Lees- werkwijzer 8.1 De Industriële revolutie. Tijdvak 8

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Lees- werkwijzer 8.1 De Industriële revolutie. Tijdvak 8...

Description

Lees- werkwijzer 8.1 De Industriële revolutie. Tijdvak 8: Tijd van burgers en stoommachines (1800-1900) Kenmerkend aspect: De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving.

De kern: Waarom veranderde de economie in de 19e eeuw ingrijpend? Waar begon deze verandering en welke gevolgen had deze verandering voor de manier van leven en werken? Nijverheid en landbouw:     

Hoe was de productie van goederen vanaf de 15e eeuw in Europa georganiseerd? Welke negatieve en positieve rol speelden hierin de gildes? Hoe werkte het alternatieve systeem van de huisnijverheid? Welke ingrijpende veranderingen vonden in de 18e eeuw plaats op het Engelse platteland? Beschrijf de belangrijkste gevolgen van deze verandering.

Drie uitvindingen: 

Beschrijf kort de uitvindingen die worden genoemd en geef aan welke gevolgen deze uitvindingen hadden voor het productieproces.

De komst van de fabriek:

    

Waarom stapte men uiteindelijk over van de huisnijverheid naar de productie in een fabriek? Beschrijf de verandering in de manier van werken na de komst van fabrieken. Noem een voordeel voor de fabrikant. Verklaar de protesten tegen deze nieuwe ontwikkelingen. Welk voordeel had de komst van de stoommachines?

Een nieuwe samenleving:

 

Beschrijf de begrippen Industriële revolutie, industriële samenleving en urbanisatie. Welke kenmerken van de Industriële samenleving worden genoemd?

Noem een Verschijnsel, Ontwikkeling, Gedachte, Gebeurtenis en een Persoon bij het kenmerkend aspect: De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving.

e

2014 2 tijdvak

e

2014 1 tijdvak

e

2013 1 tijdvak

e

2012 1 tijdvak

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF