Laborationsrapport

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Force
Share Embed Donate


Short Description

Download Laborationsrapport...

Description

Laborationsrapport Arbete, effekt och hästkrafter Jerker Porat, 8G Inledning: Vi ska utföra olika uppgifter och beräkna hur stort arbete, vilken effekt och hur många hästkrafter vi kan skapa. Materiel: Måttband, mätsnöre, tidtagare och ev. en våg. Genomförande: Vi ska springa uppför en trappa och en brandstege. För att beräkna arbetet måste vi veta höjdskillnaden där vi springer. För att beräkna effekt måste vi veta hur lång tid det tar att utföra arbetet. Sen kan vi beräkna antalet hästkrafter. Arbetet=Kraften*vägen Effekt=Arbetet/tid i sek Hästkrafter=Effekt/736 Resultat: Kraft

Väg

Arbete

Tid i sek

Effekt

Hästkrafter

Trappa

800

5

4000

5

800

1,1

Brandstege

800

10

8000

10

800

1,1

Backe

800

13

10400

25

416

0,6

Vi kunde skapa mellan 1.1 och 0.6 hästkrafter vid dessa tillfällen Analys: Trots att arbetet när vi sprang i brandstegen var dubbelt så mycket som när vi sprang i trappan så skapade vi lika många hästkrafter. Detta p.g.a. att det tog dubbelt så lång tid i brandstegen.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF