KomMed Jonas Berg - Automatiska processer i fundraising

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications
Share Embed Donate


Short Description

Download KomMed Jonas Berg - Automatiska processer i fundraising...

Description

Automatiska processer i fundraising – hur och varför

Om KomMed KomMed levererar molnbaserade CRM-system till insamlingsorganisationer sedan 2006. Branschledare med över 60 kunder i Sverige. Jonas Berg, medgrundare och vice VD, arbetar idag med affärsutveckling – att ta KomMed vidare i och utanför Sverige.

Varför? Ökad kommunikation = ökat givande Ökad information = ökat givande Personlig återkoppling = ökat givande Din tid är värdefull - använd den till rätt saker Använd internt – lätt att glömma

Hur? Utmana ditt systemstöd Sätt upp rimliga mål, systemet ska jobba för dig, men inte ersätta dig Tänk igenom budskapet

Hur börjar jag? Papper och penna (eller whiteboard) Rollbaserat – olika roller börjar på olika ställen Tidsvinst – vilken enskild uppgift tar regelbundet mest arbetstid? En åt gången – bättre med få bra än många som behöver underhållas

Kan det gå för långt? Ja Flera parallella processer gör samma sak, kan leda till multipel kommunikation till givaren Skicka saker till tryck utan att OK:a – tekniskt möjligt, med läskigt Testa internt först (bara ett tips)

Enkelt exempel Tacka för gåvor under 500 kronor Kommunicera mera Tacka alla som går att nå, snabbt (eller…) (Överkurs – olika budskap beroende på kampanj ändamål)

Enkelt exempel

Komplexare exempel Bekräfta autogiromedgivande Basera kommunikation på kanal A/B-tester Låt systemet sätta lojalitetsnivå, regelbaserat och regelbundet

Komplexare exempel

Är jag klar nu? Nej Pågående arbete – förfina, förnya och följ upp Ger möjlighet att tänka på saker som tidigare inte hunnits med

Systemstöd Börja med det du har – inventera ditt systemstöd

Finns rätt byggstenar? Är systemstödet flexibelt? Kan jag administrera det själv?

Sammanfattning Att automatisera sparar administrativ tid som kan användas bättre

Att kommunicera mera, personligt, leder till ökad insamling Leder till ökad kommunikation inom organisationen

Tack! Besök gärna vår monter för att diskutera, fråga eller ifrågasätta automatiska processer. Kommer frågorna senare är du alltid välkommen att kontakta mig: Jonas Berg [email protected] 0733 80 19 10

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF