Konjugation der Hilfsverben

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Kunst & Geisteswissenschaften, Schreiben, Grammatik
Share Embed Donate


Short Description

Download Konjugation der Hilfsverben...

Description

Autor:

Mgr. Jakub Lukeš

Předmět/vzdělávací oblast:

Německý jazyk

Tematická oblast:

Gramatika

Téma:

Časování pomocných sloves

Ročník:

1. – 4.

Datum vytvoření:

Prosinec 2014

Název:

VY_32_INOVACE_16.2.01.NEJ

Anotace:

Digitální učební materiál je určen primárně pro žáky studijních oborů technického zaměření. Umožňuje jim získat základní poznatky o gramatických pravidlech německého jazyka. Inovativním aspektem učebního materiálu je uzpůsobení výkladu gramatického jevu schopnostem žáků střední odborné školy. Studijní materiál je kombinací názorného výkladu a interaktivních cvičení. Použité jazykové prostředky odpovídají úrovni B1 dle SERRJ.

Metodický pokyn:

Prezentaci lze využít pro výklad v hodině, jako podporu výkladu nebo k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Při použití v hodině je vhodné tento materiál prezentovat prostřednictvím interaktivní tabule.

Hilfsverben • • • •

Hilfsverben - Übersicht Konjugation – Präsens Übungen Funktionen der Hilfsverben

Hilfsverben – Übersicht • sein – být a)

Ich bin jetzt zu Hause.

b)

Ich bin den ganzen Tag zu Hause geblieben.

(Hilfsverb - Perfekt)

• haben – mít a) b)

Ich habe kein Geld mehr. Ich habe gestern keine Hausaufgaben gemacht. (Hilfsverb - Perfekt)

• werden – stát se a) b)

Ich werde Arzt. Die Buchstaben werden groß geschrieben. (Hilfsverb - Passiv)

Konjugation - Presens • sein ich

bin

wir

sind

du

bist

ihr

seid

er sie es

ist

sie

sind

Konjugation - Presens • haben ich

habe

wir

haben

du

hast

ihr

habt

er sie es

hat

sie

haben

Konjugation - Presens • werden ich

werde

wir

werden

du

wirst

ihr

werdet

er sie es

wird

sie

werden

Übungen Ergänzen Sie die passende Form vom Verb. ich _________ (haben) du _________ (sein) er _________ (werden) wir_________ (haben) ihr _________ (sein) Sie_________ (werden)

habe bist wird haben seid werden Lösung

Übungen Ergänzen Sie die passende Form vom Verb. Peter ______ 15 Jahre alt. (sein) Peter ist 15 Jahre alt. Es ______ sehr schnell dunkel. (werden) Es wird sehr schnell dunkel. Paul _______ kein Geld mehr. (haben) Paul hat kein Geld mehr. Wie lange _____ du schon hier? (sein) Wie lange bist du schon hier?

Lösung

Übungen Ergänzen Sie die passende Form vom Verb. ______ ihr genug Geld? (haben) Habt ______ Sie mit dem Hotel zufrieden? (sein) Sind _______ Paul Arzt? (werden) Wird Lösung

Funktionen der Hilfsverben sein: • Perfektum: Ich bin zu Hause geblieben. • Plusquamperfektum: Ich war dort nie vorher gewesen. • Zustandspassiv: Das Essen ist bereits gekocht. • Passivumschreibung: Es ist noch heute zu erledigen.

• Konj. Plusquamperf.: Wäre ich früher gekommen, hätte ich auch mitgespielt.

Funktionen der Hilfsverben haben: • Perfektum: Ich habe gestern Fußball gespielt. • Plusquamperfektum: Ich hatte in Prag gearbeitet. • Nötigkeit: Ich habe mit dir zu reden. • Konj. Plusquamperf.: Wäre ich früher gekommen, hätte ich auch mitgespielt.

Funktionen der Hilfsverben werden: • Vorgangspassiv: Der Brief wird per Post gesendet. • Futur I: Ich werde ein neues Auto kaufen. • Kojunktiv II: Ich würde mit dir gerne reden.

Použité zdroje: •

Helbig, Gerhard. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, 2002. ISBN 3-468-49493-9.Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. 4. Praha : Polyglot, 1999. ISBN 80-86195-06-6.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF