KONSULTPROFIL

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Databases
Share Embed Donate


Short Description

Download KONSULTPROFIL...

Description

KONSULTPROFIL Per Öhammar

PROFIL Med 20 års erfarenhet och gedigen utbildning inom IT, har Per kompetens inom systemutveckling, systemförvaltning och databasadministration. Förutom lång erfarenhet av att arbeta med Oracle verktyg har han arbetat som databasadministratör och projektledare. Per har ofta haft rollen som ansvarig utvecklare och då definierat standards, tagit fram principlösningar, gjort tidsbedömningar och dokumenterat krav. Med sin erfarenhet från läkemedelsbranschen är han van att hantera mycket höga krav vad avser kvalitet och dokumentation. Han ser helheten, kan identifiera och förutse vilka aktiviteter som är kritiska och när i tiden de måste vara avslutade för att projekten inte ska bli försenade. Som person är Per kreativ, uthållig och pålitlig samt har alltid varit en uppskattad arbetskamrat och sakkunnig.

SPECIALISTKOMPETENS Per har arbetat med Oracle sedan 1991 och är specialiserad och certifierad som utvecklare med SQL,PL/SQL, Forms och Reports. Han har också arbetat som databasadministratör.

CERTIFIERINGAR

U TV EC KLI N GSV E R K TYG/ -SP RÅ K

 Oracle DB 11g pl/sql  Oracle DB 11g Administration Workshop II  Oracle DB 11g Administration Workshop I  Oracle 11g Sql Fundamentals  Oracle Cert ified Application Developer Rel 2  Oracle 8 New Features for Administrators  Oracle 7 Cert ified Database Administrator  Baan Tools for Applications

SPECIALISTOMRÅDEN Applikationsutveckling (analys, design, modellering och konstruktion). Design och konstruktion av relationsdatabaser.

VERKSAMHETS/BRANSCHKOMPETENS

         

PL/SQL Toad PL/SQL Developer Oracle Forms (v3, v4.5 v6,v9 & v10) Oracle Reports (v1, v2.5, v6 v9 & v10) Centura v4.2 Oracle Designer Oracle SQL Developer Deft COBOL

DATA BA SE R  Oracle (v7,v8,v9,v10,v11)  IBM DB2  DL1

OP ERATI VSY ST EM

 Bilindustri – Logist ik och Garantisystem

   

 Telecom - Nätsystem

M E TO D ER , RA M - OC H RE GELVE R K

 Katalog och nätannonsering  Läkemedel - Tillverkning och förrådssystem

 Försäkring – ITP Pension  Transport – Konstruktionsdata-, Tid-, Order-,

Lager-, Fakturering och Ekonomisystem  Offentlig sektor - Val- och Filmsystem

    

Microsoft NT UNIX OpenVMS Solaris SCRUM GxP SOX Skruv REFLEX

VE R K TYG  Clear Case  Sub version  Visual Source Safe

DBA – Kompetens AB, Box 32003, 126 11 Stockholm Telefon: 070-688 10 70 E-mail: [email protected]

EXEMPEL PÅ UPPDRAG 2011 HSNEWS O M R Å D E Systemutveckling tidningsdistribution U P P D R A G Utveckling av funktionalitet för tidningsdistribution TEKN IK /METOD

SQL, PL/SQL, Oracle Forms ( v10), Oracle Reports (v10), Oracle DB (v10) TOAD.

2010 - 2011 3L System Group O M R Å D E Systemutveckling U P P D R A G Utveckling av funktionalitet för hantering av säljare och kontrakt i applikation för telefonkatalog och

nätannonsering. T E K N I K / M E T O D PL/SQL, Oracle DB (v10), Centura v4.2, PL/SQL Developer.

2008 – 2009 AstraZeneca AB O M R Å D E Systemförvaltning U P P D R A G Ansvarig för överlämning av tillverkning och behörighetssystemet t ill AstraZenecas outsourcing partner

Infosys. Förutom överlämningen var han ansvarig systemförvaltare av Tillverkningssystemet och deltog i migreringen av åtta applikationer från Forms 9 till Forms 10. T E K N I K / M E T O D PL/SQL, Oracle DB (v9,v10), Oracle Forms ( V9,v10), Oracle Reports (v9), Toad , GxP.

2006 – 2008 AstraZeneca AB O M R Å D E Systemutveckling U P P D R A G Per var ansvarig utvecklare vid framtagande av kravspecifikation inklusive t idsbedömningar och

utveckling. Tillverkningssystemet har över 2000 användare och används för kvalitetskontroll och registrering av ingående råvaror/material. Systemet används på både PC och Handdator. Per var också ansvarig systemutvecklare för Behörighetssystemen. T E K N I K / M E T O D PL/SQL, Oracle DB (v9), Oracle Forms (v9), Oracle Reports (v9), Toad , GxP.

2000 – 2006 AstraZeneca AB O M R Å D E Systemförvaltning U P P D R A G Utvecklade funktioner för ett avancerat förrådssystem med hantering av material till och från produktion.

Han var ansvarig utvecklare vid framtagande av principlösning för konvertering från teckenbaserad version i VMS till grafisk version på NT. T E K N I K / M E T O D PL/SQL, Oracle DB (v7,v9), Oracle Forms (v4.5, V9), Oracle Reports (v2.5,3.0), Toad , GxP

1999 – 2000 WMData – Scania O M R Å D E Systemförvaltning. U P P D R A G Utveckling av begärda förändringar i Garantisystemet för lastbilar. Han arbetade också som handledare för

tre systemutvecklare. T E K N I K / M E T O D PL/SQL, Oracle DB (v7), Oracle Forms (v4.5), Oracle Reports (v2.5), Toad.

1999 Tele 2 O M R Å D E Systemförvaltning. U P P D R A G Per utvecklade begärda förändringar i planeringssystemet för telenätet. T E K N I K / M E T O D PL/SQL, Oracle DB (v8), Oracle Forms (v4.5), Oracle Reports (v2.5), Toad.

1997 – 1998 Förenade Liv O M R Å D E Systemutveckling. U P P D R A G Ansvarig för principlösningar, standards och handledning samt vikarierade även som DBA. T E K N I K / M E T O D PL/SQL, Oracle DB (v7), Oracle Forms (v4.5), Oracle Reports (v2.5), Toad.

1994 – 1997 Adtranz Signal (fd ABB Signal) O M R Å D E Systemförvaltning. U P P D R A G Per var ansvarig för förvaltning och drift av IFS administrativa system för ekonomi, order, lager, inköp,

konstruktionsdata och tidrapportering. Han var också ansvarig DBA för Oracle databaserna i Solaris, VAX/VMS, Digital Unix och NT samt ansvarig vid övergången från IFS till Baan. T E K N I K / M E T O D PL/SQL, Oracle DB (v6,v7), Oracle Forms (v3.0,v4.5), Oracle Reports (v1.1).

DBA – Kompetens AB, Box 32003, 126 11 Stockholm Telefon: 070-688 10 70 E-mail: [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF