Kerstmis, een feest voor kleine en grote sterren.

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Kerstmis, een feest voor kleine en grote sterren....

Description

Kerstviering donderdag 23 december 2010 om 8.45u

Kerstmis, een feest voor kleine en grote sterren. Vooraf : De kinderen van L1 tot L6 knutselen sterretjes en schrijven op elk sterretje een persoonlijke kerst- of nieuwjaarswens. (per klas : 5 extra sterretjes) De sterretjes van de kinderen worden verzameld in 2 mandjes om tijdens de offerande naar voor te laten brengen. De kinderen van L1 vertrekken eerst naar de kerk en nadien sluiten de andere klassen aan (in opklimmende leeftijd) Per klas brengt één kind de sterretjes mee en legt ze in de twee mandjes die achteraan in de kerk klaar staan. plaatsen in de kerk : L1 L2 L5

altaar

KERSTSTAL L3 L4 L6

Openingslied : (koor) Edelweis, edelweis Witte stem in de weide Teer en fijn, breekbaar klein, schijn in duistere tijden. Bloesem want sneeuw die de storm weerstaat. Laat de wind maar loeien. Edelweis, edelweis, ooit zie ik je weer bloeien. Bloesem want sneeuw die de storm weerstaat. Laat de wind maar loeien. Edelweis, edelweis, ooit zie ik je weer bloeien. Verwelkoming : priester Schuldbelijdenis : kdn van L3 Het kind leest de tekst en steekt nadien zijn vuurwerkstokje aan en blijft voor het altaar staan. Kind 1 : We zijn niet altijd een sterretje. We geven het te vaak op als er een inspanning gevraagd wordt. Vergeef het ons Heer. Telkens weer, telkens weer, wil ik jou vergeven, zegt de Heer. Zoveel keer, zoveel keer, wil ik ook vergeven, telkens weer. Kind 2 : We zijn niet altijd een sterretje. We verwijten elkaar soms lelijke dingen. Vergeef het ons Heer. Telkens weer, telkens weer, wil ik jou vergeven, zegt de Heer. Zoveel keer, zoveel keer, wil ik ook vergeven, telkens weer. Kind 3 : We zijn niet altijd een sterretje. We sluiten kinderen uit, we plagen en pesten hen. We laten hen niet meespelen. Vergeef het ons Heer. Telkens weer, telkens weer, wil ik jou vergeven, zegt de Heer. Zoveel keer, zoveel keer, wil ik ook vergeven, telkens weer.

Openingsgebed : kd van L3 Kind : Goede Vader, Jezus, uw Zoon is bij ons gekomen als een kleine ster. De herders vonden hem in een stal, de wijzen uit het Oosten volgden een kleine ster en kwamen zo ook bij Jezus. Het zou fijn zijn als we op dit Kerstfeest allemaal een sterretje kunnen zijn voor elkaar zodat we elke dag in vrede kunnen samenleven. Amen Eerste lezing : De wedstrijd van de sterren Verteller : Pollux : Sirius : Vega : Kobus : Poolster : Maria : (figurant) Jozef : (figurant) Verteller : Pollux, Sirius en Vega zijn drie sterren. Ze houden elkaar graag voor de gek. Soms spelen ze wilde spelletjes. Dan flikkeren ze aan de hemel van de pret. Af en toe houden ze een wedstrijd. Dan mag de Poolster scheidsrechter zijn. Want dat is de enige ernstige ster. Het is een koude vriesnacht. Sirius, Pollux en Vega overleggen welk spel ze gaan spelen. Vlakbij hangt Kobus te luisteren. Ze wil geen woord missen van wat er gezegd wordt. Kobus is een piepkleine ster. Ze wil zo graag bij de grote sterren horen, maar ze mag nooit meedoen. Sirius : Wat zullen we doen ? Pollux : Ik heb een idee. Wat is de belangrijkste plek op aarde ? Laten we er een wedstrijd van maken. Je kiest een plek en blijft daar hangen. De Poolster beslist wie de winnaar is. Vega : OK, ik doe mee. Verteller : Verlegen schuift Kobus dichterbij. Ze weet dat de grote sterren niet me haar willen spelen. Toch wil ze het nog eens proberen. Kobus : Mag ik meedoen ? Verteller : Sirius barst in lachen uit. Pollux zucht verveeld. Vega denkt na. Vega : Goed je mag meedoen. Maar als je verliest, doe je nooit meer mee. Met geen enkel spel. Kobus : OK Verteller : De Poolster geeft het sein om te vertrekken. De sterren gaan elk een andere kant op. Pollux : Ik ga naar de Himalaya. Daar vind je de allerhoogste bergen van de aarde. Sirius : De Romeinen zijn de leiders van de wereld. Ik ga naar Rome. Vega : De piramiden van Egypte. Wat een monumenten ! Die zijn pas indrukwekkend. Ik ga naar Egypte. Verteller : De drie sterren zijn verdwenen. Alleen Kobus blijft over. Ze weet niet meteen welke richting te kiezen. Ze draait even rond. Plots voelt ze een onbekende kracht die haar aantrekt. Kobus laat zich leiden en reist naar het oosten. Ze aarzelt boven een landje bij de Middellandse Zee. De hoofdstad heet Jeruzalem. Daar staat een mooie tempel. Maar Kobus voelt dat er nog iets anders is. Ze buigt wat verder af naar het zuiden. Nu komt ze bij een dorpje dat Betlehem heet. Kobus blijft stil hangen boven een stal. Ze begrijpt zelf niet waarom. In de stal ziet ze een man, een vrouw en een baby. Kobus kijkt naar de baby. En weer voelt ze die sterke kracht. Kobus gaat ervan stralen. Ze schittert aan de hemel zoals nooit tevoren. De drie andere sterren kijken waar Kobus hangt. Ze schateren het uit.

Sirius : Je snapt er niets van ! Is dat nu een belangrijke plek ? Pollux : Houd jij zoveel van schapen ? Dat wist ik niet. Vega : Wel, je kent de afspraak. Nu mag je nooit meer met ons spelen. Verteller : Maar dan horen ze de stem van de Poolster. Poolster : Jullie zijn het die het niet hebben gesnapt. Kobus is naar de juiste plek gegaan. Deze nacht is er in die stal iets heel belangrijks gebeurd. Zo belangrijk dat men er over tweeduizend jaar nog over zal vertellen. Tussenzang : (koor) Maria ging op reis, een reis van zeven dagen, een ezel wou haar dragen. Kyriëleis Er was voor haar geen plaats. Zij legde na lang zoeken, haar kind in stro en doeken. Kyriëleis De herders in het veld die mochten er van horen dat Jezus was geboren. Kyriëleis De koningen van ver verlieten hun paleizen om naar de stal te reizen. Kyriëleis Evangelie : Kerstverhaal priester Homilie : priester Geloofsbelijdenis : kinderen van L3 Kind : Ik geloof in God die zo van alle mensen houdt dat hij dicht bij ons wil zijn Ik geloof in het Kind van Betlehem dat ook genoemd wordt, Emmanuel, God met ons, Kind van vrede, Verlosser van de wereld. Ik geloof in Jezus die samen met zijn vader en moeder geen onderdak kon vinden. Zoals zoveel kinderen ook vandaag nog moeten leven, zonder dak boven hun hoofd. Ik geloof dat Jezus in zijn leven aan veel mensen verlossing en liefde heeft gegeven. Ik geloof dat wij de Kerstboodschap verder kunnen dragen doordat de Geest ons sterk maakt. Ik geloof in het kerstfeest, elk jaar opnieuw en daarom in een wereld van vrede. Amen Voorbeden : kdn van L3 Het kind leest de tekst en steekt nadien zijn vuurwerkstokje aan en blijft voor het altaar staan. Kind 1 : Ik wil een sterretje laten schitteren voor alle kinderen op de wereld die moeten vluchten voor geweld. Luister naar wat wij nu aan u vragen God. Luister naar ons en wees ons nabij. Kind 2 : Ik wil een sterretje laten schitteren voor mensen die niet meer geloven dat vrede het zal winnen op de oorlog. Luister naar wat wij nu aan u vragen God. Luister naar ons en wees ons nabij. Kind 3 : Ik wil een sterretje laten schitteren voor Jezus die voor ons gekomen is en die onze grote ster is die we willen volgen. Luister naar wat wij nu aan u vragen God. Luister naar ons en wees ons nabij.

Offerande met offerandestoet : kinderen van L3 Kind 1 : Heer, deze lichtjes zijn een teken van hoop. Hoop op vrede, hoop op vriendschap, op vrijheid en op vergeving. (2 kinderen met kaarsen) Kind 2 : Heer, in deze sterretjes hebben we onze Kerstwensen geschreven omdat we graag een wereld vol vrede zien. (2 kinderen met de mandjes met de sterren) Kind 3: Heer, in dit brood leggen we ons verlangen om brood te breken voor en met elkaar, om een nieuwe wereld op te bouwen zoals God die wil. (1 kind met schaal met hosties) Kind 4 : Heer, in deze beker met wijn leggen we onze inzet en onze moed, onze ontgoocheling en onze tegenslagen om van deze wereld een andere wereld te maken, zoals Gij, God deze wereld zou willen hebben. (3 kinderen met beker, water, wijn) Eucharistisch gebed : Onze Vader : Communie : De kinderen van L1 komen ook naar voor om een kruisje. Bezinning na de communie : kdn van L3 Kind 1 : Steek de kaarsjes aan. Lichtjes in je ogen schitteren, ook al is het soms donker in je hart. Kind 2 : Steek de kaarsjes aan. Breng licht in deze wereld, ook al weet je dat er oorlog is, ook al besef je dat vrede soms moeilijk is. Kind 3 : Steek nog meer kaarsjes aan, zodat je hoop gaat branden. Laat het licht schijnen in je hart want Jezus is geboren.

Slotlied : The Sound of Music (koor) Do, daar start en stop je mee. Re, een hertje in het veld. Mi, zijn noedels in ’t Chinees. Fa, je vader is een held. Sol, de Spaanse zon aan zee. La, dat zing je soms zo mee. Ti, het Engels woord voor thee. en meteen terug naar do, oo, oo, oo Zending en zegen :priester Bij het buitengaan delen 4 kdn van L3 de sterretjes uit aan de kinderen, leerkrachten en ouders

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF