Konceptutvecklare e-handel 400 poäng

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Advertising
Share Embed Donate


Short Description

Download Konceptutvecklare e-handel 400 poäng...

Description

Högskolecentrum Bohuslän Nytt 2-årigt yrkeshögskoleprogram i Uddevalla - unikt i Sverige!

Behörighet

Förkunskaper Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt godkänt betyg i Matematik B, Svenska A och Engelska A eller motsvarande. Dessutom krävs minst ett års yrkeserfarenhet från relevant bransch, t.ex. IT eller handel samt goda IT-kunskaper. Sökande som ej uppfyller grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet kan i vissa fall antas, om den sökande ändå har rätt förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen och klara av den tilltänkta yrkesrollen. Examen Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen Konceptutvecklare e-handel Start Höstterminen 2010 Studietakt Helfart (100 %) Utbildningsform Reguljär utbildning, Yrkeshögskoleutbildning Utbildningsanordnare Högskolecentrum Bohuslän Ort Uddevalla, Högskolecentrum Bohuslän Anmälan Görs via blankett som du får genom att skriva ut/ beställa via www.hcb.se eller ringa 0522-69 61 40, Sista anmälningsdag 27 maj Upplysningar Du hittar utförligare information på hcb.se. För övriga frågor, kontakta utbildningssamordnare Joakim Nilsson, [email protected], 0522-69 61 28

www.hcb.se Klicka in på vår hemsida för upplysningar & anmälan

Konceptutvecklare e-handel 400 poäng Är du intresserad av handel och hur människor nås och påverkas? Kan du se möjligheter och ur dem mejsla ut affärsidéer? Vill du vara en av dem som utvecklar framtidens e-samhälle och Internettjänster. Då ger utbildningen ”Konceptutvecklare e-handel” en bra grund att stå på för ditt framtida yrkesliv. Genom programmet blir du specialiserad på e-handel, en kompetens som efterfrågas i stor utsträckning.

Vad kan du jobba med?

När du gått utbildningen ska du kunna arbeta inom de allra flesta branscher/verksamheter, både privata och offentliga. T.ex. jobba på webb- eller reklambyrå, marknadsavdelningar eller hos företag eller organisationer med e-handel som huvudsakligt medium eller idé. Andra branscher är t.ex. dagligvaruhandeln, resebranschen, mobil försäljning, postorderföretag, handel och konsumentprodukter, finans, bank och försäkring, teknik, fordonsindustrin och media. När du gått utbildningen Konceptutvecklare e-handel kan du arbeta som någon av dessa yrkesroller/kompetenser: • Konceptutvecklare inom e-handel i befintligt företag • E-handelsrådgivare • Online marknadsförare • Förbereda och utveckla affärer på en internationell e-handelsmarknad • Projektledare inom webb • Inköpsstrateg inom e-handel/It-företag • Projektledare med affärs och verksamhetskompetens • Anställd som säljare, inköpare eller marknadsförare i e-handel/It-företag • Egen företagare med egen e-handelsbutik eller med konsultverksamhet för e-handelssystem

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs på heltid med föreläsningar som varvas med projekt, eget arbete, inlämningsuppgifter och workshops. Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp. Utbildningens koppling till arbetslivet är tydlig. Med utgångspunkt i verklighetsnära problem och ”case” integreras praktik och teori.

E-handeln växer snabbt

E-handel (elektronisk handel), dvs. handeln som bedrivs på Internet, är ett snabbväxande område där nya marknadsmöjligheter finns. Både för det lilla företaget och det stora internationella, då storleken har litenbetydelse för möjligheten att lyckas inom e-handel. Många traditionella företag har inte hunnit så långt i utvecklingen, så här finns potentiella marknader. Allt fler butiker ser också fördelar med att komplettera sin ordinarie butiksförsäljning. Utvecklingen visar även att e-handel och postorder allt mer flätas samman. Specialiserade e-handelsföretag kompletterar sin hemsida med tryckta kataloger och en stor del av de traditionella postorderföretagens försäljning sker via Internet.

Starkt efterfrågad kompetens

Idag finns teknisk kunskap att tillgå på marknaden. Däremot råder stor brist på kompetens kring vad som krävs av en e-handelslösning för att verkligen attrahera kunden och genomföra bra analyser. Alltför ofta ses den fysiska marknadsplatsen för sig och den virtuella för sig. Med rätt analys kan du tidigt avgöra hur e-butiken kan driva försäljningen framåt i företaget. Som enda kanal eller i kombination med andra försäljningskanaler. I dagens e-handelssystem saknas ofta den övergripande strategiska utgångspunkten, dvs. att se e-handel som ett verktyg i utvecklingen av företaget.

Utbildning för framtiden

Block 1 - Webb och Interaktionsdesign Affärssystem och e -handelslösning (25p) Marknadskommunikation (35p) Webb och interaktionsdesign (25p) LIA Marknadskommunikation (20p) Block 2 - Projektarbete e-handelslösning Omvärldsanalys/bevakning (20p) Försäljning (20p) LIA Försäljning (15p) Affärsmodeller och konceptutveckling (25p) Projektarbete (30p) LIA Projektarbete (20p) Block 3 - E-Logistik e-Logistik (20p) Affärsjuridik e-handel (20p) LIA e-Logistik (15p) Block 4 - Konceptutveckling e-handel Affärsekonomi (20p) Projektledning (25p) Konceptutveckling (25p) LIA Konceptutveckling (30p)

Sista

Konceptutvecklare e-handel är framtidens utbildning. Den har anställningsbarhet som ledord och andra ämnen såsom ekonomi, marknadskommunikation, webb- och interaktionsdesign, juridik och e-logistik mixade i samma utbildning. Utbildningen fokuserar på konceptutveckling av e-handelstjänster. Vi har prioriterat handeln mellan företag och konsumenter (B2C) och handeln mellan företag (B2B). Utbildningen tar fasta på affärsmannaskap kombinerat med bra teknisk förståelse för den IT som används. Att synas i sökmotorer, bloggar och forum är något av det mest effektiva du kan göra när du driver verksamhet på nätet. Redan i affärsplanen förbereder du dig för att se nya marknader med hjälp av e-handelssystem. Detta för att ge företaget långsiktig konkurrenskraft.

Utbildningen ger dig

Genom utbildningen får du kunskaper för att kunna se e-handel ur ett företagsperspektiv och inte som en teknisk uppgradering av verksamheten. Utbildningen ger dig förutsättningar för att skaffa och behålla långsiktiga möjligheter till konkurrenskraft in i framtiden. När du tagit din examen har du fått en komplett verktygslåda för att kunna påverka och kommunicera med människor via e-handel. Du har också fått en praktisk träning i att använda dem i konkreta uppdrag för externa uppdragsgivare.

Utbildningen är indelad i fyra block som inleds med Introduktion till e-handel (5p) och avslutas med Examensarbete (5p). Utbildningen är på totalt 400 Yh-poäng.

Anmälan! Görs via blankett som du får genom att skriva ut/beställa via www.hcb.se eller ringa 0522-69 61 40

ansö kn 27 m ingsdag aj

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF