KLINKENDE TAAL GEBRUIKERSHANDLEIDING

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Schrijven, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download KLINKENDE TAAL GEBRUIKERSHANDLEIDING...

Description

Keizersgracht 520 1017 EK Amsterdam w: e: t:

www.klinkendetaal.nl [email protected] +31 20 616 2050

KLINKENDE TAAL Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016

GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2.1 Klinkende Taal BV, 15 september 2016

Inhoudsopgave 1.

De Klinkende Taal Word Plugin ................................................................................... 1 1.1.

Waarom Klinkende Taal gebruiken? .................................................................. 1

1.2.

Hoe werkt Klinkende Taal? ................................................................................... 1

2.

Snel starten met Klinkende Taal .................................................................................. 3

3.

Uitgebreide beschrijving Klinkende Taal.................................................................. 4

4.

5.

3.1.

Evalueer tekst ............................................................................................................ 4

3.2.

Gevonden problemen ............................................................................................. 5

3.3.

Woordenlijsten.......................................................................................................... 9

3.4.

Klinkende Taal op uw maat ................................................................................. 11

Meer informatie ............................................................................................................... 13 4.1.

Klinkende Taal ......................................................................................................... 13

4.2.

Taalniveau A1-C2 ................................................................................................... 13

4.3.

Help / FAQ ................................................................................................................ 13

4.4.

Over Klinkende Taal .............................................................................................. 13

Klinkende Taal uitgebreid ............................................................................................ 14 5.1.

Extra modules voor begrijpelijkheid ................................................................ 14

5.2.

Modules voor correctheid ................................................................................... 16

5.3.

Management Dashboard ..................................................................................... 17

5.4.

WoordenlijstBeheer .............................................................................................. 18

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 i

1. De Klinkende Taal Word Plugin 1.1. WAAROM KLINKENDE TAAL GEBRUIKEN? Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat veel bedrijven en organisaties teksten schrijven die het merendeel van de Nederlandse bevolking niet begrijpt. Het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking (60%) heeft een taalniveau van B1. De meeste teksten zijn geschreven voor mensen met niveau C1. Als mensen een brief niet snappen, moeten ze contact opnemen om uitleg te krijgen. Of ze begrijpen de tekst verkeerd en dienen een klacht in. De Klinkende Taal Word Plugin helpt u bij het schrijven van correcte en begrijpelijke teksten. Het is een in Microsoft Office Word ingebouwde toepassing waarmee u snel kunt nagaan of het taalniveau van uw tekst voldoende aansluit bij uw doelgroep. Ook laat Klinkende Taal zien wat u kunt doen om het taalniveau aan te passen. Zo kunt u efficiënter schrijven en u bezig houden met het echte werk – de inhoud.

1.2. HOE WERKT KLINKENDE TAAL? Standaard controleert Klinkende begrijpelijkheidsproblemen:

Taal

op

de

volgendeDure Woorden: woorden die niet iedereen begrijpt of die niet vaak gebruikt worden.Vaktermen: woorden die u intern gebruikt, maar die een buitenstaander niet begrijpt.Passieve zinnen: constructies met ‘worden’ of ‘zijn’. In passieve zinnen is vaak onduidelijk is wie precies wat doet.Ingewikkelde zinnen: zinnen met bijzinnen, veel komma’s of haakjes.Lange zinnen: zinnen die te lang zijn voor het gewenste taalniveau.Lange alinea’s: alinea’s die te veel zinnen bevatten voor het gewenste taalniveau.

Deze begrijpelijkheidsproblemen bepalen het CEFR*-taalniveau van uw tekst. Met het taalniveau kunt u beoordelen of uw tekst voldoende aansluit

*

CEFR = Common European Framework of Reference, met de taalniveaus A1 t/m C2.

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 1

bij uw doelgroep. U kunt zelf aangeven op welk taalniveau de tekst moet zijn. Dit bepaalt hoe streng Klinkende Taal de tekst nakijkt. Naast de standaard probleemsoorten kan Klinkende Taal ook nog op andere probleemsoorten controleren. Hiervoor moet een organisatie één of meer uitbreidingsmodules hebben. De lijst van uitbreidingsmodules vindt u in het hoofdstuk Klinkende Taal uitgebreid. Klinkende Taal geeft u objectief schrijfadvies - het is aan u om te beslissen wat u ermee doet.

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 2

2. Snel starten met Klinkende Taal De Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word is meteen beschikbaar als u Microsoft Office Word start. Bovenin Microsoft Office Word vindt u in het lint een nieuw tabblad: Klinkende Taal. In dit tabblad ziet u de volgende knoppen:

Rechts van uw document opent Klinkende Taal standaard een zijpaneel. Nadat u een tekst heeft ingevoerd, kunt u deze als volgt laten controleren: 1. Selecteer het gewenste taalniveau (in het zijpaneel) of gebruik het standaard ingestelde taalniveau. 2. Druk in het Klinkende Taal tabblad van het lint of in het zijpaneel op de knop Evalueer tekst. In het zijpaneel ziet u het gemeten taalniveau en de aantallen gevonden problemen. 3. Bovenin het Klinkende Taal zijpaneel verschijnt het gemeten taalniveau. 4. Vink in het zijpaneel één of meer probleemsoorten aan. In de tekst worden de problemen van de aangevinkte probleemsoorten dan getoond met behulp van kleurmarkeringen. Als u met uw rechtermuisknop op een gemarkeerd probleem klikt, dan ziet u bovenin het popupmenu de probleemsoort en eventuele alternatieven. 5. Neem zo alle problemen door. Kies zelf wat u wilt aanpassen. 6. Druk nogmaals op de knop Evalueer tekst en controleer welk taalniveau uw tekst na de aanpassingen heeft. Veel succes! Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 3

3. Uitgebreide beschrijving Klinkende Taal Als Klinkende Taal op de juiste manier geïnstalleerd is, verschijnt in Microsoft Office Word in het lint een tabblad Klinkende Taal. In dit tabblad ziet u de volgende knoppen:

Rechts van uw document opent Klinkende Taal standaard een zijpaneel:

3.1. EVALUEER TEKST Met de knop Evalueer tekst (in het zijpaneel of in het Klinkende Taal tabblad van het lint) controleert u de leesbaarheid van de tekst. De Raad van Europa heeft vastgesteld dat een taal zes verschillende niveaus kan hebben: A1 (makkelijk taalgebruik), A2, B1, B2, C1 en C2 (wetenschappelijk taalgebruik). Standaard controleert Klinkende Taal of de tekst begrijpelijk is voor iemand met het taalniveau B1. Dit is het taalniveau van de gemiddelde Nederlander. Schrijft u een tekst voor bijvoorbeeld een inburgeraar, dan zet u in het zijpaneel met het pijltje het niveau waarop u uw tekst wilt controleren op A2.

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 4

U kunt het gewenste taalniveau ook blijvend veranderen via de knop (Instellingen) in het Klinkende Taal tabblad van het lint. Klinkende Taal past de analyse van uw tekst aan het gewenste taalniveau aan. Zo zal een zin bijvoorbeeld sneller te lang zijn als het gewenste taalniveau laag is.

3.2. GEVONDEN PROBLEMEN Als u op de knop Evalueer tekst drukt, stuurt u uw tekst voor controle naar de Klinkende Taal server. Stuurt u een groot document in, dan kan het iets langer duren voordat Klinkende Taal de tekst beoordeeld heeft. In het Klinkende Taal zijpaneel verschijnen het Gemeten taalniveau en de aantallen gevonden problemen per probleemsoort:

Deze problemen zijn woorden of zinnen die de lezer meer moeite kosten om te begrijpen. Hierdoor vermindert de leesbaarheid van de tekst. Ook als het gewenste taalniveau en het gemeten taalniveau hetzelfde zijn, kan Klinkende Taal toch problemen hebben gevonden. Het aantal Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 5

problemen is wel zo laag dat de tekst als geheel toch begrijpelijk is voor iemand op het gewenste taalniveau. Als u in het zijpaneel één of meer probleemsoorten aanvinkt, dan geeft Klinkende Taal de problemen van de aangevinkte probleemsoorten in de tekst aan met kleurmarkeringen. Elk soort probleem heeft zijn eigen kleur en soort markering (markeerstift of onderstreping). U kunt de kleur van de markering zien in het balkje onder elke probleemsoort. Met de pijltjestoetsen en in het zijpaneel kunt u naar het vorige of volgende gemarkeerde probleem in de tekst bladeren. De probleemsoorten van Begrijpelijkheid bepalen het gemeten taalniveau. Bij deze probleemsoorten geeft het zwarte verticale blokje in het balkje onder de probleemsoort aan hoeveel problemen er in de tekst mogen voorkomen bij het gewenste taalniveau. Hoe hoger het gewenste taalniveau, hoe meer van deze problemen er in de tekst mogen voorkomen. Bij dure woorden is dit ook afhankelijk van de lengte van de gehele tekst. Hoe langer de tekst, hoe meer dure woorden de tekst mag bevatten. De probleemsoorten waarvan de balkjes het meest gevuld zijn verhogen het taalniveau het meest. Door problemen van deze probleemsoorten aan te passen kunt u het taalniveau van de tekst verlagen.

Uw tekst aanpassen U kunt een gemarkeerd probleem in de tekst aanpassen of verwijderen. Hierdoor verdwijnt de markering van het probleem. Ook wordt het aantal problemen in het zijpaneel automatisch aangepast.

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 6

Alternatieven Bij gemarkeerde dure woorden en vaktermen kan Klinkende Taal suggesties geven. Vink in het zijpaneel de probleemsoort Dure woorden en/of Vaktemen aan. Hierdoor markeert Klinkende Taal alle gevonden dure woorden en/of vaktermen in de tekst. Bijvoorbeeld:

Als u met de rechtermuisknop op één van de gemarkeerde woorden klikt, dan ziet u in het popupmenu de eventuele alternatieven staan.

Als er geen alternatieven voor het gekozen woord bekend zijn, dan ziet u in het popupmenu de tekst Geen suggesties. Door op een alternatief te klikken vervangt Klinkende Taal het gemarkeerde woord door het gekozen alternatief. In het zijpaneel wordt het aantal problemen automatisch aangepast. Als u een woord heeft vervangen door een alternatief moet u soms nog iets meer doen om de zin goed te laten lopen, bijvoorbeeld het woord verplaatsen of vervoegen.

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 7

Controle Door het aanpassen van de begrijpelijkheidsproblemen klopt het Gemeten taalniveau in het zijpaneel waarschijnlijk niet meer. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Na alle aanpassingen, of tussendoor, controleert u of uw tekst nu wel het gewenste taalniveau heeft. Doe dit door nogmaals op de knop Evalueer tekst te drukken. Klinkende Taal beoordeelt nu uw aangepaste tekst.

Markeringen verwijderen U kunt de Klinkende Taal markeringen verwijderen door op de knop (Verwijder markeringen) te klikken. In het zijpaneel worden alle tellingen dan weer op 0 gezet. U kunt de markeringen natuurlijk opnieuw laten aanbrengen door de tekst weer te laten evalueren.

Klaar en sluiten Als u klaar bent met het aanpassen van uw tekst kunt u de tekst opslaan. De Klinkende Taal markeringen worden automatisch verwijderd voor de tekst wordt opgeslagen. Het is dus niet nodig de markeringen eerst zelf te verwijderen met de knop

(Verwijder markeringen).

Wilt u de Klinkende Taal markeringen juist wel bewaren voor een volgende keer? Dan kunt u uw tekst opslaan met de knop (Opslaan met markeringen) in het Klinkende Taal tabblad van het lint. De tekst wordt opgeslagen met de zichtbare (in het zijpaneel aangevinkte) markeringen. De documentnaam wordt automatisch aangevuld met “-KlinkendeTaal”; u kunt deze documentnaam eventueel zelf nog aanpassen. De volgende keer dat u het document opent, ziet u de opgeslagen kleurmarkeringen. Deze markeringen tellen nu echter niet meer als Klinkende Taal markeringen, maar als uw eigen markeringen. Daarom kunt u ze niet verwijderen met de knop (Verwijder markeringen) in het Klinkende Taal tabblad van het lint. Als u de opgeslagen kleurmarkeringen toch weer wilt verwijderen, moet u de opmaakfuncties van Microsoft Office Word gebruiken: 

De markeringen met markeerstift kunt u verwijderen door de hele tekst te selecteren en dan de markeerstift zonder kleur toe te passen.

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 8De markeringen met onderstreping kunt u verwijderen door de hele tekst te selecteren en de onderstreping eerst aan en dan weer uit te zetten.

3.3. WOORDENLIJSTEN Woorden aanmelden De woordenlijsten in de standaardversie van Klinkende Taal zijn niet compleet. Er komen altijd weer dure woorden en vaktermen bij en op het punt van de woordkeuze hebben organisaties ook verschillende voorkeuren. Het kan dus gebeuren dat Klinkende Taal een woord uit uw tekst niet als duur woord of vakterm markeert, terwijl dat volgens u wel het geval is. U kunt het woord dan zelf aan de lijst van dure woorden of vaktermen toevoegen. Na de evaluatie van de tekst zet u in het zijpaneel de markeringen van dure woorden en/of vaktermen aan. Nu kunt u een woord dat niet gemarkeerd is als duur woord of vakterm aanmelden door met de rechtermuisknop op het woord te klikken. Als u een woordgroep aan wilt melden selecteert u eerst de woordgroep en klikt u dan met de rechtermuisknop op de geselecteerde woordgroep. In het popupmenu kiest u dan de optie Dit is een moeilijk woord. Het volgende venster verschijnt:

In het veld Woord ziet u het woord dat u aan wilt melden. U kunt dit woord eventueel nog aanpassen. Daaronder kunt u aangeven of het woord een duur woord of een vakterm is. In het invoerveld onderin het venster kunt u een alternatief invoeren. Door op de knop te klikken verschijnt er steeds een nieuw invoerveld, waarin u nog een alternatief in kunt voeren. Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 9

Als u op de knop Versturen klikt komt het aangemelde woord in Mijn woordenlijst te staan. Klinkende Taal zal in uw documenten het aangemelde woord als duur woord markeren. Uw huidige tekst wordt direct opnieuw geëvalueerd. Alle voorkomens van het aangemelde woord worden dus meteen gemarkeerd en meegeteld als duur woord. Als u Microsoft Word afsluit wordt Mijn woordenlijst geleegd. Als u daarna Microsoft Word weer opstart markeert Klinkende Taal het aangemelde woord dus niet meer als duur woord. Het aangemelde woord wordt ook verzonden naar de redactie. De redactie bepaalt of de door u en uw collega’s voorgestelde wijzigingen doorgevoerd mogen worden in de Dure Woorden-lijst van uw organisatie (Onze woordenlijst).

Woorden afmelden U kunt ook doorgeven dat u een door Klinkende Taal gemarkeerd duur woord niet duur vindt. Als u in het zijpaneel de markeringen van dure woorden aan zet, kunt u met de rechtermuisknop op een gemarkeerd woord klikken. In het popupvenster kiest u dan de optie Dit is geen moeilijk woord. Het volgende venster verschijnt:

Als u op de knop OK klikt komt het afgemelde woord in Mijn woordenlijst te staan. Klinkende Taal zal het afgemelde woord niet meer als duur woord markeren. Uw huidige tekst wordt direct opnieuw geëvalueerd. Alle voorkomens van het afgemelde woord worden dan niet meer gemarkeerd en niet meer meegeteld als duur woord. Als u Microsoft Word afsluit wordt Mijn woordenlijst geleegd. Als u daarna Microsoft Word weer opstart markeert Klinkende Taal het afgemelde woord dus weer wel als duur woord. Het afgemelde woord wordt ook verzonden naar de redactie. De redactie bepaalt of de door u en uw collega’s voorgestelde wijzigingen doorgevoerd mogen worden in de Dure Woorden-lijst van uw organisatie (Onze woordenlijst).

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 10

Mijn woordenlijst Met de knop (Mijn woordenlijst) kunt u uw eigen woordenlijst bekijken. U ziet hier welke woorden u als moeilijk woord heeft aangemeld en afgemeld. Als u Microsoft Word afsluit wordt Mijn woordenlijst geleegd.

Onze woordenlijst Met de knop (Onze woordenlijst) kunt u de woordenlijst van uw organisatie bekijken. U ziet hier welke woorden er door u en uw collega’s als moeilijk woord zijn aangemeld en afgemeld. Als de redactie een voorgestelde wijziging heeft goedgekeurd, dan geldt deze wijziging voortaan voor uw hele organisatie. Een aangemeld woord dat door de redactie is goedgekeurd zal dus in alle Word-documenten van uw organisatie worden gemarkeerd. Een afgemeld woord dat door de redactie is goedgekeurd zal juist in alle Word-documenten van uw organisatie niet meer worden gemarkeerd.

3.4. KLINKENDE TAAL OP UW MAAT Zijpaneel De Klinkende Taal Plugin is zo ingesteld dat het zijpaneel standaard getoond wordt als u Microsoft Office Word opstart. U kunt het zijpaneel verbergen door in het Klinkende Taal tabblad van het lint op de knop (Zijpaneel verbergen) te klikken. Het zijpaneel wordt ook verborgen als u op het kruisje bovenin het zijpaneel klikt, of als u op het pijltje bovenin het zijpaneel klikt en Sluiten (Close) kiest. Door op het pijltje te klikken kunt u het zijpaneel ook verplaatsen (optie Verplaatsen (Move)) of het formaat van het zijpaneel veranderen (optie Formaat (Size)).

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 11

Als u het zijpaneel heeft verborgen geldt dit voor alle openstaande documenten. Ook als u een nieuw document opent of aanmaakt zal in dit nieuwe document het zijpaneel verborgen zijn. Als het zijpaneel verborgen is verandert de knop

(Zijpaneel verbergen) in

het Klinkende Taal tabblad van het lint in de knop (Zijpaneel tonen). Als u op deze knop klikt wordt het zijpaneel (in alle openstaande en nieuwe documenten) weer getoond.

Instellingen Met de knop (Instellingen) in het Klinkende Taal tabblad van het lint kunt u Klinkende Taal aanpassen aan uw eigen wensen.

De Klinkende Taal Plugin is zo ingesteld dat het zijpaneel standaard getoond wordt als u Microsoft Office Word opstart. U kunt dit wijzigen door de optie Toon zijpaneel bij opstarten uit te zetten. De volgende keer dat u Microsoft Office Word opstart wordt het zijpaneel niet meer automatisch getoond. Het standaard gewenste taalniveau staat ingesteld op B1. U kunt dit taalniveau hier aanpassen. Schrijft u bijvoorbeeld alleen maar teksten voor inburgeraars, dan stelt u hier het taalniveau A2 in. Voor alle geopende en nieuwe documenten ziet u in het zijpaneel standaard het taalniveau dat u hier heeft ingesteld. Per document kunt u het gewenste taalniveau in het zijpaneel aanpassen.

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 12

4. Meer informatie 4.1. KLINKENDE TAAL Met de knop (Klinkende Taal), helemaal links in het Klinkende Taal tabblad van het lint, gaat u naar de Klinkende Taal–website.

4.2. TAALNIVEAU A1-C2 Met de knop in het Klinkende Taal tabblad van het lint kunt u informatie opvragen over de verschillende taalniveaus.

4.3. HELP / FAQ Met de knop in het Klinkende Taal tabblad van het lint kunt u de helpteksten van Klinkende Taal opvragen.

4.4. OVER KLINKENDE TAAL Als u op de knop in het Klinkende Taal tabblad van het lint klikt verschijnt het venster Over Klinkende Taal:

U kunt hier de handleiding en de logs van Klinkende Taal raadplegen. Ook kunt u naar de Klinkende Taal website gaan.

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 13

5. Klinkende Taal uitgebreid De standaardversie van Klinkende Taal kijkt naar de volgende begrijpelijkheidsprobleemsoorten: 

Dure woordenVaktermenPassieve zinnenIngewikkelde zinnenLange zinnenLange alinea’s

Dit is uit te breiden met extra modules voor begrijpelijkheid (5.1) en modules voor correctheid (5.2). Met het Management Dashboard (5.3) kunt u het gebruik van Klinkende Taal in uw organisatie bekijken en analyseren. Met WoordenlijstBeheer (5.4) kunt u uw eigen terminologielijst beheren.

5.1. EXTRA MODULES VOOR BEGRIJPELIJKHEID Naast de standaard begrijpelijkheidsprobleemsoorten kan Klinkende Taal optioneel de volgende begrijpelijkheidscontroles uitvoeren. Deze modules hebben geen invloed op het gemeten taalniveau, maar voorkomen dat uw tekst onnodig ingewikkeld is. 

Dure woorden (verboden) en Dure woorden (gedoogd): De dure woorden die door de standaardmodule Dure woorden gemarkeerd worden zijn verboden dure woorden. U kunt deze standaardmodule uitbreiden zodat ook gedoogde dure woorden worden gemarkeerd. In het zijpaneel worden de dure woorden dan gesplitst in Dure woorden (verboden) en Dure woorden (gedoogd). Ook bij het aanmelden van dure woorden kunt u aangeven of het woord verboden of gedoogd is.Vaktermen (verboden) en Vaktermen (gedoogd): De vaktermen die door de standaardmodule Vaktermen gemarkeerd worden zijn verboden vaktermen. U kunt deze standaardmodule uitbreiden zodat ook gedoogde vaktermen worden gemarkeerd. In het zijpaneel worden de vaktermen dan gesplitst in Vaktermen

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 14

(verboden) en Vaktermen (gedoogd). Ook bij het aanmelden van vaktermen kunt u aangeven of de vakterm verboden of gedoogd is. 

Lange woorden: Veel lange woorden maken een tekst minder goed leesbaar. Vaak is een lang woord een samenstelling van kortere woorden en kunt u het woord omschrijven. Of een woord lang is, hangt af van het gewenste taalniveau. Bij een hoog gewenst taalniveau mogen langere woorden voorkomen dan bij een lager gewenst taalniveau.Naamwoordstijl: Deze module markeert infinitieven (hele werkwoorden) met een lidwoord ervoor. Deze zinnen zijn vaak lang en omslachtig. “Ik houd mij graag bezig met het lezen van boeken.” kan eenvoudiger: “Ik lees graag boeken”.Ontbrekende kopjes: Informatie wordt begrijpelijker als het in stukjes verdeeld is in plaats van een lange lap tekst. Met een tussenkopje kondigt u een nieuw onderwerp aan. Klinkende Taal geeft aan of er niet meer dan drie alinea’s achter elkaar staan zonder tussenkopje.Dubbele ontkenningen: Staan er meerdere ontkennende woorden in een zin? Klinkende Taal streept ze aan zodat u kunt controleren of de inhoud wel klopt.Hulpwerkwoorden: Hulpwerkwoorden maken een zin vaak langer en minder duidelijk. Met de module Hulpwerkwoorden vermijdt u zinnen als “Wij zouden u willen uitnodigen…”. Beter is: “Wij nodigen u uit...”.Opsommingen: In plaats van alle mogelijkheden of zaken achter elkaar door te schrijven, kunt u ze ook puntsgewijs onder elkaar zetten. Dit maakt een tekst overzichtelijker en zorgt voor minder lange zinnen.Tangconstructies: Bij tangconstructies staan woorden die bij elkaar horen ver uit elkaar (bijvoorbeeld onderwerp en persoonsvorm). Vaak staan er bijzinnen tussen. De lezer moet dan twee keer lezen voordat de zin duidelijk is. Tangconstructies kunt u bijna altijd vermijden, en de module Tangconstructies helpt daarbij.Voornaamwoorden: Hoe spreekt u de lezer aan? Met ‘u’ of met ‘jij’? Of gebruikt u het onpersoonlijke ‘men’? Klinkende Taal controleert of u telkens het juiste voornaamwoord gebruikt, afhankelijk van het gekozen taalniveau.

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 15

5.2. MODULES VOOR CORRECTHEID De correctheidmodules hebben geen invloed op het gemeten taalniveau, maar voorkomen dat er taal- en (huis)stijlfouten in uw tekst blijven staan. Als u Klinkende Taal heeft uitgebreid met correctheidsmodules, dan ziet u in het zijpaneel de groep Correctheid staan, met de geïnstalleerde correctheidsmodules.

Na de evaluatie van een tekst ziet u bij de probleemsoorten Spelling, dtfouten en Lidwoorden in het balkje hoeveel problemen er relatief gevonden zijn. Dit is afhankelijk van de lengte van de gehele tekst; bij een korte tekst met drie spelfouten zal het balkje meer gevuld zijn dan bij een lange tekst met drie spelfouten. Klinkende Taal kent de volgende correctheidsmodules: 

Getallen: U kunt getallen met een cijfer weergeven of uitschrijven. De module Getallen controleert of uw medewerkers getallen gebruiken op de manier die intern is afgesproken.

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 16Telefoonnummers: Deze module controleert of uw medewerkers telefoonnummers schrijven op de manier die intern is afgesproken.Tijdstippen: De module Tijdstippen controleert of uw medewerkers tijdstippen schrijven op de manier die intern is afgesproken.Spelling: Onze spellingmodule houdt rekening met typische fouten in het Nederlands, zoals c/k-fouten en fonetische fouten. De module geeft de meest logische suggesties. Daarnaast controleert de spellingmodule op veelgemaakte typefouten, zoals omdraaiingen (‘geod’ in plaats van ‘goed’), het typen van een letter die op het toetsenbord naast de juiste letter zit (‘raal’ in plaats van ‘taal’), etc.dt-fouten: Deze module markeert verkeerd geschreven werkwoordsvormen. Klinkende Taal analyseert de grammatica van teksten. Daardoor kunnen we ook veel d/t-fouten opsporen.Lidwoorden: De module Lidwoorden spoort de/het-fouten op. Deze module is bijvoorbeeld handig voor mensen die Nederlands als tweede taal hebben.

5.3. MANAGEMENT DASHBOARD GridLine levert als optie het Klinkende Taal Management Dashboard. Met deze webapplicatie kunt u het gebruik van Klinkende Taal binnen uw organisatie bekijken en analyseren. Met het Klinkende Taal Management Dashboard ziet u: 

hoe vaak Klinkende Taal gebruikt wordt binnen de organisatiewelke taalniveaus er gemeten wordenhoe de taalniveaus van documenten veranderen dankzij gebruik van Klinkende Taal

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 17

5.4. WOORDENLIJSTBEHEER Om uw eigen terminologielijst te beheren levert GridLine als optie de webapplicatie WoordenlijstBeheer. In WoordenlijstBeheer geeft de beheerder binnen uw organisatie aan welke dure woorden en vaktermen wel en niet toegestaan zijn, en welke alternatieven er zijn. Deze woorden zijn direct voor alle Klinkende Taal gebruikers beschikbaar. Uw communicatie wordt hierdoor meer eenduidig. Gebruikers kunnen ook vanuit Microsoft Word dure woorden en vaktermen indienen. Die komen dan automatisch voor verwerking in WoordenlijstBeheer. De beheerder beoordeelt of het woord in de Klinkende Taal controle wordt opgenomen. Zo raakt de Klinkende Taal Plugin steeds meer afgestemd op het taalgebruik in uw organisatie!

Gebruikershandleiding Klinkende Taal Plugin voor Microsoft Office Word 2010/2013/2016 18

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF