krokstrandsfestivalen 2010

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Music
Share Embed Donate


Short Description

Download krokstrandsfestivalen 2010...

Description

KROKSTRANDSFESTIVALEN 2010! Krokstrandsfestivalen MAN MUST DANCE fanns under 10 år mellan -99 och -08. Efter ett års paus har vi - en grupp av unga vuxna, bestämt att den ska få liv igen. Vi drar igång festivalen i ny tappning. Det kommer att bli en festival på temat möten där såväl människor som kulturformer möts. Anledningen är att vi vill att byn ska vakna igen och sedan fortsätta att vara vaken. Med en fot i den gamla Krokstrandsfestivalen och en fot i det okända presenterar vi nu en festival som vi vet att många längtar efter. Krokstrand är ett litet samhälle som ligger vid undersköna Idefjorden i Strömstads kommun, vägg i vägg med Norge. Det kan kännas som att vara på väg till världens ände, längs en slingrande väg genom skogen, men det panorama som till slut breder ut sig över Idefjorden är ingenting annat än Krokstrands storslagna entré. Dramatiska stenbrott, trolska skogar och sjöar ger löfte om upplevelser. Kajen vid fjorden är en plats som kan fyllas av dansande fötter. Krokstrand är inte världens ände, utan en by full av möjligheter som vi vill ta tillvara.

Det som var Den sista helgen i juli under 10 sprakande år fyllde Krokstrandsfestivalen byn med musik, dans och kurser från världens alla hörn. För många förknippades denna festival med heta rytmer, nya inryck och en skön familjär stämning. Det sista året, 2008 hade Krokstrandsfestivalen Man Must Dance drygt 4000 betalande besökare, varav ca 1500 var barn och ungdomar. Över 150 artister besökte festivalen och ytterligare cirka 50 uppträdde gratis på festivalens Öppna Scen. Festivalen hade drygt 200 frivilliga funktionärer, och fick ideellt stöd av cirka 15 lokala företagare. Men som allt gott hade Krokstrandsfestivalen MAN MUST DANCE tid på jorden ett slut och när stämningen var på topp och besökarna var som flest bestämde sig arrangörerna för att det var dags att ta en välförtjänt semester. Till mångas lättnad och mångas sorg tackade festivalen år 2008 för sig, med ett oskrivet löfte om att inte sova för evigt.

Det som är Nu har det varit paus i ett år och vi börjar bli otåliga. Det rör sig i huvudena och kliar i dansbenen. Vi vill ha en ny festival! Just nu pågår febril aktivitet i en grupp av unga vuxna som har bestämt sig för att semestern är slut. Vi är cirka 15 personer, mellan 18 och 27 år gamla. Många av oss

Moa Lind: ansökningsansvarig Adress: Krokstrand Kvarnbacken 3, 452 93 Strömstad, Telefon: 0703 991760 Email: [email protected] Webbsida: www.krokstrandsfestivalen.se

kommer från Krokstrand och har vuxit upp med Krokstrandsfestivalen MAN MUST DANCE. Vi var barn när den första festivalen gick av stapeln och lärde oss med åren hur man arrangerar en festival. Undan för undan har vi lärt oss genom att vara funktionärer, medproducenter och aktiva deltagare i processen. Kunskapen har gått i arv från våra föräldrars generation till oss, och nu har vi tagit över det förarbete som krävs för att forma en festival. Några av oss är nya i sammanhanget och hoppar på projektet med kreativa förmågor och vilja att delta. Det vi alla har gemensamt är att vi vill skapa något nytt ur det gamla och hålla festivalandan levande. I arbetet med festivalen längre fram och under själva arrangemanget kommer en mängd människor att tillkomma. Våra föräldrar, erfarna eldsjälar från tidigare år och förhoppningsvis nya förmågor kommer då att sluta upp och dra i alla de strån som måste flyttas för att bygga stacken. Intresset för den nya Krokstrandsfestivalen har ökat i rasande tempo sedan vi började arbetet. Idag är cirka 75 personer anmälda till festivalens nyhetsbrev på vår webbsida. I festivalens Facebook-grupp fanns den 15/2 inte mindre än 1383 medlemmar. Gruppen startades den 6/1. Intresset från artister och försäljare är också stort. Vi blir dagligen kontaktade av folk som vill komma och uppträda. Utan att ha gått ut med ett pressmeddelande har festivalen omtalats tre gånger i radio, en gång i lokalradio, en gång i P4 Radio väst och en gång i P1´s Mitt i Musiken som är rikstäckande. Det har skrivits om festivalen i lokaltidningar i Strömstad och norska Halden.

Det som kommer Krokstrandsfestivalen 2010 kommer att byggas upp kring temat möten. Det ska vara en festival där man är en aktiv deltagare och inte bara en konsument av kultur. Det vi vill ha är en arena där människor kan mötas, generationer kan mötas, konstformer kan mötas och kunskaper kan mötas. Det ska vara en festival där gränser mellan generationer överskrids och gränser mellan artister och besökare tonas ned. Den gamla Krokstrandsfestivalen var en tillställning dit människor i alla olika åldrar kom, och så vill vi att det ska vara i fortsättningen också. Det var en festival där artisterna var inkvarterade i invånarnas privata hem och njöt av festivalens utbud och stämning mitt ibland alla andra festivaldeltagare, även detta är en tradition vi kommer att föra vidare i det nya upplägget. Festivalens hjärta kommer att vara det stora tältet. Scenen kommer att fyllas av band som spelar för att de inte kan låta bli, och för att publiken inte kan låta bli att dansa. Den lilla scenen vid restaurangen kommer att vara en scen för unga oetablerade musiker. I den nya Krokstrandsfestivalen öppnar vi upp för olika konstformer. Vi vill se ord- och bildkonstnärer ställa ut sina verk på festivalområdet. Vi vill se gycklare, teater, dans och estradpoesi. Vår målsättning

Moa Lind: ansökningsansvarig Adress: Krokstrand Kvarnbacken 3, 452 93 Strömstad, Telefon: 0703 991760 Email: [email protected] Webbsida: www.krokstrandsfestivalen.se

är att det ska finnas minst lika många kvinnor som män bland artisterna. Den nya Krokstrandsfestivalen kommer att innehålla en mängd workshops och föreläsningar. Vi vill att festivalen ska genomsyras av kunskapsutbyten, samtal och idéer som växer tillsammans med andra. Förutom kurser i musik och dans ska man som besökare kunna delta i en dramaworkshop, lyssna till en föreläsning om hållbar utveckling, delta i en yogastund eller gå en kurs i bergsklättring. Men det kommer också att vara möjligt för vem som helst av besökarna att hålla en workshop i något man har kunskap om. Festivalen ska uppmuntra människor att dela med sig av erfarenheter och kunskaper. För barnen kommer en massa roliga aktiviteter att arrangeras. Vi kommer att lägga mycket energi på att minimera festivalens miljöpåverkan. Alla led i festivalens utformning ska omfattas av ett miljötänk i ett lokalt så väl som globalt perspektiv. Vi kommer bland annat att jobba med att minimera energiförbrukning, transporter och avfall. Miljöperspektivet speglas även i matserveringen där vi strävar mot att maten så långt som möjligt ska vara närproducerad och ekologisk. Vi arbetar för fullt med att få festivalen miljödiplomerad enligt Håll Sverige Rents system för Miljödiplomerat Arrangemang. Detta kommer att stärka festivalens miljöarbete på sikt och fungera som ett incitament för att hela tiden förbättra arrangemangets miljöprestanda.

Tanken bakom och visionen framåt. Vi vill med Krokstrandsfestivalen 2010 sätta startskottet för en festival som återkommer år efter år. Det ska bli en festival som varje sommar fyller byn med musik, dans, glädje, skapande, samtal och kunskapsutbyten som genererar energi och idéer att bära med sig när festen är slut och hösten kommer. Vi vill att festivalen ska ge oss som verkar i byn inspiration och nya kontakter till att skapa fortsatt verksamhet i Krokstrand. Vår förhoppning är att festivalen uppmuntrar till fortsatt kulturell aktivitet i byn året om. Festivalen kommer att bli en viktig faktor för näringsidkare i Krokstrand. Verksamheter som Restaurang Stenhoggarn och Ingaras vandrarhem gynnas av och gynnar festivalen, och vi hoppas att fler näringsverksamheter på sikt ska kunna bildas i och med att festivalen får fäste. Krokstrand kommer att bli ett attraktivt besöksmål och en attraktiv plats att bo på om det finns aktivitet i byn.

Moa Lind: ansökningsansvarig Adress: Krokstrand Kvarnbacken 3, 452 93 Strömstad, Telefon: 0703 991760 Email: [email protected] Webbsida: www.krokstrandsfestivalen.se

I arbetet med festivalen jobbar vi på att knyta kontakter med aktörer runt om i vår region och i vårt närområde. Till exempel håller vi kontakt med kultursekreteraren i Strömstad kommun, Jan Palmblad. Han är positivt inställd till festivalen och har lovat att hjälpa till med exempelvis marknadsföring. Längre fram i vår hoppas vi också på kontakt och samarbete med Strömstad Tourist. Krokstrandsfestivalen vill uppnå ett nära samarbete med Strömstad kommun där båda parter gynnar varandra. Vi kommer långsiktigt jobba med att förbättra kommunikationen och utbytet av kunskap och resurser mellan Krokstrandsfestivalen och kommunen. Vi hoppas till exempel på hjälp med resurser från kommunen till festivalens sophantering och återvinning. Vi kommer lägga energi på att knyta kontakter med kulturaktörer på den norska sidan av Idefjorden. Vi hoppas att kontakter med våra närområden ska kunna bli en del i att utveckla festivalen och Krokstrand över huvudtaget. Vi som är den yngre generationen vill medverka till att byn blir en plats där det händer saker. Vi tror på kontaktskapande med världen runt omkring som botemedel mot stagnation och avfolkning. Vi har satt ett hjul i rörelse. Nu vill vi se vad det kan få fart på.

Moa Lind: ansökningsansvarig Adress: Krokstrand Kvarnbacken 3, 452 93 Strömstad, Telefon: 0703 991760 Email: [email protected] Webbsida: www.krokstrandsfestivalen.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF