Kolonialism

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Colonialism
Share Embed Donate


Short Description

Download Kolonialism...

Description

s. 48-55

 Redan

på 1500-talet hade upptäcktsresare gett sig ut i världen för att hitta nya länder så att man kunde få handelsvaror.  Det var främst Afrika och Asien de var intresserade av. Amerika bröt sig loss från Storbritannien på 1700-talet.  I slutet av 1800-talet ville de starka länderna i Europa ha mer än så, de ville bygga imperier. De starka länderna var: Storbritannien, Frankrike, Belgien, Tyskland och några till  Titta på kartorna på s. 48

 Handel

var viktigt. Man fick varor billigt från kolonierna (de erövrade länderna). Tex. gummi, bomull och kaffebönor. Fabrikerna i Europa kunde producera mycket varor som såldes.  Kolonierna fick bara köpa från erövrarlandet  Länderna i Europa börjar tävla med varandra om att ta så mycket land som möjligt  Uppfinningar gjorde erövrandet lättare: kulsprutan gjorde så att några få erövrare kan kontrollera många försvarare.

 Ångfartyget

hjälpte till att snabbt forsla soldater

och varor.  Kinin var en medicin som hjälpte européerna att överleva malarian.

 På

1800-talet trodde många att man kunde dela in människorna i olika raser efter vilken hudfärg de hade. De trodde också att det pågick ett krig mellan raserna.  ”Den vite mannens börda”  Det var de civiliserade europeérna som skulle uppfostra vildarna. Vildarna kunde inte skilja mellan rätt och fel och de behövde skyddas mot lömska arabiska slavhandlare. Mediciner behövde de också för att överleva och sedan skulle man bygga civiliserade samhällen. De skulle bli som de vita!

 Engelsmännen

erövrar Indien  Indierna splittrades pga att de hade många olika språk och traditioner.  Järnvägar byggdes, konstbevattning infördes och skolor byggdes  En elit av indier växte fram  Språket enar indierna, alla talar engelska  MEN många indier levde i fattigdom och de som hade pengar fick inte använda dem till vad som helst. Vissa saker var bara för de vita

 Kina

är ett jättegammalt kejsardöme. ”Mittens rike”  Under många århundraden låg Kina långt före Europa i utvecklingen.  Många värdefulla handelsvaror som européerna ville köpa, kineserna ville inte byta eller handla av européerna.  Opium smugglades in i Kina, blev sedan en handelsvara.  Boxarupproret 1900 mot de ”främmande djävlarna”

I

över 200 år hade Japan varit stängt för resten av världen. 1853 dyker ett ångfartyg upp vid kusten.  De gamla makthavarna ville inte förlora sin ställning om det nya kom in.  Japanska samhället ändras, nya makthavare bestämmer att det gammalmodiga måste bort.  De ville inte hotas av andra så de bygger en armé  Japan skaffade egna kolonier i Kina och Korea.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF