Kodning av komplikationer

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Infectious Disease
Share Embed Donate


Short Description

Download Kodning av komplikationer...

Description

Kodning av komplikationer

• Kan kodas med en kod – kod för mer specifika tillstånd De komplikationskoder som kan användas som ensamkod är: E89 Endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar efter kirurgiska och medicinska ingrepp G97 Sjukdomar i nervsystemet orsakade av kirurgiska och medicinska ingrepp H59 Förändringar i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp H95 Sjukdomar i örat och i mastoidutskottet efter kirurgiska och medicinska ingrepp I97 Sjukdomar i cirkulationsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp J95 Sjukdomar i andningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp K91 Sjukdomar i matsmältningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp M96 Muskuloskeletala sjukdomar efter kirurgiska och medicinska ingrepp N99 Sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp

• Kan kodas med två koder Komplikationskod T80 – T88 + lämplig orsakskod ur kapitel 20 Exempel på kodning: T81.3 Ruptur av operationssår Y83.6 Borttagande av appendix T81.0 Blödning Y84.7 Efter blodprovstagning

• Kan kodas med tre eller flera koder Komplikationskod T80 – T88 + orsakskod + lämplig orsakskod ur kapitel 20 + specificering av komplikationen

Exempel på kodning: T81.8 Andra specificerade komplikationer (här får texten redigeras) Y83.2 Kirurgiskt ingrepp med anastomos R33.9 Urinretention

DRG-kodargruppen, Liselotte Bengtson/2013

T81.7 Kärlkomplikation Y83.2 Kirurgiskt ingrepp med graft I26.0 Lungemboli

T81.4 Y83.6 L02.3 B95.6

Postoperativ sårinfektion Kirurgiskt ingrepp med borttagande av appendix Sårabscess på buken Staphylococcus aureus

T83.5 Y84.6 N10.9 B96.2

Infektion orsakad av kvarliggande kateter Katetrisering av urinvägar Pyelonefrit E-coli

T80.1 Komplikation i blodkärl Y63.1 Felaktig spädning av vätska given som infusion I80.1 Tromboflebit i vena femoralis

T81.2 Accidentell skada under kirurgiskt ingrepp Y60.6 I samband med insättning av CVK S27.0 Pneumotorax

DRG-kodargruppen, Liselotte Bengtson/2013

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF