Krafter - WordPress.com

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Force
Share Embed Donate


Short Description

Download Krafter - WordPress.com...

Description

Krafter • • • •

Vad är kraft? Finns det olika sorters krafter? Vad är skillnaden mellan kraft och massa? Tyngdpunkt – vad är det och vad har den med det här att göra?

Kraft • Krafter handlar om hur kroppar (föremål) påverkas av olika saker runt omkring. • T ex en tyngd som hänger i ett snöre…vilka krafter påverkar den?

Tyngden i snöret • Det är en kraft som drar tyngden nedåt! • Det är en kraft som motverkar, annars skulle ju tyngden åkt i golvet! • Dessa två krafter måste vara lika stora, annars skulle inte tyngden varit stilla…

Det är skillnad på massa och tyngd • Massa är detsamma som vikt och mäts i kilogram (kg). Massa förkortas m. • Tyngd är en kraft och mäts i enheten Newton (N). Krafter förkortas F. • En person som väger 50 kg har tyngden 500 N.

Friktionskraft • Vad är det? • När är den kraften bra? • När är den mindre bra?

Friktionskraft • Alla ytor är lite ojämna. Om två ytor rör sig mot varandra griper ojämnheterna tag i varandra. Det uppstår en kraft som bromsar rörelsen= friktionskraft!

Tyngdpunkt • Alla föremål har en tyngdpunkt, där man kan balansera dem. • Testa din penna, din bok eller din kalender!

När välter ett föremål? • Jo, när tyngdpunkten ligger utanför stödytan. • Stödytan är den yta som ett föremål har liggande mot underlaget.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF