Kulturföreningen TÅGET

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Scenkonst, Teater
Share Embed Donate


Short Description

Download Kulturföreningen TÅGET...

Description

Kulturföreningen TÅGET Årsmöte

www.taget .se

Söndagen den 22:a Februari 2015

Plan

Vi skall bli bättre på att synas och att göra Tåget är det självklara stället att utöva varjehanda kulturaktiviteter. Vi skall aktivt värva ledare och att se till att dessa har alla förutsättningar som krävs och lite till för att leda grupper och aktiviteter. Vi skall avsätta pengar för löpande marknadsföring under hela året d.v.s. annonser, affischer, foldrar m.m samt se över möjligheterna att renovera köket. Vi skall arbeta hårt och aktivt för att vara inkluderande och ta emot alla som har minsta intresse av att vara och verka på Tåget. Vi måste bli bättre på att tala om för var och en på föreningen att det är deras förening, där alla hjälps åt att skapa en gemenskap som alla trivs i. I år skall vi ha en höstupptakt för att värva fler medlemmar. Väl mött och må det gå på räls. /Ordförande Theresia Junesten och Fredrik Andersson poserar på ett våtplåtsfotografi.

Sommarspel 2015 Som femton gånger tidigare planerar vi att genomföra ett sommarspel. Intresset har varit stort och vi siktar på att spela 15 st föreställningar under juni/juli månad 2015. Det blir även denna gång en familjemusikal där alla som vill ska få möjlighet att vara med. Det gäller både de som vill stå på scen, men även de som vill hjälpa till bakom scen under föreställningarna eller i produktionsarbetet fram till premiären. Denna gång har vi valt Victor Hugos klassiker ”Ringaren i Notre Dame”. Vi kommer att skriva ett eget manus och precis som förra året så skriver vi även egen musik. Vi kommer att ha en öppen audition där alla som vill kan anmäla sitt intresse för att vara med. Sedan blir det repetitioner och dramaövningar under våren samtidigt som deltagarna själva ska ordna scenografi, kostym och rekvisita samt marknadsföra föreställningen.

Dans

www.taget .se

Tigerlilja (Moa Eriksson) dansar i Peter Pan

Dansvagnen har som mål att fortsätta med de 5 fasta grupper som verksamhetsledaren håller i. Utöver det så hoppas vi att de 2 fristående grupperna, afro och salsa, som tränar här regelbundet kommer att fortsätta att förgylla Tåget. Workshops kommer att hållas under året av olika ledare. Att göra en ny flashmob vore också grymt kul! Vi har funderingar på hur man kan göra små kortkurser på olika plan, ungefär som ett helgläger eller 3-dagars läger för att genom det utöka möjligheterna till fler grupper. Längre läger är det också tankar om och även sådana som riktar sig till

andra utanför Tåget. Vi kommer att se till att ha en fungerande dansmatta oavsett om vi måste köpa en ny eller om man kan laga den gamla. Det som blir kvar i budgeten efter det, kommer i första hand att gå till det kvarstående med upprustningen av danssalen vilket är akustikplattorna. Sedan vill vi: - Utveckla tågets spotify för dansvagnen så att alla kan lägga till den musik de vill ha där. - Köpa in ny musik för stärkande träning i teknik, styrka och harmoni. - Möjliggöra inköp av nya scenkläder och skor som vi kan ha vid uppvisningar av olika slag.

Magic

www.taget .se

Magicspel i full gång i TÅGETs café (ovan och nedan)

Magicvagnen planerar att köra 4 st prereleaser på Tåget den första redan lördagen den 17:e Januari. Vi planerar även att spela Friday Night Magic varje fredag på Tåget så länge vi inte krockar med annan verksamhet samt att ”Magic-drafta” på Söndagar. Vi tycker själva att föregående år har vart ett bra år för Magic verksamheten på Tåget och har inte planerat att göra någon avancerad utveckling, i korthet planerar vi att försöka efterlikna föregående års planerade händelser.

Musik

www.taget .se

Vrävarna spelar på TÅGETS 30-års jubileum.

Med det nya året framför oss, har vi i musikvagnen god tro om att 2015 kommer bli ett underbart år fyllt med musik, ljud och sång! Vi har tänkt att fortsätta höja standarden på vår utrustning och underhålla den utrustning vi redan har. Eftersom vi har en fullbokad replokal redan nu, ser vi fram emot fler volontärer till att hålla en bättre nivå på lokalerna vi alla använder!

Med våra medlemmars växande kunskap om hur allt funkar kommer saker gå ännu smidigare 2015 än vad det har gjort tidigare och vi kommer ha möjlighet att hjälpa alla nya bättre. Vi hoppas att tillsammans med våra medlemmar kommer vi inte bara att ha den bästa vagnen på tåget, utan även att vi kommer vara den vagn som kommer ha roligast när vi gör det vi älskar, Musik!

Vi kommer att arbeta mer aktivt med de andra föreningarna i staden för att anordna spelningar, events och liknande aktiviteter och vi tror att detta kommer ge oss mer medlemmar och långa köer för att få använda våra finfina lokaler och vår utrustning för att skapa just musik, sång och (o)ljud. Kim Gunneriusson provar synthar vid invigningen av Textile Fashion Center

Skapande

www.taget .se

Utställning av våtplåtsbilder i TÅGETs café.

Vi planerar att ha 8 cirklar gående under året, 4 på våren och 4 på hösten. Utöver detta tillkommer ett 50-tal workshops/ kulturrapporter där vi provar och lär oss sådant som intresserar våra medlemmar. Våra workshops har varit mycket populära och det är en bra möjlighet för våra medlemmar att få lära sig nya tekniker och inspireras av varandra. Vi tror också att våra workshops är ett bra sätt att få in nya medlemmar i vagnen. Vi kommer fortsätta att bredda verksamheterna i vår vagn och vi kommer bland annat prova nya tekniker som att splitsa rep, kombinera olika fototekniker, Tiffanyteknik, Glasfusing, Emulsionslyft, Produktfoto, Nattfoto och Lightpainting med mera. Vi kommer även fortsätta att jobba med vår ordinarie keramik- och fotoverksamhet, lite måleri och metallsmide. På önskelistan för workshops står bland annat drejteknik, glasering, screentryck samt att sy väskor med screentryck. Alginatgruppen kommer ta upp sitt arbete igen under våren och det finns också planer på att starta en grupp som syr korsetter och

kläder efter historiska mönster. Vi planerar en hel del inköp, både vad gäller material och en del inventarier och större inköp i år kommer bli ett mobilt mörkrum, motivfondvägg för foto samt utrustning för att börja med glasarbete och Tiffanyteknik. Vi kommer fortsätta jobba med att ha en återkommande fototävling som hela föreningen kan delta i. Vi kommer i år samarbeta med en lajvgrupp i Jönköping som heter “Mörkret faller” där våra fotomedlemmar kommer bistå med snygga våtplåtsbilder samt lite digital dokumentation av deras lajv. I övrigt kommer våra fotomedlemmar fortsätta visa upp och ha små utställningar på TÅGET. Det finns även tankar på att ha en fotoutställning på Brygghuset under maj månad. Vår vagnsledare, Azadeh Esmaili, har planer på att bjuda in vagnens medlemmar till Akademi Valands examensutställningar på Göteborgs konsthall och eventuellt kommer hon ordna så att vi kan ta del i en del diskussioner och seminarier om intresse finns.

Teater

www.taget .se

Pang pang, du är död!

Målet är att ha en grupp aktiv under sommarspelsperioden. De grupper som är aktiva ska kunna fortsätta i de former som är optimala för dem. Önskan att expandera antalet grupper finns och ett sätt att nå målet är att rekrytera fler ledare som vill hålla i allmänna teatergrupper eller starta egna projekt.

Vi kommer att fortsätta anordna teaterbesök för intresserade medlemmar. Vi kommer att vara delaktiga i Linnémarschen 2015.

Rasmus Björk kommer sätta ihop en teatergrupp och jobba för att sätta upp en teaterpjäs under 2015. Renoveringen av stora salen ska återupptas, en ny dansmatta ska införskaffas som beslutat under 2014. Minst en teatersportkväll ska planeras och genomföras, per önskemål av våra medlemmar. Om det finns intresse ska det finnas möjlighet att ha workshop inom till exempel dramaturgi, monologläsning.

Martin Bergström, Lavendelfoto

Piratdans (Gabriel Nilsson och Ellen Skogsberg ) i Peter Pan.

Öppen Verksamhet www.taget .se

Timea Andersson kramar den snälla Stormtroopern (Theresia Junesten).

Vi kommer fortsätta planera stora och små arrangemang inom ramen för vår öppna verksamhet. Vi kommer också fånga upp enskilda medlemmars idéer kring vad de vill göra och sedan stötta och arbeta aktivt för att de ska anordna just det de tycker är kul att göra, oavsett om det är spontana eller mer planerade verksamheter. Workshops, prova-på- aktiviteter, spel- och filmkvällar, bak- och matlagningskvällar är bara några exempel på allt skoj som kommer hända under det kommande året.

Star Trek akrobatik i “månsken”

Ledarutbildning

www.taget .se

Martin Bergström, Lavendelfoto

Wendy (Sofia Bellmo) i Peter Pan.

Vi kommer att ha en ledarutbildning till hösten. Personalen får tillsammans höra efter vad ledarna anser att de har mest behov av när det gäller övergripande kunskap. Därefter försöker vi få ihop en ledarutbildning med utvecklad ledarkompetens som focus. De som deltar på denna får också åka på någon form av rolig underhållning senare under verksamhetsåret.

Budget Perioden 2015 Vald period Gemensamt övergripande 3010 Medlemsavgift 3020 Öppen Verksamhet 3030 Lokaler 3050 Försäljning av tjänster 3099 Övriga intäkter Gemensamt

34 500,00 kr 10 000,00 kr 15 000,00 kr 10 000,00 kr 30 000,00 kr 99 500,00 kr

Försäljning 3200 Caféförsäljning Försäljning (café)

140 000,00 kr 140 000,00 kr

Vagnar 3305 Teater 3310 Musik 3320 Dans 3330 Skapande 3380 Magic Vagnar intäkter

75 000,00 kr 15 000,00 kr 15 000,00 kr 60 000,00 kr 7 000,00 kr 172 000,00 kr

Övergripande Projekt 3500 sommarspel Ukm Försäljningsintäkter

250 000,00 kr 5 000,00 kr 255 000,00 kr

Offentligrättsliga bidrag 3810 Kommunala bidrag 3820 SDNORR 3850 Bidrag för arbetskraft

1 091 000,00 kr 407 000,00 kr 25 000,00 kr

Offentligrättsliga bidrag

1 523 000,00 kr

Övergripande kostnader 4010 Ledare

-12 000,00 kr

4020 Öppen verksamhet

-65 000,00 kr

4030 Kopiering

-20 000,00 kr

Organisation

-97 000,00 kr

Kost försäljning café etc 4200 Café inköp 4210 Café övrigt Kost försäljning

-100 000,00 kr -15 000,00 kr -115 000,00 kr

Intäkt Totalt 2 017 500,00 kr

Utgifter totalt -2 017 500,00 kr

Kost Vagnar 4305 Teater 4310 Musik 4320 Dans 4330 Skapande 4380 Magic Kost vagnar

-75 000,00 kr -15 000,00 kr -15 000,00 kr -60 000,00 kr -7 000,00 kr -172 000,00 kr

Inköp varor försäljn 4500 sommarspel 4510 UKM Inköp varor försäljn

-250 000,00 kr -5 000,00 kr -255 000,00 kr

Lokalkostnader förhyrda 5040 Renhållningsavgift 5060 Städning renhållning 5070 Reparation underhåll lokaler 5090 Övr lokalkostnader Lokalkostnader förhyrda

-5 000,00 kr -12 000,00 kr -10 000,00 kr -20 000,00 kr -47 000,00 kr

Förbrukningsinvent. och mtrl 5410 Programvara programvara

-10 000,00 kr -10 000,00 kr

Reparation och underhåll 5500 Övriga reparationer Reparation och underhåll

-10 000,00 kr -10 000,00 kr

Frakter, transporter 5700 Frakter/transporter Frakter, transporter

-6 000,00 kr -6 000,00 kr

Kontorsmaterial och trycksaker 6110 Kontorsmateriel Kontorsmaterial och trycksaker

-5 000,00 kr -5 000,00 kr

Tele och post 6210 Internet 6211 Telefon 6230 Webhotell Post och tele

-10 000,00 kr -10 000,00 kr -5 000,00 kr -25 000,00 kr

Försäkringar övr riskkost 6310 Försäkringar 6370 Kost bevakning/larm Företagsförsäkringar

-8 000,00 kr -8 000,00 kr -16 000,00 kr

Övriga externa tjänster 6570 Licenser

-8 000,00 kr -8 000,00 kr

Övr externa kostnader 6980 Medlems-/föreningsavgifter Övr externa kostnader

-6 000,00 kr -6 000,00 kr

Löner kollektivanställda 7010 Löner kollektivanställda Tåget 7082 Sem.löner kollektivanställda Löner kollektivanställda

-272 000,00 kr -25 000,00 kr -297 000,00 kr

Löner tjänstemän 7210 Löner tjänstemän 7290 Förändr,semesterlöneskuld Löner tjänstemän

-600 000,00 kr -10 000,00 kr -610 000,00 kr

Pensionskostnader 7411 Premier kollektiva pensionsför 7412 Premier individ pensionsförs Pensionskostnader

-20 000,00 kr -28 000,00 kr -48 000,00 kr

Sociala avgifter enl lag 7510 Lagstadg sociala avgifter 7560 Arbetsgivaravgift under 26 År Sociala avgifter enl lag

-275 000,00 kr -3 500,00 kr -278 500,00 kr

Övriga personalkostnader 7620 Sjuk och hälsovård Övriga kostnader Övr ränteint o.dyl. 8310 Ränteintäkter Övr ränteint o.dyl. Räntekostnader o.dyl 8490 Övr finansiella kostnader Räntekostnader o.dyl

-5 000,00 kr -5 000,00 kr

0,00 kr 0,00 kr

-3 500,00 kr -3 500,00 kr

Utgifter totalt 2 017 500,00 kr

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF