KURSUTBUD INDIVIDUELLT VAL TILL LÄSÅRET 2014/2015

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download KURSUTBUD INDIVIDUELLT VAL TILL LÄSÅRET 2014/2015...

Description

KURSUTBUD INDIVIDUELLT VAL TILL LÄSÅRET 2014/2015 Kurskod Benämning BILBIL0 Bild BILBIL01b Bild och form 1b BIOBIO01 Biologi 1 DAODAT01a Datorteknik 1a DASDAO0 Dansorientering DATDAS01S Dansteknik 1 (Jazzdans) DIGDIG01 Digitalt skapande 1 DIGDIG02 Digitalt skapande 2 ENGENG06 Engelska 6 ENGENG07 Engelska 7 ENTENR0 Entreprenörskap / UF FILFIL01 Film- och tv-produktion 1 FIO1FIO2 Filosofi 1+Filosofi 2 FOMFORGLK2 Formgivning 2 Glas och Keramik FOMFORGLKE Formgivning 1 Glas och Keramik FOMFORINRE Formgivning 1 Inredning FOMFORTKF Formgivning 1 Klädsömnad FOMFORTKF2 Formgivning 2 Klädsömnad FOTFOT01 Fotografisk bild 1 FOTFOT02 Fotografisk bild 2 FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 HÄLFRI0 Friskvård och hälsa IDRIDO01 Idrott och hälsa 1 - spec. BOLLSPORT OCH MOTIONSIDROTT IDRIDO01 Idrott och hälsa 1 - specialisering FOTBOLL IDRIDR02 Idrott och hälsa 2 (Friluftsliv - snö,is och vatten) JURPRI0 Privatjuridik KOSFIL0 Film- och tv-kunskap LATLAT01 Latin - språk och kultur 1 LATLAT02 Latin - språk och kultur 2 MARMAE0 Måleri-dekorationstekniker MATMAT02a Matematik 2a MATMAT02b Matematik 2b MATMAT03b Matematik 3b MEPMEI01 Medieproduktion 1 MODCMN01 Moderna språk 1 (Mandarin) MODCMN02 Moderna språk 2 (Mandarin) MODFRA01 Moderna språk 1 (Franska) MODFRA02 Moderna språk 2 (Franska) MODFRA03 Moderna språk 3 (Franska) MODFRA04 Moderna språk 4 (Franska) MODDEU01 Moderna språk 1 (Tyska) MODDEU02 Moderna språk 2 (Tyska) MODDEU03 Moderna språk 3 (Tyska) MODDEU04 Moderna språk 4 (Tyska) MODITA01 Moderna språk 1 (Italienska) MODITA02 Moderna språk 2 (Italienska) MODITA03 Moderna språk 3 (Italienska) MODJPN01 Moderna språk 1 (Japanska) MODJPN02 Moderna språk 2 (Japanska) MODJPN03 Moderna språk 3 (Japanska) MODRUS01 Moderna språk 1 (Ryska) MODRUS02 Moderna språk 2 (Ryska)

Poäng 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50+50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

MODRUS03 MODSPA01 MODSPA02 MODSPA03 MODSPA04 MOESQI01 MOESQI02 MOEARA01 MOEARA02 MOEBOS01 MOEBOS02 MOEHRV01 MOEHRV02 MOEMOD0 MOEFAS01 MOEFAS02 MOEPOL01 MOEPOL02 MOERUS01 MOERUS02 MOESDH01 MOESDH02 MOESOM01 MOESOM02 MOESRP01 MOESRP02 MUSENS01 MUSKÖS01 MUSKÖS02S MUSMUS0 MÄNETI0 NAKNAK02 NÄTNÄT01 PLÅPLÅ0 PRRPRR01 PRUPRD01S PSK1PSK2 SAMHIS1a2 SAMINR0 SOISOO0 SVASVA02 SVASVA03 SVELIT0 SVESKR0 SVESVE02 SVESVE03 SVTSVT01 TEALJU00S TEASCE01 TEASCE02 TRNTRN01 TRÅBYG0 WEBWEU01

Moderna språk 3 (Ryska) Moderna språk 1 (Spanska) Moderna språk 2 (Spanska) Moderna språk 3 (Spanska) Moderna språk 4 (Spanska) Modersmål 1 (Albanska) Modersmål 2 (Albanska) Modersmål 1 (Arabiska) Modersmål 2 (Arabiska) Modersmål 1 (Bosniska) Modersmål 2 (Bosniska) Modersmål 1 (Kroatiska) Modersmål 2 (Kroatiska) Modersmål - aktiv tvåspråkighet - steg 3 Modersmål 1 (Persiska) Modersmål 2 (Persiska) Modersmål 1 (Polska) Modersmål 2 (Polska) Modersmål 1 (Ryska) Modersmål 2 (Ryska) Modersmål 1 (Sydkurdiska - sorani) Modersmål 2 (Sydkurdiska - sorani) Modersmål 1 (Somaliska) Modersmål 2 (Somaliska) Modersmål 1 (Serbiska) Modersmål 2 (Serbiska) Ensemble 1 Körsång 1 Körsång 2 Musik Etik och människans livsvillkor Naturkunskap 2 Näthandel 1 Plåtslageri – grunder Programmering 1 Produktionsutrustning 1 Psykologi 1+Psykologi 2a Samhällskunskap 1a2 + Historia 1a2 Internationella relationer Sociologi Svenska som andraspråk 2 Svenska som andraspråk 3 Litteratur Skrivande Svenska 2 Svenska 3 Svenskt teckenspråk för hörande 1 Ljud och ljus - Specialisering: LJUS Scenisk gestaltning 1 Scenisk gestaltning 2 Träningslära 1 Bygga i trä Webbutveckling 1

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50+50 50+50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF