Konsult Peter Adrial Senior systemutvecklare Telefon: 0730 97 59

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Java Programming
Share Embed Donate


Short Description

Download Konsult Peter Adrial Senior systemutvecklare Telefon: 0730 97 59...

Description

Konsult Peter Adrial Senior systemutvecklare Telefon: 0730 97 59 08 [email protected]

Sammanfattning Peter är en senior utvecklare med över 10 års erfarenhet av systemutveckling, systemadministration, teknisk projektledning och kvalitetssäkring. Dessa erfarenheter gör Peter mycket effektiv i ett projektets samtliga faser från förstudie, utveckling och test till leverans och drift. Genom att kombinera lång och bred erfarenhet av IBMplattformarna med brancherfarenhet från framförallt telecom, media och finans, har Peter medverkat i en mängd framgångsrika projekt med hög levererad kundnytta. Utmärkande egenskaper hos Peter är att han arbetar självständigt, metodiskt, målmedvetet och effektivt. Peter är mycket lätt att samarbeta med och vinner lätt uppdragsgivarens förtroende .

Genomförda projekt Period 2009-09

Kund

Projekt Infrastrukturssystem - Radiomasthantering RollOut är en applikation för att hantera radiomaster för data- och telekommunikation. System används för att bygga och underhålla dessa master. Teknisk miljö: IBM Lotus Notes / Lotus Domino 8.5.1, WebServices, LotusScript. SCRUM, agil utvecklingsmetodik, SUN Java NetBeans Roll: Expertkompetens för systemintegration med webservices. Integrationen har skett mot SUN Java - NetBeans, apache och relationsdatas. I rollen har även ingått att agera kunskapsstöd/mentor för webservices till befintlig personal.

2008 - 08

Mailmigering / Administration / Utveckling Lantmännens har tidigare använt Lotus Notes och Domino som e-post system. Efter sommaren 2008 påbörjades ett projekt för att migrera samtliga anställda till Microsoft Exchange och Outlook.Antalet anställda inom lantmannen koncernen omfattar cirka 6000 personer. Teknisk Miljö: Lotus Domino, Lotus Notes, LotusScript, Migreringsverktyget BinaryTree, Exchange, Outlook, AD, ILM , SharePoint. SCRUM, agil utvecklingsmetodik Roll: Min roll i detta har varit att ta ansvar för användarhanteringen inför migreringen. Exempelvis konsolidera e-post filer på spridda servrar, implementation av ILM för synkronisering av användardata mellan olika system. Jag också sett till att undvika tidsödande manuellt arbete genom att automatisera vissa åtgärder. I uppgifterna har även ingått hantering av SharePoint och Exchange.

2008 - 07 2008 – 01

Orderhanteringssystem SalesSupport är Tele2s orderläggningssystem. Användarna av SalesSupport är övervägande externa, exempelvis säljare i butiker eller affärskedjor och telemarketing bolag. Systemet verkar i realtid och är mycket affärskritiskt för Tele2. På grund av att Tele2 verkar inom en mycket konkurrensutsatt bransch är kraven på snabba uppdateringar av nya erbjudanden av största vikt. Systemet interagerar med Kreditupplysningsföretag, centrala nationella telefonregistret samt faktureringssystem och statistik verktyg.

Konsult Peter Adrial Senior systemutvecklare Telefon: 0730 97 59 08 [email protected]

Teknisk Miljö: Lotus Notes, Lotus Domino, LotusScript, OOLotusScript, WebServices, JavaScript, Java, XML , webb Roll: Mina arbetsuppgifter har varit att verka i en grupp där RFCs tidsskattas och efter beslut även implementeras. Regelmässigt under stark tidspress och mycket höga kvalitetskrav.

2007 - 11 2007 - 10

Portal OnePlace är arbetsnamnet för ett redaktionellt ramverk på SVT för hantering av epost, dokument, chat och planering. Genom att skapa ett enda entry till de funktioner som redaktionerna arbetar med behöver användarna inte hålla ordning på ett flertal olika länkar till dessa funktioner. Samtidigt kan dokument och data delas i ett sammanhållet och gemensamt gränssnitt. Ett administrationsverktyg för att skapa och konfigurera dessa OnePlace har också skapats vilket gör att supportavdelningen på ett ett enklelt sätt kan skapa och konfigurera olika OnePlace. Administrationsverktyget medför också att gruppnamn, filnamn, åtkomst (ACL) etc följer vedertagen standard på SVT. Ett resultat av OnePlace är att redaktionerna har en gemensam arbetsyta där man kan se vilka som är on-line och chatta med dessa, läsa inkommande epost, planera aktiviteter och dela dokument med mera. Det dagliga redaktionella arbetet underlättas genom att alla funktioner finns samlade inom ramverket för ett OnePlace. För adminitration och förvaltning har det innebär det att namnstandard följs och att supportavdelningen på ett enkelt sätt kan skapa nya OnePlace eller komplettera befintliga OnePlace med extra funktioner. Det kan ske med omedelbar verkan när behov föreligger utan att kontakta administratörer eller driftansvariga. Peter har genomfört projektet från att presentera idé och konceptet till utveckling och genomförande. Teknisk miljö: Domino, DHTML, JavaScript, SameTime Roll: Systemutvecklare, Systemerare, Idé, Koncept, Grafisk design

2007- 11 2007- 03

Marknadsföring och försäljning Norstedts Juridik är sveriges största förlag för juridisk litteratur. En av deras säljkanaler är webben. (www.nj.se). För Norstedts räkning utfördes i huvudsak två utvecklingsuppdrag. Ämnesområdessidor: Ett steg i riktning mot att profilera sig mot olika intressegrupper har varit att skapa ämnesområdessidor med riktad marknadsföring mot exempelvis fastighetsjurister, studenter eller skattejurister. Peter utvecklade själva sidorna samt funktioner för att skapa innehåll på dessa sidor. Det har inneburit att redaktörerna för respektive område hanterar sin egen säljkanal utan att vara tekniska experter. Kassafunktion: En ny funktion för betalning och registrering av användare utvecklades för att få ett mer logiskt flöde i samband med betalning och användarregistrering. Teknisk miljö: Domino, JavaScript, LotusScript Roll: Systemutvecklare

Konsult Peter Adrial Senior systemutvecklare Telefon: 0730 97 59 08 [email protected]

2007-02

Rekryteringstjänst Csjobb är en webbbaserad tjänst där företag har kunnat söka efter kandidater vid behov av rekrytering. Ny funktionalitet utvecklades för att locka och förbättra funktioner som kunder använder. Andra funktioner hade till syfte att locka fler kandidater att anmäla sig och på så sätt få öka efterfrågan från kunder. Merparten av arbetet innebar förbättringar i korrespondensen mellan kandidater och kunder. Det har inneburit att kunderna har fått bättre struktur över sin korrespondens och på så sätt bättre överblick och kontroll. Teknisk miljö: Domino, javascript, RSS, XML, JAVA Roll: Systemutvecklare

2007- 01 2006- 09

Extern webb Vidareutveckling av internetbank. Nya komponenter för att publicera innehåll på www.handelsbanken.se. Teknisk miljö: Lotus Domino, Lotus Notes Roll: Systemutvecklare

2006

Intranätfunktioner Forsen Projekt är verksamma inom fastighetsområdet främst genom projektering och fastighetsutveckling Funktioner för att exportera och sammanställa tidrapporter registrerade i Lotus Notes till excel. Teknisk miljö: Domino, MS Excel Roll: Systemutvecklare

2006 -

Support och administration Stöd till IT-avdelningen Teknisk miljö: Lotus Domino Roll: Thirdline support/Expert

2006

Rekryteringstjänst Vidareutveckling av IDG/CSjobb. RSS, nya funktioner etc Teknisk miljö: Lotus Domino, Java Roll: Systemutvecklare

2005

Extranet Uppdatering av Ericssons extranet ”Project Space”. Project Space är baserat på QuickPlace. Teknisk miljö: QuickPlace, JavaScript, Lotus Domino, Java Roll: Systemutvecklare

2005

Intranät system RSS NewsFeed funktion byggd i java för SVT´s interna applikationer. På SVTs intranär finns ett antal Lotus Notes baserade funktioner. Dessa är skapade med hjälp av standardiserade mallar. Mallarna kompletterades med RSS funktionalitet för att SVTs medarbetare ska få information när innehållet i dessa funktioner uppdateras.

Konsult Peter Adrial Senior systemutvecklare Telefon: 0730 97 59 08 [email protected]

Teknisk miljö: Lotus Domino, Java Roll: Systemutvecklare

2004

CRM Säljstödssystem för Tele2 I spanien. Integration och lokalisering. Integration mellan SAP, ORACLE och Domino. Teknisk miljö: Domino, MS Visio Roll: Teknisk projektledare

2004

Portal Rollbaserad portal för att få tillgång till finansiella analyser. Java/Domino Teknisk miljö: Domino Roll: Systemutvecklare

Konsult Peter Adrial Senior systemutvecklare Telefon: 0730 97 59 08 [email protected]

2003 – 2004

Intranät system Arbete med utveckling av dokumenthanteringssystem, planeringssystem och andra olika typer av ärendehanteringssystem och register. Uppdraget kombinerades med viss systemadministration. Integration av Polopoly och Domino. Teknisk miljö: Domino Roll: Systemarkitekt, systemutvecklare

2003

E-handels system Utveckling av e-handelsplats samt föreatagsportal. Teknisk miljö: Domino Roll: Systemutvecklare

2001 2002

Utvecklare & Mentorskap Utveckling av hemsidorna www.bgc.se och www.bankgirocentralen.se. Tekniskt stöd och specialist- kompetens för Bankgirocentralens egna utvecklare samt stöd för drift och underhåll av Lotus Notes och Lotus Domino applikationer. Teknisk miljö: Domino Roll: MentorSystemarkitekt, systemutvecklare

2001

Support Sirius International Insurance Corp. Diverse support av befintliga Lotus Notes/Lotus Domino system. Teknisk miljö: Domino Roll: Systemutvecklare

2001

Quickplace utredning Utredning om AGAs utnyttjande av QuickPlace. Roll: Systemarkitekt

2000

Testledning Utformning av systemtest samt genomförande och uppföljning av test enligt RUP metodik. Teknisk miljö: Domino Roll: Testledare

1997-1999

Extern webbplats Ansvarig för systemutvecklingen av www.redcross.se. Teknisk miljö: Domino Roll: Tekniskt ansvarig

1997

Extern webbplats Bokhandeln som var först med att ta steget till webben

Teknisk miljö: Domino Roll: Systemutvecklare

Konsult Peter Adrial Senior systemutvecklare Telefon: 0730 97 59 08 [email protected]

1997-1999

Extern webbplats Utveckling av spp.se (v1.0)

Teknisk miljö: Domino Roll: Systemutvecklare

1997-1999

Extern webbplats Tekninskt ansvarig för utvecklingen av www.canon.se och senare tekniskt ansvarig för underhåll, vidareutveckling och uppdateringar av (www.canon.se) Teknisk miljö: Domino Roll: Systemarkitekt, systemutvecklare

Certifieringar Lotus Notes and Domino application development IBM Certified Application Developer – Lotus Notes and Domino 6/6.5 IBM Certified Advanced Application Developer – Lotus Notes and Domino 6/6.5 - Certified using JavaScript in Domino Applications CLP Certified Lotus Professional Application Developer, Notes 3

CLP Domino R5 Principal Application Developer

Utbildning Marknadsföring, 5p Stockholms Universitet (1993) Systemvetenskaplig linje, 120p, Stockholms Universitet/KTH (1989-1992) Gymnasieekonom, 3-årig Ekonomisk linje vid Gullmarsplans gymn (1988-1989) RUP Rational Unified Process (RUP) Dykcert (PADI, OpenWater)

Teknisk kunskap och erfarenhet Utvecklingsverktyg     

Lotus Domino Designer IBM Websphere Studio Application Developer Rational Application Developer Eclipse Macromedia Dreamweaver

Web     

DHTML XML AJAX HTML Javascript

Andra teknologier och standarder Programmeringsspråk    

Java/J2EE Javascript Lotus Notes/Domino Lotus Script

     

Apache AXIS Electronic Data Interchange (EDI) Java-Hibernate Java Server Faces BrainEKP JSR 168 standard för portlets

Databaser    

Lotus Domino DB2 SQL Relational DBMS

Integraration    

Domino Domino Domino Domino

– SOAP, WebServices – Oracle – Polopoly MS Excel

Konsult Peter Adrial Senior systemutvecklare Telefon: 0730 97 59 08 [email protected]

Utvecklingsmetodik   

Rational, RUP Agilt, SCRUM KanBan

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF