiten verwierpen de aanklachten en zeiden dat de jongen zijn verwondingen had opgelopen door van enkele hekken af te springen gedurende de achtervolging. (Kathimerini, Rizospastis, Traffic, Ta Nea, Eleftherotypia, Ethnos, Rizospastis, 15 februari / Ethnos, Rizospastis, Avgi, 16 februari; Eleftherotypia, Chora, Epohi, 21 februari)Honderden mensen zonder papieren blijven vanuit Mauretanië arriveren op de Canarische Eilanden. Mr Ahmed Ould Haya, Directeur van het Rode Kruis in Mauretanië, zei dat de voorbije maanden meer dan 1.200 mensen gestorven zijn terwijl ze probeerden de Spaanse eilandengroep te bereiken. De migranten, meestal jonge Afrikanen uit de regio bezuiden de Sahara, lopen grote risico’s lopen omdat bijna 40% van de kleine boten die de oversteek maken vanuit Mauritanië naar de Canarische Eilanden schipbreuk leiden. (Zie ook de secties over “Spanje” en “Europese beleidsontwikkelingen” in deze nieuwsbrief voor gerelateerde nieuwsitems.) http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=7523 http://fr.allafrica.com/stories/200603090379.html

2. Nieuws uit EU-lidstaten + Zwitserland + VS Algemeen 

Volgens voorlopige jaarlijkse cijfers die op 17 maart vrijgegeven werden door de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN António Guterres, is in de voorbije vijf jaar het aantal asielzoekers dat toekwam in alle geïndustrialiseerde landen met de helft gedaald. “Deze cijfers tonen aan dat wat in geïndustrialiseerde landen gezegd wordt over een groeiend asielprobleem niet overeenkomt met de realiteit,” zei de Hoge Commissaris António Guterres. In de 25 landen van de Europese Unie, zowel als in Europa in zijn geheel, was het aantal asielzoekers vorig jaar het laagst sinds 1988. “Ondanks publieke percepties wordt de meerderheid van de vluchtelingen in de wereld nog steeds opgevangen door ontwikkelingslanden zoals Tanzania, Iran en Pakistan,” zei Guterres. www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=17838&Cr=asylum&Cr1=Meer dan 900 mensen hebben zich geregistreerd voor het tweede Wereld Sociaal Forum over Migratie dat van 22 tot 24 juni 2006 zal plaatsvinden in Rivas-Vaciamadrid (Spanje). De wereldwijde reünie zal zowel de dialoog stimuleren als het uitwisselen van voorstellen, workshops, seminaries en culturele activiteiten, alles gerelateerd aan de verschillende thema’s van het forum: impact van globalisatie, rechten, migratiebewegingen en stroomreguleringen, asiel en opvang, modellen van coëxistentie, openbare politiek, sociale uitsluiting, co-ontwikkeling, communicatie. http://www.fsmm2006.org/

Frankrijk

PICUM Nieuwsbrief April 2006Tussen 30.000 en 50.000 mensen demonstreerden in Parijs op 2 april om te protesteren tegen de “wegwerp-immigratie” waar de regering naar op weg is met een wetsvoorstel dat ze wil voorleggen aan het Franse Parlement in de eerste week van mei. De demonstratie werd georganiseerd door een netwerk van meer dan 350 organisaties, activisten en mensen zonder papieren. www.contreimmigrationjetable.org en www.gisti.org/doc/actions/2006/ceseda/bilan2avril.htmlIn de regio Bouches-du-Rhône in het zuiden van Frankrijk erkende de Mutualité Sociale Agricole voor het eerst officiëel het recht van een migrantenseizoensarbeider om sociale steun te ontvangen nadat zijn tijdelijk werkcontract ( “OMI-”contract) afgelopen was. Het betrof en arbeider die zijn 8maanden contract als seizoensarbeider beëindigde op 3 september 2004 maar op het einde van die maand tandartskosten had. Begin oktober van dat jaar vroeg hij de Mutualité Sociale Agricole om hiervoor vergoed te worden in overeenstemming met de bepalingen in de sociale zekerheidscode, en omdat zijn verzoek geweigerd werd ondernam hij gerechtelijke stappen. De rechtsgang duurde 18 maanden en vroeg vijf zittingen voor het gerechtshof dat zich bezighoudt met sociale zekerheidszaken. Voor meer info, contacteer CODETRAS: [email protected]In 2005 betrof één op vijf zaken geregistreerd door het Hof van Beroep in Lyon de repatriëring van vreemdelingen. Gedurende zijn presentatie van het jaarlijkse rapport voor 2005 verklaarde de voorzitter van het Hof van Beroep, Daniel Chabanol, dat vorig jaar een uitspraak gedaan werd over 269 van de 410 zaken betreffende uitzettingen van vreemdelingen, maar dat slechts aan 8% van de vreemdelingen toegelaten werd in Frankrijk te blijven. Mr Chabanol wees er eveneens op dat over dit soort zaken in een recordtijd van minder dan 104 dagen beslist werd, “zodat de vreemdeling zo snel mogelijk weet of hij/zij uitgezet zal worden of een plan heeft om terug te keren naar zijn/haar land van oorsprong”. http://www.20minutes.fr/articles/2006/03/08/Lyon_La_cour_d_appel_fait_le_point_sur_les_expulsio ns.php

Spanje 

Verschillende organisaties (Medicos Mundi, UNHCR, Red Cross en CEAR) coördineren momenteel hun werk om noodhulp te verstrekken aan migranten op de Canarische Eilanden, hoewel er nog steeds een ernstige nood is aan personeel, voedsel, hygiëne-producten en centra die tegemoetkomen aan basisvoorwaarden. (Zie gerelateerde nieuwsitems onder “Dood aan de grens” en “Europese beleidsontwikkelingen” in de nieuwsbrief van deze maand). http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=7523Ondertussen werd door de Spaanse regering een aantal noodmaatregelen aangenomen, alsook een noodcoöperatieplan met Mauretanië, dat vooral bestaat uit het oprichten van opvangcentra die geleid worden door het Rode Kruis en de Rode Halvemaan, het voorzien van patrouilleboten en het reactiveren van een bilaterale overeenkomst om mensen zonder papieren te repatriëren van Spanje naar Mauretanië. (Bron: El País, 16.3.06. Voor details: www.aphda.es) Tot nog toe heeft de Mauritaanse regering 170 mensen aanvaard die verwijderd werden uit Spanje. Het Rode Kruis en de Rode Halvemaan hebben echter laten weten dat geen van deze mensen aangekomen zijn in de specifieke opvangcentra die opgezet zijn om basishulp te voorzien. Ze geloven echter evenmin dat de Mauretaanse overheid deze migranten reeds gerepatrieerd zoud hebben naar Senegal en Mali, hun landen van oorsprong. (www.migrar.org)

Italië

PICUM Nieuwsbrief April 2006Op 14 maart 2006 dienden 480.000 arbeidsmigranten een aanvraag in voor werkvergunningen binnen het quotasysteem, maar dit jaar zullen slechts 170.000 werkvergunningen uitgegeven worden. In theorie worden deze vergunningen toegekend aan inwoners van ontwikkelingslanden die nog in eigen land verblijven en naar Italië komen na een job gevonden te hebben. In de praktijk worden ze gewoonlijk toegekend aan arbeiders zonder papieren die reeds in Italië gevestigd zijn. De regering verklaarde dat het quotasysteem geen regularisatie is, maar ngo’s, vakbonden en immigrantenverenigingen hebben de hypocrisie aangeklaagd van het systeem dat hoofdzakelijk een verborgen regularisatie is en jaarlijks herhaald wordt. http://www.rtbf.be/rtbf_2000/bin/view_something.cgi?type=article&id=0186596_article&menu=defaul t&pub=RTBF.PORTAIL%2FPORTAIL.FR.la_taille.SP.INTEVolgens de krant “la Republica” van 16 maart 2006 loopt er momenteel een officiëel onderzoek naar de de rol van minister van Binnenlandse Zaken Giuseppe Pisanu in de deportaties naar Libië van mensen zonder papieren die in Lampedusa aankwamen sinds 2004-2005. De minister wordt beschuldigd van het schenden van wettelijke procedures en verplichtingen tijdens zijn beleid onder artikel 328 van de Italiaanse Strafwet. In het bijzonder wordt hij beschuldigd van het illegaal deporteren van mensen zonder papieren naar Libië. Door de onmiddellijke deportaties konen immigrantenrechtenverenigingen niet de minste juridische of humanitaire bijstand verlenen aan de mensen zonder papieren. http://www.repubblica.it/2006/c/sezioni/cronaca/immigrati/legapisanu/legapisanu.htmlDe Italiaanse pers wordt niet toegelaten in de detentiecentra voor vreemdelingen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken verbiedt de toegang aan journalisten omdat het “de privacy van de immigranten wil garanderen”. Recent liet het Ministerie de pers evenmin toe in een centrum dat nog niet geopend was, argumenterend dat Punt 7 van Artikel 21 van de Regulatie van Immigratie stelt dat enkel verwanten, geestelijken, advocaten, en vertegenwoordigers van de de ambassades de detentiecentra mogen bezoeken. De pers protesteert tegen deze regeling omdat het een inbreuk is op de persvrijheid zoals die verzekerd wordt in de Italiaanse grondwet. http://www.meltingpot.org/articolo6996.html en http://www.statewatch.org/news/2006/mar/06italyjournalists-appeal.htmOp 18 maart werd in Gorizia een betoging gehouden om te protesteren tegen de opening van een nieuw detentiecentrum in Gradisca d’Isonzo.Volgens demonstranten zou deze nieuwe structuur de mensenrechten schenden door er illegaal minderjarigen op te sluiten, door migranten op te delen volgens geslacht en etniciteit, en hen toegang tot legale bescherming en tot het asielsysteem te onthouden. http://www.meltingpot.org/articolo6899.htmlDe Italiaanse Minister van Binnenlandse Zaken en de UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) onderschreven een gemeenschappelijke overeenkomst met betrekking tot asielrechten, die in werking trad vanaf 1 maart 2006. De overeenkomst maakt deel uit van een breder schema met betrekking tot de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het Italiaanse Rode Kruis. Volgens de overeenkomst zullen de twee laatste organisaties een bureau oprichten op het eiland Lampedusa. De UNHCR vaardigde op 3 maart zijn eigen gezant in Lampedusa af voor de samenwerking met de Italiaanse Minister van Binnenlandse Zaken om asielzoekers te identificeren die in aanmerking komen voor toekenning van de vluchtelingenstatus volgens Italiaanse en internationale wetgeving. http://www.ami.mr/fr/Archives%202006/mars/9/9.htm and www.unhcr.it

PICUM Nieuwsbrief April 2006

Griekenland 

Volgens de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Athanassios Vezyrgiannis verwacht de regering dat slechts 100.000 mensen zonder papieren hun status zullen legaliseren. Niet minder dan 250.000 anderen zouden uiteindelijk hun verblijfsstatus op lange termijn veilig stellen. Bron: (Athens News, 10 februari).14 van de 28 illegale migranten die verblijven in een immigratiecentrum op het Egeïsche eiland Samos begonnen op 10 maart een hongerstaking. Ze protesteren tegen de weigering van een lokale overheid om in te gaan op hun verzoek eerder dan na de wettelijk vastgelegde minimumperiode van 3 maanden vrijgelaten te worden. Bron: (Kathimerini, 11 maart) http://www.statewatch.org/news/2006/mar/08greece-imm-news-3.htmDe rechters van het Atheense Hof van Beroep verminderden gevoelig (van 12.000 naar 3.000 euro) de schadevergoeding die was toegekend aan een man uit Bangladesh die één jaar in de gevangenis in Piraeus verbleef in afwachting van zijn deportatie. Volgens de advocaat van Habib onderging zijn cliënt een ‘onmenselijke’ behandeling gedurende zijn opsluiting, aangezien hij geen toegang had tot frisse lucht, medische zorgen of lichaamsbeweging en zijn cel overbevolkt en onhygiënisch was. In haar beroep tegen de oorspronkelijke uitspraak van het Hof om een financiële compensatie van 12.000 euro uit te keren, argumenteerde de Griekse Staat dat “illegale migranten verantwoordelijk zijn voor de toenemende criminaliteitsgraad. Om die reden en in het belang van de openbare orde, vormt degradatie van detentieomstandigheden geen ernstige inbreuk tegen de menselijke waardigheid”. (Nea, 28 februari / Rizospastis, 1 maart / Apogevmatini, 2 maart)Nadat een rapport van de Griekse ombudsman de schrijnende omstandigheden waarin vreemdelingen in diverse politieposten worden vastgehouden veroordeelde, publiceerde het Hooggerechtshof een omzendbrief die zegt dat alle vreemdelingen die hun straf hebben uitgezeten of voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld in de gevangenis moeten blijven tot het moment van hun uitwijzing. Ze mogen niet worden overgebracht naar de detentiefaciliteiten in politieposten. (Estia, Avgi, Avriani, Rizospastis, Kathimerini, Eleftheros, Ta Nea, Eleftherotypia, Ethnos, 10 maart)Onder druk van de Griekse ombudsman heeft het Ministerie van Openbare Orde politieofficieren toegelaten de handtekeningen na te trekken van migranten die een advocaat wensen aan te stellen om hun uitwijzingsprocedure aan te vechten, in het bijzonder als hun uitwijzing uit het land wettelijk onmogelijk is. (Athens News, 10 maart)Volgens voorlopige cijfers, vrijgegeven door het VN-vluchtelingenagentschap, daalt het aantal asielaanvragen in alle geïndustrialiseerde landen (zie in dit verband ook het hoofdstuk “Algemeen” in deze Nieuwsbrief) behalve in Griekenland, waar er een toename is van het aantal asielaanvragen. Het Ministerie van Openbare Orde verklaarde dat er vorig jaar 9050 asielaanvragen werden geregistreerd door de Griekse autoriteiten, een stijging van 102% in vergelijking met de 4469 geregistreerde asielzoeker van 2004. (Kathimerini / Akropoli / Niki / Eleftherotypia / Chora, 21 maart / Athens News Agency, 20 maart) http://www.statewatch.org/news/2006/mar/08greece-imm-news-3.htm

Verenigd Koninkrijk 

De inspanningen van de “Glasgow Girls”, een groep middelbareschoolstudenten die de regering tot de orde riep in verband met de behandeling van migrantenkinderen, lijken een uitzonderlijke toegeving van Binnenlandse Zaken te hebben opgeleverd. De families van uitgeprocedeerde PICUM Nieuwsbrief April 2006

asielzoekers kregen garantie dat ze niet zullen worden uitgewezen tijdens de examenperiode van hun kinderen. http://www.theherald.co.uk/news/58377.html 

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe immigratiestrategie voorgesteld waarbij alleen migranten die beschikken over de juiste competenties in Groot-Brittannië zullen kunnen werken. Het bestaande systeem van werkvergunningen zal worden aangepast zodat enkel gediplomeerde migranten een verblijfsvergunning krijgen. Bovendien kondigde Minister van Binnenlandse Zaken Charles Clarke het einde aan van het automatische recht op verblijf voor de families van migranten en van het permanent verlof voor erkende vluchtelingen. Zij zullen nog maar vijf jaar in het land mogen verblijven vooraleer wordt beslist of een terugkeer naar hun herkomstlanden al dan niet veilig is. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4241989.stm“Stop de vasthouding van kinderen nu” is een internetcampagne van de koepelorganisatie “No place for a Child”. Momenteel houdt de overheid van het Verenigd Koninkrijk jaarlijks meer dan 2.000 kinderen in hechtenis in gesloten centra, daaronder zelfs baby’s. De detentie van kinderen en families is strijdig met maatstaven van de internationale rechten van de mens. “No Place for a Child” vraagt een stopzetting van de detentie van kinderen en eist menselijker alternatieven, waarvan voorbeelden in het buitenland gevonden kunnen worden. http://www.ncadc.org.uk/Volgens gegevens van Binnenlandse Zaken deden in de tien maanden tussen april 2005 en januari 2006 ongeveer 185 mensen in gesloten centra een poging tot zelfverminking en werden 1.476 mensen als een gevaar voor zichzelf beschouwd en daarom onder observatie gesteld. Binnenlandse Zaken definieert zelfverminking als “elke daad waarbij een gevangene zichzelf verwondt, onafgezien van de methode, bedoeling of ernst van de verwonding.” Het Ministerie van Binnenlandse Zaken beweert dat het elk incident serieus neemt en dat de meeste gevallen van zelfverminking “weinig ernstig zijn”. De Nationale Coalitie van Anti-Uitwijzingscampagnes (NCADC) stelt ernstige vragen bij de kwaliteit van deze gegevens, vooral omdat het gedurende de tien maanden waarvoor deze statistieken gelden veel meer signaleringen van zelfverminking heeft ontvangen dan er door Binnenlandse Zaken werden vastgesteld. http://www.ncadc.org.uk/ en http://www.info4local.gov.uk/searchreport.asp?frompage=search&id=28431In april 2006 wordt de eerste jaarlijkse internationale actie tegen immigratiedetentie georganiseerd in verschillende landen op de hele wereld. Het is de bedoeling het verzet tegen detentie uit te breiden en contacten te creëren tussen antidetentiegroeperingen in verschillende landen. In het Verenigd Koninkrijk is de hoofddoelstelling van het initiatief in een netwerk ontwikkelen van mensen die zich verzetten tegen binnen- en buitengrenzen en een einde maken aan de detentie van mensen die vastzitten zonder proces en zonder automatische herziening van borgsommen nadat ze in hun landen van herkomst het slachtoffer waren van marteling en trauma. Activiteiten vinden plaats op 8, 15 en 29 april. www.barbedwirebritain.org.uk

België 

Terwijl de regering een grondige herziening van de Vreemdelingenwet voorbereidt waarin geen regularisatiecriteria zijn voorzien, heeft Minister Patrick Dewael de regularisatie goedgekeurd van de meeste van de mensen zonder papieren die gedurende de voorbije vijf en een halve maand de St.-Bonifaciuskerk in Brussel hebben bezet. UDEP (Union de défense des sans-papiers) stelt echter dat de dossiers van een aantal Marokkanen zonder papieren, die ook deel uitmaakten van de PICUM Nieuwsbrief April 2006

kerkbezetting en hongerstaking, niet werden onderzocht. Nog drie kerken worden momenteel bezet in twee andere districten van Brussel (door Iraniërs in Etterbeek en door Afghanen in Elsene) en in Charleroi. Terwijl de federale overheid heeft gezegd “enkel en alleen de wet te kunnen en willen toepassen”, vindt het Forum Asiel en Migraties het tegenstrijdig dat mensen zonder papieren eerst kerken moeten bezetten voordat de wet wordt toegepast. Het Forum Asiel en Migraties ijvert al lange tijd voor heldere regularisatiecriteria en organiseerde een persconferentie over dit onderwerp op 4 april. www.f-a-m.be en www.lesoir.be/rubriques/belgique/page_5718_422579.shtml 

De organisatie Vluchtelingenwerk Antwerpen heeft een campagne opgezet waarbij mensen worden aangezet om postkaarten te sturen naar Minister van Binnenlandse Zaken Dewael (“Hulp aan illegalen: mag da? Ja, da mag?”). De boodschap op de kaartjes is “Voor mij is een ’illegaal’ een mens. Maakt u dan een menselijk beleid?” http://www.de8.be/magda.htmOp 14 maart werd in het Belgische parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor hospitalisatie in psychiatrische centra voortaan deel uitmaakt van de dringende medische zorg die voor mensen zonder papieren wordt betaald door openbare welzijnscentra. (De Morgen, 15/03/2006).Het Hof van Beroep heeft bevestigd dat mensen zonder papieren van wie de tijdelijke verblijfsvergunningen afgelopen zijn, geen gezinshereniging met niet-EU-burgers kunnen aanvragen volgens het artikel 10.4 van de Verblijfswet van 12 december 2005. Artikel 9.3 van dezelfde wet stelt echter dat uitzonderingen mogelijk zijn in specifieke gevallen. Op basis van het arrest van het Arbitragehof van 19 juli 2005, dat een ernstige tegenspraak vaststelt tussen deze twee secties van de wet, zal Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in de praktijk de uitspraak van het Arbitragehof enkel toepassen in de zaken van niet-begeleide minderjarigen die ernstige medische problemen hebben en die wensen herenigd te worden met een niet-EU-vreemdeling in België. www.cass.be (Source: VMC)In antwoord op een aantal parlementaire vragen over het toenemende aantal kinderen dat wordt vastgehouden samen met hun ouders, heeft Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael gezegd dat de regering onderzoek doet naar de mogelijkheden om onderwijs te organiseren in gesloten centra. De minister zei ook nog dat het een onwettige discriminatie zou zijn om “enkel asielzoekers zonder familie in gesloten centra vast te houden.” (Bron: De Standaard, 24 03 2006)De organisatie Kinderen Zonder Papieren houdt op 22 april een actie aan het gesloten centrum van Merksplas om te protesteren tegen het groeiende aantal kinderen zonder papieren dat wordt vastgehouden in gesloten centra. De organisatie roept deelnemers op om ballen van alle maten en kleuren (symbolen voor spel in de open lucht) mee te brengen, zodat die over de poorten kunnen worden gegooid op het einde van de demonstratie. www.kinderenzonderpapieren.beTer gelegenheid van haar 10de verjaardag zal de Luikse organisatie “Point d’appui”, die steun biedt aan mensen zonder papieren, zich tijdens een zang- en dansavond op 18 april in Luik verdiepen in thema’s als verbanning, immigratie en culturele verschillen. De avond omvat onder meer een opvoering van het stuk “Hannah en Hanna”, dat het dagelijkse leven beschrijft van een Kosovaarse familie die haar toevlucht zoekt in het Verenigd Koninkrijk. Voor meer info: [email protected]Op 30 maart hield de organisatie Link=Brussel een informatiesessie voor mensen zonder papieren, met bijzondere aandacht voor informele economie. Een vertegenwoordiger van de vakbond ACVCSC had het over thema’s als de arbeidswetgeving in België, de rechten van werknemers zonder

PICUM Nieuwsbrief April 2006

papieren, de verplichtingen van werkgevers en de rol van de vakbonden. Contact: [email protected]

“Femmes migrantes en Europe 2006” (Vrouwelijke migranten in Europa– 2006) is het thema van een tentoonstelling die in Brussel zal lopen van 29 mei tot 4 juni het kader van een Europees project over vrouwelijke migranten. De ngo “Le Monde selon les femmes” heeft een oproep gedaan voor materiaal (audio, video, visueel, enz.) die de realiteit waarmee vrouwelijke migranten in België worden geconfronteerd beschrijven. De deadline voor het inzenden van materiaal is eind april. Wie meer informatie wil over de tentoonstelling binnen kan contact opnemen met Marcela de la Peña van “Le Monde selon les femmes”. [email protected]

Nederland 

Pharos, het Nederlandse kenniscentrum over vluchtelingen en gezondheid, houdt een dossier bij over de zaken van de ongeveer 250 Syrische asielzoekers die werden uitgewezen naar Syrië. De Nederlandse Minister van Binnenlandse Zaken Verdonck werd ondervraagd in het parlement omdat de meeste van deze asielzoekers, na de afwijzing van hun asielaanvraag en voor hun uitwijzing, werden verhoord door een Syrische delegatie, met onder meer een aantal leden van de Syrische geheime dienst. Sommige van deze asielzoekers zijn op onrustwekkende wijze verdwenen na hun uitwijzing. http://www.nd.nl/htm/dossier/syrie/rechts.htmGedurende de vastentijd werd een reeks wakes gehouden om de aandacht van het publiek te vestigen op de detentie van onschuldige mensen, waaronder vrouwen en kinderen, omdat ze geen papieren hebben. Elk van de wakes werd georganiseerd door een andere religieuze groep, de laatste, op paaszondag, was een oecumenische bijeenkomst. De wakes werden gehouden nabij de Bijlmergevangenis in Amsterdam. www.onschuldig-gevangen.tripod.com (Bron : LOS)Ter ere van Maria van den Muijsenbergh, de winnares van de Corrie Hermann Prijs 2006, is op 25 maart in Utrecht een symposium gehouden over gezondheid en toegang tot gezondheidszorg voor vrouwelijke migranten zonder papieren. Het symposium (“Geen papieren. Wel een verhaal”) richtte zich vooral op het aantal van deze vrouwen, de aard van de gezondheidsproblemen die zij meestal ondervinden en de rechten die zij momenteel hebben in verband met gezondheidszorg. www.vnva.nlDe lokale overheden hebben geen enkele verplichting om het welzijn te garanderen van kinderen zonder papieren die in Nederland verblijven. Nochthans heeft een kind in gevallen van hoogdringendheid, wanneer het wacht op de uitkomst van de aanvraag voor een verblijfsvergunning, wel recht op welzijn. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Tewerkstelling Henk van Hoof informeerde de Tweede Kamer hierover in een brief die hij stuurde in naam van zijn ministerie en dat van de Minister voor Immigratie en Integratie Rita Verdonk. (Zie voor een gelijkaardig nieuwsbericht de PICUM nieuwsbrief van oktober 2005). http://internationalezaken.szw.nl/index.cfm?fuseaction=dsp_document&link_id=86336&rubriek_id=1 3002&lijstm=0,322_6457In 2004 werden in Nederlandse ondernemingen tussen 65.000 en 90.000 mensen zonder papieren tewerkgesteld. Daarvan was er 40% afkomstig uit Polen en andere Oosteuropese landen die dat jaar lid werden van de EU. Deze cijfers stonden in een recent onderzoek dat werd uitgevoerd op verzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Tewerkstelling Henk van Hoof. Omdat werkgevers niet zo gemakkelijk toegeven dat ze mensen zonder papieren tewerkstellen uit vrees beboet te worden, zijn de cijfers vermeld in het onderzoek schattingen. Het genoemde aantal is wel PICUM Nieuwsbrief April 2006

significant lager dan de 100.000 tot 180.000 uit een ander onderzoek naar illegale arbeid . Bovendien bevat deze schatting enkel de arbeiders zonder papieren tewerkgesteld in bedrijven, niet diegenen die werkzaam zijn voor privépersonen. Arbeiders zonder papieren worden voornamelijk tewerkgesteld in de bouwsector, land- en tuinbouw en in de horeca. Volgens het meest recente onderzoek werden in 2005 in 28% van de bouwbedrijven mensen zonder papieren tewerkgesteld. In de horeca en de land- en tuinbouw was dat respectievelijk 23% en 20%. Deze cijfers zijn echter ruwe schattingen en volgens de onderzoekers moet er in de cijfers betreffende horeca, land- en tuinbouw met een foutmarge van 50% gerekend worden. http://internationalezaken.szw.nl/index.cfm?fuseaction=dsp_document&link_id=86304&rubriek_id=1 3002&lijstm=0,322_6457 

De arbeidsinspectie zal in 2006 de controles op zwartwerk opvoeren met meer dan een kwart, wat een stijging betekent van 8.000 naar 10.500. De controles zullen vooral gebeuren in de sectoren waar het meest mensen zonder papieren worden aangenomen, land- en tuinbouw, de bouw, de horeca en de interimsector. De arbeidsinspectie heeft de bevoegdheid om een onmiddelijke boete op te leggen aan werkgevers die mensen zonder papieren tewerkstellen. De boetes kunnen oplopen tot 8.000 euro per arbeider zonder papieren. Privépersonen kunnen een boete krijgen tot 4.000 euro per arbeider zonder papieren. De Tweede Kamer werkt momenteel aan een voorstel om werkgevers die hun medewerking weigeren en geen informatie geven over de identiteit van veronderstelde illegale arbeiders een boete van 8.000 euro te kunnen opleggen. Hiermee wil men voorkomen dat werkgevers een boete ontlopen door te zeggen dat hun werknemer weigerde de noodzakelijke informatie te geven. http://internationalezaken.szw.nl/index.cfm?fuseaction=dsp_document&link_id=84160&rubriek_id=1 3002&lijstm=0,322_6457

Duitsland 

De Duitse Bisschoppenconferentie publiceerde op 7 maart een verklaring over verschillende problemen met het immigratiebeleid in Duitsland. Een belangrijke kritiek gold de manier waarop asielzoekers van wie het aanvraag werd afgekeurd worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Een ander belangrijk punt was de oproep een verblijfsrecht te geven aan diegenen die absoluut niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en die soms al meerdere jaren in Duitsland hebben gewoond zonder dat ze een langetermijnverblijfsvergunning kregen. Kardinaal Hehmann, Voorzitter van de Conferentie, deed een oproep voor basis-sociale rechten (nl. onderwijs voor kinderen, basisgezondheidszorg en bescherming tegen economische uitbuiting) voor mensen zonder papieren. De verklaringen van Kardinaal Lehmann en Bisschop Voß, voorzitter van de Commissie Migratie, zijn beschikbaar in het Duits op www.dbk.de onder “Humanitäre Probleme der Zuwanderungspolitik” (7.3.2006).

Tsjechische Republiek 

Op 20 maart publiceerde de Tsjechische regering een tweede follow-up reactie met bijkomende informatie over de toepassing van de aanbevelingen die het Europese Comité ter preventie van foltering (CPT) gaf na een bezoek aan de Tsjechische Republiek in april 2002. Het rapport van het bezoek van het Comité richtte zich vooral op de beschermingsmaatregelen voor personen die worden vastgehouden door de politie, en voor de eerste keer werden in de Tsjechische Republiek ook de levensomstandigheden in de detentiefaciliteiten voor buitenlanders onderzocht, en de voorzieningen voor de behandeling van psychiatrische patiënten. Voortbouwend op haar initiële respons en een eerste follow-up reactie, in 2003 en 2004, wijst de Tsjechische regering op de stappen die in 2005 werden genomen om de aanbevelingen van de Commissie te implementeren,

PICUM Nieuwsbrief April 2006

en belicht ze ook in de toekomst geplande acties. http://www.cpt.coe.int/documents/cze/2006-0320-eng.htm Polen 

De ngo “La Strada” schat dat ieder jaar ongeveer 10.000 Poolse burgers het slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie in de Europese Lidstaten. Ook na de uitbreiding van de EU is de situatie niet verbeterd omdat de de gedeeltelijke opening van de arbeidsmarkt op zich ook nieuwe sporen geopend heeft voor uitbuiting en illegale migratie. http://listes.rezo.net/archives/migreurop/200603/msg00076.html

Finland 

De laatste weken werd in Finland een hevig publiek debat gevoerd over het feit dat er waarschijnlijk honderden mensen ondergedoken leven als mensen zonder papieren. Daarin werd ook de kwestie van het kerkasiel besproken. In verschillende interviews met de media hebben de “Unit for Diaconia and Society of the Evangelical Church of Finland” en ook verscillende vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties geprobeerd om de aandacht te verleggen naar de situatie van de mensen zonder papieren zelf, en naar de vraag waarom dit soort situaties zich in Finland überhaupt voordoet. De verdeeldheid van de publieke opinie over mensen zonder papieren is waarschijnlijk vooral te wijten aan Finlands lange geschiedenis van trouw en gehoorzaamheid aan de overheid. Contact: Marja-Liisa Laihia, Coordinator, Finnish Ev. Lutheran Church Council [email protected]

Litouwen 

Het Comité voor de Eliminatie van Raciale Discriminatie van de VN heeft op 10 maart 2006 haar achtenzestigste zitting besloten met de presentatie van haar van observaties en aanbevelingen over de rapporten van o.a. Litouwen. Specifiek wat dit land betreft verwelkomt het Comité het aannemen van een nieuwe strafwet die de aanzet tot rassenhaat strafbaar maakt, en van een nieuwe wet over gelijke kansen die directe of indirecte discriminatie verbiedt. Darnaast gaf het Comité nog de aanbeveling dat asielzoekers enkel zouden worden vastgehouden wanneer dit strikt noodzakelijk is, en in overeenstemming met de richtlijnen van de UNHCR. http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/720EBDE7A0175805C12 5712D003BA560?OpenDocument&cntxt=6A1CB&cookielang=fr en http://www.enareu.org/en/wmail/index.shtml

VS 

Op 26 december 2005 werd de “Sensenbrenner Bill" goedgekeurd in de Kamer. Volgens de wet (bekend als de meest virulente anti-immigratiewetgeving in de recente geschiedenis) zou een muur gebouwd moeten worden tussen Arizona en Mexico, zouden alle 11 miljoen mensen zonder papieren in de VS als criminelen geclassificeerd moeten worden en zou iedereen die hulp biedt aan mensen zonder papieren bestraft kunnen worden. Gedurende de hele maand maart protesteerden in steden over de hele VS honderdduizenden mensen tegen het wetsvoorstel. Alleen al in Los Angeles kwamen op 25 maart 500.000 demonstranten samen. Twee dagen later keurde de Juridische Commissie van de Senaat wetgeving goed waarmee mensen zonder papieren een permanente verblijfsvergunning of burgerschap zouden kunnen bekomen, maar waarmee de toepassing van de immigratiewetten ook verstrengd zou worden. Daarnaast worden twee programma’s worden voorgesteld waarmee vreemdelingen het land in kunnen komen als tijdelijke arbeiders. Het debat daarover wordt verdergezet in de Senaat. Voor een analyse van de PICUM Nieuwsbrief April 2006

voorgestelde wetgeving en de verschillende kwesties die behandeld zullen worden kan u terecht op de website van het Instituut voor Migratiebeleid: http://www.migrationpolicy.org/

3. Ontwikkelingen in het Europees Beleid Algemeen 

De zes grootste staten van de Europese Unie bespreken de mogelijkheid om immigranten een soort contract te laten ondertekenen dat hen zou verplichten de taal van hun adoptiefland te leren en de sociale normen van dat land te aanvaarden ofwel het risico te lopen het land te worden uitgezet. Het zogenaamde integratiecontract moet daarna nog met de andere 19 lidstaten besproken worden. Nicolas Sarkozy, de Franse Minister van Binnenlandse Zaken deed het voorstel tijdens een vergadering met de ministers van de ‘G6’ landen (het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Polen, Spanje en Italië). https://registration.ft.com/registration/barrier?referer=&location=http%3A//news.ft.com/cms/s/31191 946-ba92-11da-980d-0000779e2340,s01=1.htmlOp 28 maart werd in Brussel een vergadering gehouden over het vrij verkeer van arbeiders in de EU. Sommige Europese overheden (zoals Finland, Spanje en Portugal) hebben al laten verstaan dat ze de beperkingen niet langer zullen aanhouden voor arbeiders van acht nieuwe lidstaten. De vergadering bood alle betrokkenen een laatste gelegenheid om hun ervaringen met arbeidsstromen te bespreken voor de deadline van 30 april. Op die datum moet beslist worden of de beperkingen op het vrij verkeer van arbeiders de drie komende jaren behouden blijven. Voor de landen die reeds aangegeven hebben dat ze de beperkingen zullen behouden (o.a. Duitsland en Oostenrijk) bood de ontmoeting de gelegenheid om te bekijken hoe ze de wetgeving van de EU (nl. geen beperkingen) uiteindelijk zullen invoeren.http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/emplweb/news/index_en.cfm“Our ‘freedom”, their labor: a ‘tradesman’s’ entrance for Fortress Europe”, door Ben Hayes van Statewatch, is een opiniestuk over het beleidsplan van de Europese Commissie over legale migratie. In het stuk wordt gesteld dat het beleidsplan aanleiding zal geven tot een tweesporenbeleid met snelle migratieprocedures voor geschoolde arbeiders, inclusief vestigingsrechten, en tijdelijke vergunningen zonder rechten voor ongeschoolde arbeiders. http://www.statewatch.org/news/2006/mar/bh-viewpoint-legal-migration.pdfVijftig Afrikaanse experten ontmoetten elkaar op 5 april in Algiers om een gezamelijk standpunt uit te werken over het fenomeen migratie en zijn gevolgen. Er werden enkele aanbevelingen voorgesteld die goedgekeurd moeten worden door de Afrikaanse Unie in het kader van de gezamelijke ministriële conferentie over migratiedruk, die op 5 en 6 juni in Tripoli zal worden gehouden door de Afrikaanse en Europese Unies. http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_depeche.asp?art_cle=AFP70526migraeulcev0

Europese Commissie 

De Commissie heeft een open overleg gevraagd over actie op het niveau van de Unie om de actieve inclusie te promoten van mensen die het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. De meeste lidstaten beschikken over een uitgebreid pakket sociale steunmaatregelen, en over activeringsmaatregelen om die groep mensen terug naar de arbeidsmarkt te brengen, maar er blijft een vrij grote ‘harde kern’ met weinig vooruitzicht op werk, die daardoor het risico blijven lopen om PICUM Nieuwsbrief April 2006

terecht te komen in armoede en sociale uitsluiting. Einddatum voor reacties is 19 april 2006. http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/news_en.htm 

De EU wil onmiddellijk maatregelen nemen om lidstaten te helpen bij de aanpak van de illegale immigratie, aldus de Europese Commissaris voor Justitie en Binnenlandse Zaken Franco Frattini op 4 april. Frattini merkte op dat hij in het kader van het ARGO-programma 2,7 miljoen euro zal vrijmaken die de lidstaten onmiddellijk kunnen gebruiken in urgente situaties, zoals Malta met de grote toestroom van immigranten uit Afrika. Aan de Europarlementsleden die de omstandigheden van de detentiecentra in Malta aan het bespreken waren deelde hij mee dat hij amendementen zal voorstellen aan het Europese Vluchtelingenfonds. http://euobserver.com/22/21309 Na de ontmoeting met de Griekse Minister van Binnenlandse Zaken Prokopis Pavlopoulos zei Frattini dat Griekenland er zal helpen voor zorgen dat de Balkanlanden immigranten toelaten in overeenstemming met de EU-richtlijnen en dat de rechten van immigranten worden beschermd, en dat hij (…)de Minister van Binnenlandse Zaken heeft “aangemoedigd initiatieven te nemen zodat Griekenland nog meer aanwezig kan zijn in het Middellandse-Zeegebied m.b.t. illegale immigranten”. http://press.jrc.it/NewsBrief/alertedition/en/FrancoFrattini.html en http://www.athensnews.gr/athweb/nathens.prnt_article?e=C&f=13174&t=11&m=A17&aa=1

Europese Parlement 

De Europese Parlementsfractie GUE/NGL (Europees Unitair Links/Noords Groen Links) heeft een campagne opgezet om alle detentiecentra voor migranten zonder papieren zoals dat van Lampedusa in Italië te sluiten. De campagne werd op 7 maart 2006 voorgesteld door de Italiaanse Europarlementsleden Giusto Catania en Luisa Morgantini. Mr. Catania heeft gezegd dat detentiecentra zoals Lampedusa de immigratie van mensen zonder papieren net bevordert. Volgens de parlementsleden zijn er in Europa ongeveer 170 detentiecentra die gesloten moeten worden. Het voorstel om detentiecentra te sluiten zal aan het Europees Parlement voorgelgd worden maar het is onduidelijk hoeveel steun ze zal krijgen van de politieke partijen in het Parlement. http://euobserver.com/22/21068. Om de petitie te tekenen: www.no-fortress-europe.orgIn een gezamenlijke resolutie over de situatie van de vluchtelingen in Malta verklaren de Europarlementsleden dat Malta en andere EU-lidstaten hun plichten ten aanzienvan het internationaal recht met betrekking tot asielzoekers moeten respecteren. Het Parlement betreurt de onaanvaardbare leefomstandigheden van de migranten en asielzoekers in de administratieve detentiecentra op Malta. Bovendien erkent het Parlement de moeilijkheden die Malta ondervindt bij het opvangen van de migratienoodtoestand van de laatste jaren. http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/019-6959-094-04-14-90220060330IPR06845-04-04-2006-2006-false/default_en.htmVolgens deelnemers aan een seminarie van het Comité Vrouwenrechten van het Europees Parlement, georganiseerd op de Internationale Vrouwendag 8 maart, moet de EU dringend actie ondernemen met betrekking tot gedwongen prostitutie en mensenhandel voor seksuele doeleinden. Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frattini heeft een aantal voorstellen gedaan om het probleem aan te pakken, waaronder strengere grenscontroles en de invoering van een kortetermijnvisum voor burgers van landen die worden gezien als de oorsprong van mensenhandel tijdens de Wereldbeker voetbal. http://www.europarl.eu.int/news/public/story_page/014-6005-06703-10-902-20060309STO06004-2006-08-03-2006/default_en.htm

Europese Raad

PICUM Nieuwsbrief April 2006De Ministers van Buitenlandse Zaken van de EU zijn op 24 maart overeengekomen om 2 miljoen euro te schenken aan hulp voor migranten die verdronken zijn voor de kust van Mauretanië en Spanje. Het Spaanse Rode Kruis schat dat sinds het begin van het jaar minstens 1.200 mensen zonder papieren verdronken zijn voor de kust van Mauretanië in een poging om de Spaanse Canarische Eilanden te bereiken. (Zie verwante nieuwsberichten in de nieuwsbrief van deze maand in de secties “Dood aan de Grens” en “Spanje”). Ursula Plassnik, Minister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk verklaarde dat de EU op die manier uitdrukking kan geven aan haar solidariteit met Mauritanië en Spanje om met humanitaire problemen om te gaan. De Europese Commissaris voor Buitenlandse Zaken, Benita Ferrero-Waldner zei dat de Commissie gebruik zal maken van het ‘rapid reaction mechanism’ om praktische ondersteuning te geven aan Mauretanië. Het mechanisme is een maatregel om plotselinge migratiespanningen te beheersen. Volgens het Europese Agentschap heeft de Spaanse Secretaris voor Buitenlandse Zaken Albert Navarro gezegd dat dit is de eerste keer dat een dergelijk mechanisme dit gebruikt zal worden voor migratiekwesties. http://www.ecre.org/Update/Index.shtml

Raad van Europa 

Op 29 maart heeft de eerste Commissaris voor Mensenrechten van de Raad van Europa, Alvaro Gil-Robles, een eindrapport voorgesteld over zijn zes jaar als Commissaris. Het rapport analyseert de uitdagingen bij het oprichten van de nieuwe instelling, de richting die eraan gegeven werd en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Het rapport besluit met een evaluatie van de mensenrechtensituatie in Europa en een waarschuwing tegen het verlagen van de normen in de strijd tegen het terrorisme. De Commissaris dringt aan op de nood aan grotere inspanningen om discriminatie te bestrijden en om nationale minderheden en migrantengemeenschappen te integreren. Grotere inspanningen worden ook gevraagd om lopende en bevroren conflicten binnen Europa te beëindigen. Het rapport zal worden voorgesteld aan het Comité van Ministers, doorgegeven aan de Parlementaire Vergadering en daarna publiek gemaakt. Om het rapport in het Engels te lezen: http://www.coe.int/T/E/Commissioner_H.R/Communication_Unit/CommDH%282006%2917_E.doc

4. Aankondigingen 

Het Europese netwerk IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) zal een conferentie houden over “Irreguliere migratie en de informele economie” (in Madrid van 5 tot 7 juni 2006). De conferentie wil de nadruk leggen op empirisch onderzoek en bewijs met betrekking tot irreguliere migratiesystemen en de markt voor illegale arbeid op de privémarkt en in de bouwsector. www.imiscoe.org"Ethiek, Mensenrechten en Ontwikkeling" is het thema van het jaarlijks congres van de Noorse Vereniging voor Ontwikkelingsonderzoek, dat zal worden gehouden in Oslo, Noorwegen, van 13 tot 15 September 2006. Het congres wil een discussieplatform aanreiken om een breed aantal thema’s te bespreken met betrekking tot de situering van ethiek en mensenrechten in ontwikkelingsonderzoek, -beleid en -praktijk. http://www.sum.uio.no/nfu/“Naar een Globale Toegang tot Gezondheid” is het thema van het Genève Forum dat word gehouden in Genève, Zwitserland, van 30 augustus tot 1 september 2006. Het forum wordt georganiseerd door de Universiteitsziekenhuizen van Genève en de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Genève, in samenwerking met belangrijke nationale en internationale organisaties in de gezondheidssector. Vijf hoofdsporen zijn geïdentificeerd voor de symposiums en workshops: gezondheidssystemen en toegang, gezondheid en ongelijkheden, drugs, vaccinaties en PICUM Nieuwsbrief April 2006

diagnostiek, de civiele maatschappij en sociale thema’s in gezondheid, capaciteitsontwikkeling en samenwerking. http://www.hcuge.ch/genevahealthforum 

"Minimumlonen in Europa - Naar een Europees beleid rond minimumlonen?" Is het onderwerp van een conferentie die op 2 en 3 mei door de Europeese Vakbondsinstelling voor Onderzoek, Opvoeding en Gezondheid ETUI-REHS gehouden zal worden in Brussel. De conferentie wil de ontwikkeling van de lageloonsector en een Europees beleid rond minimumlonen bespreken. http://www.etui-rehs.org/media/files/events/conference_minimumwagesDe zomercursus over film en mensenrechten van het Europees Interuniversitair Centrum voor Mensenrechten en Democratisering EIUC zal van 24 augustus tot 13 september 2006 gehouden worden in Venetië. Deze zomercursus wil studenten en professionelen die betrokken zijn bij film en/of met mensenrechten bezig zijn bij elkaar brengen om zich te bezinnen over manieren om film in te zetten om het bewustzijn rond mensenrechten aan te wakkeren. www.eiuc.org

5. Publicaties “Irregular Migration in the UK: An ippr Factfile”, door het Institute for Public Policy Research (Londen). Volgens het rapport zijn doelmatige controlemechanismen voor migratie, waaronder uitwijzingsprocedures, een cruciale voorwaarde voor goed beheerd migratiesysteem. Maar het stelt ook dat het deporteren van honderduizenden mensen zonder papieren, vooral van mensen die zich al jaren in het Verenigd Koninkrijk bevinden, haalbaar noch wenselijk is. Nog volgens het rapport zou de gedwongen deportatie van alle mensen zonder papieren de belastingbetaler rond 4,7 miljard pond kosten, terwijl een regularisatie voor de schatkist op 1 miljard pond per jaar zou komen. www.ippr.org/publicationsandreports “Undocumented Workers Are Taxpayers, Too”, uitgegeven door het Oregon Center for Public Policy (VS). Deze stand van zaken maakt een schatting van de inkomsten die de staat Oregond krijgt van mensen zonder papieren via inkomensbelasting, eigendomsbelasting en accijnzen. Daarenboven geeft de publicatie ook een schatting van het bedrag dat werknemers zonder papieren bijdragen aan de federale sociale zekerheid en de belastingen voor medische zorg, dat voor de helft ook door de werkgever betaald wordt. Tenslotte wordt er ook een schatting gemaakt van het bedrag dat werkgevers in Oregon voor hun werknemers zonder papieren betalen aan belastingen voor werkloosheidverzekering door de staat. http://www.ocpp.org/cgibin/display.cgi?page=issue060401immig “More Harm Than Good: Responding to States’ Misguided Efforts to Regulate Immigration”, uitgegeven door het National Employment Law Project – NELP (VS). Deze gids beschrijft een aantal maatregelen die in verschillende deelstaatparlementen van de VS in bespreking zijn om de arbeid van mensen zonder papieren tegen te gaan, en legt uit waarom deze maatregelen slechte gevolgen zullen hebben voor de werknemers (ook die zonder papieren), voor de gemeenschappen en voor de staten. Tenslotte stelt deze gids een aantal stappen voor die de staten kunnen zetten om te garanderen dat werknemers (ook die zonder papieren) niet uitgebuit zullen worden en dat werkgevers zich houden aan de wetten rond arbeid en werknemersbeleid. http://www.nelp.org/docUploads/MORE%20HARM%20THAN%20GOOD%2Epdf

6. Varia PICUM Nieuws:

PICUM Nieuwsbrief April 2006Op 23 en 24 maart 2006 heeft PICUM twee internationale evenementen georganiseerd in Brussel over de bescherming van werknemers zonder papieren. Meer dan 200 vertegenwoordigers van ngo’s, vakbonden, nationale overheden, consulaten, onderzoekers en andere Europese actoren waren aanwezig op het tweedaagse evenement om ervaringen en ideeën over de bescherming van werknemers zonder papieren uit te wisselen. De rapporten van deze evenementen zijn nu toegankelijk op de volgende websites: "Protecting Undocumented Migrant Workers in Europe: Successes and Strategies," 23 maart, 2006. Evenement georganiseerd door PICUM met steun van de Europese Vakbond Confederatie. Rapport beschikbaar op: www.picum.org "Regularization is not the only policy: Ten Ways to Protect Undocumented Migrant Workers," 24 maart 2006. PICUM/ European Policy Centre/ Koning Boudewijn Stichting dialoog. Rapport beschikbaar op: www.theepc.be

Michele LeVoy is de nieuwe directeur van PICUM. Zij vervangt Hélisène Habart, die die functie waarnam in het begin van het jaar. Michele kijkt wil het netwerk en de invloed van PICUM uitbreiden door te werken met een verscheidenheid aan actoren om de basis-sociale rechten van migranten zonder papieren te bevorderen. Met speciale dank aan Karlien Verstegen, Mien de Graeve, Marjan Reynaert en Rosemunde van Brakel voor de vertaling van de nieuwsbrief naar het Nederlands, en aan Hans Fonteyn voor het proeflezen van de vertalingen. Om de nieuwsbrief van PICUM te ontvangen graag een e-mail naar [email protected] met “Subscribe-Dutch” in het vak Subject. Om de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, e-mail naar hetzelfde adres met “Unsubscribe-Dutch” in het vak Subject.

PICUM Nieuwsbrief April 2006

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF