Kenmerk 4 - les 1

January 22, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Renaissance (1330-1550), Feudalism
Share Embed Donate


Short Description

Download Kenmerk 4 - les 1...

Description

Kenmerk 4: De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en de ontwikkeling van het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat Les 1: Graecia; geografie en bestuur

H2:§ 1-2:p22-3

geografie

3000 1000

– Ligging t.o.v. andere landen – Eigen gebied

1500

• Vragen aan de geografie

2000

geografie

700 200

– Voordeel: transport, visserij – Nadeel: beperkt gebied

400

• Voor- en nadelen

1 200 400

3000 1000 700 400 200 1 200

– Hierdoor ontstond op een centraal/strategisch punt in het landschap een (versterkte) plaats dat het economisch en bestuurlijk centrum werd – Hier werd het surplus opgeslagen (en weer herverdeeld) – Hier produceerde ambachtslieden hun producten – Hier huisden soldaten

1500

• De macht in de Griekse gebieden lag bij een adellijke groep. Deze macht was gelegen in het bezit van grond en herverdeling (pacht) hiervan.

2000

Ontwikkeling van de Polis 1

400

3000 200 1

• Handelaren worden door hun succes steeds belangrijker in de Griekse samenleving – Olijfolie (!), Wijn & Graan – Ook hier specialisatie *(zoals in Egypte) – Vanaf ca. 650 VC verandert de ruilhandel in handel met geld

400

– Een nieuwe klasse ontstaat: de handelaren

700

• Bergen, zee, onvruchtbare stukken land & vervelende buren

1000

– Let op! Foutje in boek op p 22: “De bevolking groeide, maar er was weinig vruchtbare grond” Dit moet zijn …was te weinig… – De landbouwgronden konden niet worden uitgebreid

1500

• Deze vestigingen groeiden (welvaart) waardoor er een aantal problemen ontstonden

2000

Ontwikkeling van de Polis 2

200 400

3000 2000

Kolonisatie Middellandse-Zeegebied

1500 1000 700 400 200 1 200

Deze poleis met hun markten barstte uit hun voegen: noodzaak kolonisatie (750770 VC) gebieden buiten het Griekse

400

3000 700 400 200 1 200

• kon blijven eten • haar producten kon verhandelen

– Versterking greep van de macht door de heersende klasse: Sparta of – Invoering democratie: Athene

1000

– Handelaren zorgden ervoor dat de stad

• Hoe nu om te gaan met de veranderde economische macht? • Twee uitersten

1500

• Door de overbevolking en opkomst van de handelaren en hun groeide rijkdom én belangrijkheid kwam de macht van de adel onder druk te staan

2000

Verandering van bestuur

400

30007001000

Door het volk, d.w.z. de officiële burgers van de stad, dat heet democratie (demos = volk) Maar besturen met z’n allen in een volksvergadering is niet zo handig

15002000

Democratie; bijvoorbeeld Athene

Oplossing 200

Raad van 500 en uit hen midden werd een aantal (vijftigtal) bestuurders voor de dagelijkse gang van zaken gekozen (1 jaar zitting)

400

• •

1 200 400

3000 1500

• De Spartanen hadden een andere oplossing voor de demografische en bestuurcrises.

2000

De andere oplossing; Sparta

1000700

Deze

400

• Onderwerping buren

1 200

• Edelen stellen het beleid voor • Edelen voeren het leger aan • Edelen besturen

200

– Daar wordt de gehele samenleving op afgestemd – Men kende wel een volksvergadering, maar haar macht was beperkt.

400

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF