Koninklijke Musea

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Koninklijke Musea...

Description

TEL +32 (0)2 741 72 11 FAX +32 (0)2 733 74 01

W WW .KMK G. BE [email protected]

PERSBERICHT 18/11/15 Wetenschappellijk onderzoek en archeologische opgravingen door het Jubelparkmuseum Het museum en wetenschap Nieuwsgierigheid, fascinatie, de durf om vragen te stellen én minutieus naar antwoorden te zoeken, vormen de basis van wetenschap. Ook binnen de museummuren, waar het gonst van wetenschappelijke activiteit. Het wetenschappelijke karakter van onze instelling uit zich op tal van manieren. Voor een museum is inventarisering en classificering natuurlijk het absolute vertrekpunt. Maar het gaat om meer dan dat. De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis staan voor meer dan een eeuw expertise in kunstgeschiedenis, musicologie en archeologie, met een reputatie die tot ver buiten de grenzen reikt. Ook het publiek dient hierbij betrokken te worden. Historische wetenschappen zouden immers aan relevantie inboeten zonder ‘vulgarisering’ van de verworven kennis. Een baanbrekende nieuwe theorie over Paaseiland, de vondst van een zeldzaam koningsbeeld in Egypte, opgravingen in Libanon, chemische analyses van Europees lakwerk, nieuwe beeldvormingstechnieken om bijvoorbeeld spijkerschrifttabletten tot in de kleinste details te bestuderen, eigentijdse reserves voor de verzamelingen van de Nationale archeologie… zijn stuk voor stuk belangrijke recente wetenschappelijke projecten. Onze vorsers geven het publiek graag inkijk in hun wetenschappelijke werk en passie op de Dag van de Wetenschap (zondag 22/11). Recente projecten KMKG archeologen in Tyr (Libanon) Eric Gubel & Vanessa Boschloos Sinds 2012 zijn archeologen van de KMKG betrokken bij opgravingen van het Archeologisch Museum van de American University of Beirut in Tyr (Zuid-Libanon). Deze Fenicische eilandstad werd door Alexander de Grote belegerd en verbonden met het vasteland. Inmiddels geklasseerd als UNESCO werelderfgoed, is Tyr vooral beroemd om haar indrukwekkende Romeinse resten. Het KMKG team concentreert zijn archeologische activiteiten op een zone aan de rand van een herontdekte Fenicisch tempel, die werd opgetrokken in de 5de eeuw v.Chr. en verschillende uitbreidingen kende tijdens de Hellenistische en Romeinse periodes. De vondsten gaan van Fenicische voorraadskruiken (eind 8e eeuw v.Chr.) tot Romeinse citernen gevuld met ceramiek, lampen, een tafelservies in glas en loden “Defixio” tabletjes beschreven met magische teksten… Prof. dr. Eric Gubel, departementshoofd Oudheid in de KMKG, onderwijst archeologie en kunst van het oude Nabije Oosten en Egypte aan de V.U.B. en heeft opgegraven in Cyprus, Syrië en Libanon. Dr. Vanessa Boschloos is wetenschappelijk medewerkster in het Departement Oudheid en nam eveneens deel aan de opgravingen in Tell Kazel (Syrië). Sinds het uitbreken van de oorlog in Syrië graven beide archeologen op in Tyr, Libanon.

ElINC: European Lacquer in context. Emile Van Binnebeke en Delphine Steyaert Het project Elinc, European Lacquer in Context is een wetenschappelijk project dat in 2014 werd gestart en zal lopen tot 2018. Het is een samenwerking tussen De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), de universiteit Antwerpen (UA) en Het Koninklijk Instituut voor het Kunst Patrimonium (KIK/IRPA). Deze drie partners hebben alle een duidelijke taak die betrekking heeft verschillende aspecten van Europees lakwerk. Het KIK voert chemische analyses uit om te achter halen uit welke elementen de oppervlakte afwerking van de bemonsterde objecten bestaat. De UA richt zich op de reconstructie van historische lakrecepturen en afwerkingslagen op basis van receptenboeken en de objecten uit de collecties van de KMKG. De KMKG bestudeert een representatieve selectie van gelakte objecten in de Collecties van het museum en voert Kunsthistorisch onderzoek uit naar de objecten en aspecten van de lakproductie in België. Het onderzoek bestrijkt een langere periode, namelijk van de 17de tot en met begin van de 20ste eeuw. De keuze voor deze lange periode is gemaakt om echt een overzicht te krijgen van de lakproductie in de Nederlanden in deze periode omdat een dergelijk overzicht tot op heden niet bestaat. Noodzakelijkerwijs zullen niet alle aspecten van de Europese lakproductie kunnen worden onderzocht om de eenvoudige reden dat door het museum nooit op systematische wijze is verzameld. Desalniettemin is er genoeg materiaal voorhanden om een representatief beeld van de ontwikkeling te schetsen. Emile Van Binnebeke is conservator Meubelkunst van de KMKG en Delphine Steyaert is wetenschappelijk medewerkster van het ElinC-project.

Nieuwe beeldvormingstechnieken voor het Erfgoed van het Midden Oosten Hendrik Hameeuw & Athena Van der Perre De collecties Oude Nabije Oosten, Iran en Egypte van de KMKG tellen duizenden objecten waarop de kleinste details het verschil maken; denk maar aan spijkerschrifttabletten, zegelkunst of miniatuurbeschilderingen. Om deze uiteenlopende karakteristieken te kunnen bestuderen werden in samenwerking met de KU Leuven verschillende projecten opgezet waarbij de zogenaamde Portable Light Dome (PLD) voor oplossingen zorgt. Dit systeem gebruikt de fysische wetten van lichtreflectie. Het PLD toestel registreert datasets bestaande uit foto’s, allen van één en hetzelfde oppervlak, waarop telkens enkel de invalshoek van het licht verschilt. Op basis van deze informatie kunnen zowel de kleuren als de oriëntatie – pixel per pixel – virtueel met zeer hoge nauwkeurigheid gereconstrueerd worden. Aan de KMKG wordt dit toestel sinds enkele jaren met groot succes ingezet ter ondersteuning van talloze onderzoeksprojecten. Recente ontwikkelingen en aanpassingen aan dit toestel laten intussen ook multispectrale opnames toe; deze werden onder meer ingezet om geschilderde Fayoem-portretten en vervaagde hiëratische inscripties te bestuderen en te ontcijferen. Hendrik Hameeuw is assyrioloog, archeoloog en wetenschapscommunicator en gespecialiseerd in beeldvormingstechnieken met ervaring in Syrië, Egypte, de VS en België. Hij werkt als wetenschapper voor het departement Oudheid van de KMKG. Athena Van der Perre behaalde haar MA in Egyptologie (2008) en Culturele Studies (2009) aan de KU Leuven. Sinds 2010 maakt zij deel uit van het Dayr al-Barsha Project. Zij verdedigt weldra haar doctoraat over steengroeven in de Amarna-periode aan de KU Leuven. Sinds januari 2015 werkt zij voor het Egyptian Execration Statuettes (EES) project aan de KMKG.)

Elkab (Egypte): opgravingen van een nederzetting met een koninklijk staartje Dirk Huyge & Wouter Claes Elkab - tussen Luxor en Edfoe - is al 75 jaar lang het werkterrein van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG). Aanvankelijk werd vooral in de tempelzone en de rotsnecropool van de antieke stad gewerkt, maar sinds 2009 spitst het onderzoek zich toe op het nederzettingsgebied. De vondsten aldaar documenteren een onafgebroken bewoning van nagenoeg 2000 jaar (4500 tot 2500 v.Chr.). Ze getuigen van de geleidelijke evolutie van een prehistorische dorpsnederzetting naar een stedelijke samenleving uit de vroeghistorische tijd, het vroege Oude Rijk. Een spectaculaire vondst in 2015 was de ontdekking van een fragment van een zittend koningsbeeld uit het Oude Rijk. De bewaarde hiëroglifische inscripties tonen aan dat het om een zeldzaam beeld van koning Sahoere uit de 5de dynastie (ca. 2458-2446 v.Chr.) gaat. Er zijn slechts twee andere beelden van hem bekend. Voor de toekomst worden opgravingen gepland van een heiligdom uit de 2de dynastie, dat aan de hand van inschriften aan koning Chasechemoei (ca. 2700 v.Chr.) kan worden toegeschreven. Het lopende archeologische project in het nederzettingsgebied van Elkab kon in het verleden op steun van BELSPO en Yale University rekenen en wordt in 2015-2016 gesponsord door de Duitse Gerda Henkel Stiftung. Dirk Huyge is conservator prehistorisch en vroegdynastisch Egypte aan de KMKG en directeur van de Belgische Archeologische Missie naar Elkab. Wouter Claes is archeoloog en bibliothecaris aan de KMKG en ‘field director’ van het lopende opgravingsproject

Paaseiland Nicolas Cauwe Sinds oudsher spreekt het transport van de grote beelden van Paaseiland (Rapa Nui in het Polynesisch) zowel tot de verbeelding als tot de wetenschap. Het gaat dan ook om kolossen van meerdere tonnen, voortgebracht door een samenleving die zelfs het wiel of de metaalbewerking niet kende. Voor velen staat de verplaatsing van deze stenen reuzen van Rapa Nui op één lijn met andere grote ‘mysteries’ uit de Geschiedenis zoals de piramiden van Giza of de Nazca-lijnen. Een nieuwe studie van alle documentatie maakte echter duidelijk dat er andere onderzoeksvragen diende gesteld te worden en dat het transport van de beelden niets enigmatisch heeft. Ook kwam hierbij onverwacht een grootse site in de kijker. Het gaat wellicht om een van de meest omvangrijke religieuze complexen van Polynesië, volledig geïntegreerd in het natuurlijke landschap. Net die omvang en inbedding in de omgeving, verhinderden tot hiertoe het monument te zien. Het ‘mysterie’ van het transport van de kolossale beelden leidde tot de ontdekking van authentieke land art. Nicolas Cauwe promoveerde tot doctor in de Archeologie en Kunstgeschiedenis aan de Université de Liège. Hij is momenteel conservator van de verzamelingen Prehistorie en Oceanië in het Jubelparkmuseum (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis) en gastdocent aan de Université catholique de Louvain. Tevens is hij vast lid van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. Sinds 1999 leidde Nicolas Cauwe een vijftiental archeologische missies naar Paaseiland.

Nationale archeologie Britt Claes De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis herbergen een grote collectie archeologische voorwerpen. Zo omvat de sectie Nationale Archeologie alleen al meer dan honderdduizend voorwerpen in steen, aardewerk en metaal, daterend van de prehistorie tot de middeleeuwen. Ze zijn afkomstig uit België en de omliggende gebieden en werden verzameld sinds het midden van de 19de eeuw via opgravingen, giften, aankopen enz. In 2012 start een groots inventarisatieprogramma, het National Archaeology Collections Inventory Project (NACIP), gesubsidieerd door Federaal Wetenschapsbeleid, waarbij de stukken in de reserves een voor een van onder het stof worden gehaald, geïnventariseerd en opnieuw verpakt. Hierdoor wordt eindelijk beantwoord aan de huidige museale normen en is onderzoek op de verzameling opnieuw mogelijk gemaakt. Daarnaast is het in de toekomst mogelijk de collectie toegankelijk te maken via de online museumcatalogus van het museum (www.carmentis.kmkg-mrah.be) opdat zowel vorsers in binnen- en buitenland als het brede publiek de stukken online kunnen raadplegen. Britt Claes is archeoloog en sinds 2004 werkzaam als wetenschappelijk medewerker binnen de sectie Nationale Archeologie. Tot 2012 was ze verantwoordelijk voor de uitvoering van meerdere archeologische opgravingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanaf 1 juli 2012 is ze coördinator van NACIP (National Archaeology Collections Inventory Project).

Praktisch Jubelparkmuseum Jubelpark 10 B - 1000 Brussel www.kmkg.be – [email protected] +32 (0)2 741 72 11

Dag van de Wetenschap zondag 18/11 | 10:00-17:00

Meer info voor de journalisten Alexandra De Poorter algemeen directeur a.i. van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Dienst Communicatie Ann Calluy Hoofd Communicatie (NL) +32 (0)2 741 74 01 [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF