Kroppen Din egen och andras.

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Kemi
Share Embed Donate


Short Description

Download Kroppen Din egen och andras....

Description

Håkan Tornhagsskolan 2016

Cellandning / förbränning

I.

Organism

II. Organ III. Vävnad IV. Cell V. Organell VI. Molekyl

VII. Atom VIII.Proton/Neutron/ Elektron IX. Kvarkar

7 Lysosomerna är cellens ”sopstationer” där avfallsämnen och skadade celldelar bryts ner.

1 Cellmembranet är cellens

4 Mitokondrier kallas ofta för cellens ”kraftstationer”. Här utvinns den energi cellen behöver. Det sker genom förbränning av socker.

begränsning utåt och reglerar vilka ämnen som ska transporteras in i och ut ur

6 Golgiapparaten paketerar de tillverkade proteinerna för att kunna levereras ut ur cellen.

2 Cellplasma kallas den vätska som cellens övriga delar,de s k organellerna, förekommer i. I cellplasman finns ett nätverk av “osynliga” proteiner som gör att celle blir stadigare. 3 Cellkärnan kan liknas vid cellens ”huvudkontor eller stadshus”. Härifrån styrs cellens arbete med hjälp av arvsanlagen i kromosomerna.

5 I ribosomerna tillverkas proteiner efter ritningar som kommer från arvsanlagen i cellkärnan.

e) Vilka blodkärl leder blodet ut från hjärtat? f) Vilka blodkärl leder blodet fram till kroppens alla vävnader? g) Vilka blodkärl leder blodet tillbaka till hjärtat? h) Vad händer när blodet passerar lungorna? i) Vad händer när blodet passerar tunntarmen? j) Vad händer när blodet passerar njurarna? k) Vad händer när blodet passerar kroppens celler?

1. 2.

3.

Transportera ämnen Försvara kroppen mot bakterier och virus Sprida värme

1. Blodet transporterar ämnen till och från cellerna Syre  Näring  Avfall  Vatten 2. Blodet försvar mot smittämnen 3. Fördelar värme 

1. Blodplasman som är gul 90 % Vatten 7 % Protein 3%

Mineralämnen, druvsocker, vitaminer ,hormoner och fett

2. Blodkropparna

Hur länge lever de?

Vilken uppgift har de?

4 mån

Transportera syre

timmar - år

försvar

någon vecka

stoppa blödningar

Artär leder blodet från hjärtat

Vener leder blodet till hjärtat

Kapillär är blodkärl som kommer nära cellerna.

”insidan”

kapillär

Frisk Smittas Sjuk Tillfrisknar Frisk

Enzymer är ämnen som kan få kemiska reaktioner att fungerar vid så låg temperatur som +37C. Enzymer ”klipper” sönder maten.

1. Kolhydrater är bränsle 2. Proteiner bygger upp och reparerar cellerna. 3. Fetter är bränsle och byggmateriel.

4.Vatten är lösningsmedel som de flesta kemiska reaktionerna sker i. 5. Mineraler behövs till skelett och kroppens kemi. 6. Vitaminer ingår i enzymerna.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF