Kursmål: Sekvenskretsar och sekvensnät - TFE

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Aerospace Engineering, Aerodynamics
Share Embed Donate


Short Description

Download Kursmål: Sekvenskretsar och sekvensnät - TFE...

Description

Kursmål: Sekvenskretsar och sekvensnät Moment

Låskretsar/Latch Vippor/Flip-flop Tillståndsdiagram

Tillståndstabell

Syntes av sekvensnät

Analys av sekvensnät Räknare Shiftregister Begrepp

Detta ska du kunna som ett rinnande vatten utantill

            

Funktion hos SR- & D-låskretsar Rita tidsdiagram Funktion hos JK-, T- & D-vippor Rita tidsdiagram Du ska kunna tolka funktionen hos ett Tillståndsdiagram Du ska kunna rita ett tillståndsdiagram som beskriver en viss given funktion Förstå skillnaden mellan Mealy och Mooremaskiner Du ska kunna rita en tillståndstabell som beskriver en viss given funktion Du ska kunna tolka en tillståndstabell avseende beteende

Med hjälp av JK- eller D-vippor och kombinatorisk logik ska du kunna realisera beteendet i ett sekvensnät såsom det beskrivs i ett tillståndsdiagram Du ska kunna skapa tillståndstabeller och tillståndsdiagram utifrån en given sekvenskrets. Vanliga 1,2,3,4,….14,15,16-räknare

Detta ska du förstå och kunna redogöra för principiellt. Du ska kunna föra en diskussion i ämnet

Astabila, Monostabila & Bistabila vipporRingräknare  Johnsson Seriell eller parallell; in- eller utskiftning; åt vänster eller åt höger Vanliga ”räknar”- och sekvens-begrepp såsom:  Synkron/Asynkron  Glitchar  Setup-, Hold- & Propagation-time  E/Cl/Reset/Clear  Flanktriggad pos-, neg-.  Rippel

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF