Leessprong – Ik lees met Hup: Doelen OVSG - vanin

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Schrijven, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download Leessprong – Ik lees met Hup: Doelen OVSG - vanin...

Description

Leessprong – ik lees met hup: doelen Toetsen OVSG

Thema 5: Spelen / speelgoed Toets 1: Technisch lezen 1. Twee- en drieklankwoorden correct en vlot lezen in wisselrijtjes en op tempo

- De leerlingen kunnen een éénlettergrepig woord uiteenleggen in grafemen. (LEZ-BV-B2) (V) - De leerlingen kunnen een gegeven grafeem correct verklanken of benoemen. (LEZ-BV-B3) (V) - De leerlingen kunnen een reeks opeenvolgende grafemen omzetten in een woord. (LEZ-BV-B5) (V)

Toets 2: Technisch lezen 1. Technisch lezen van woorden gevormd door een consonant-vocaal-consonant (MKM)

2. Het passende woord bij een plaatje aanduiden

- De leerlingen kunnen een gegeven grafeem correct verklanken of benoemen. (LEZ-BV-B3) (V) - De leerlingen kunnen bij een grafeemgroep de corresponderende foneemgroep zeggen zonder te spellen. (LEZ-BV-B7) (V) - De leerlingen kunnen een afbeelding associëren met het juiste woord (LEZ-BV-B6) (S)

Toets 3: Begrijpend lezen 1. Zinnen correct lezen

2. Een prent met de juiste zin verbinden

De leerlingen kunnen zinnen en teksten op hun niveau lezen door de herkennings-, de spellingen de anticipatiestrategie soepel toe te passen. (LEZ-BV-B9) (V) De leerlingen kunnen een afbeelding associëren met het juiste woord. (LEZ-BV-B6) (S)

Toets 4: Begrijpend lezen 1. Het korte verhaal correct lezen

2. Het juiste verhaal met een prent verbinden.

De leerlingen kunnen zinnen en teksten op hun niveau lezen door de herkennings-, de spellingen de anticipatiestrategie soepel toe te passen. (LEZ-BV-B9) (V) De leerlingen kunnen een afbeelding associëren met het juiste woord. (LEZ-BV-B6) (S)

Toets 5: Taalbeschouwing 1. Bij een drieklankwoord een passend rijmwoord zoeken of aangeven welk woord niet rijmt

- De leerlingen kunnen woorden segmenteren en de fonemische analyse toepassen. Ze kunnen woorden sorteren op eindrijm. (LUI-BV-

B3) (S) - De leerlingen reflecteren over rijmwoorden. (TB-Leerlijn 4.3) (S) Toets 6: Begrijpend lezen 1. Letters lezen

2. Sleutelwoorden noteren na auditieve waarneming 3. Letters correct schrijven na auditieve waarneming

- De leerlingen kunnen een gegeven grafeem correct verklanken of benoemen. (LEZ-BV-B3) (V) - De leerlingen kunnen bij een grafeemgroep de corresponderende foneemgroep zeggen zonder te spellen. (LEZ-BV-B7) (V) - De leerlingen kunnen MKM- en KM-woorden correct schrijven. (SCHR-BV-B2) (S) - De leerlingen kunnen de kleine letters van het alfabet en de letterverbindingen correct schrijven. (SCHR-BV-B1) (S)

Toets 7: Schrijven 1. Een verhaal bij plaatjes vertellen

2. Plaatjes chronologisch rangschikken

3. Zinnen met de juiste prent verbinden

4. Een nieuw slot bij een verhaal bedenken

De leerlingen kunnen een reeks afbeeldingen in een zodanige volgorde leggen dat ze er een verhaal bij kunnen vertellen. (LEZ-DV-D3.1-4) De leerlingen kunnen een reeks prenten in een zodanige volgorde leggen dat ze er een verhaal bij kunnen vertellen. (LEZ-DV-D3.1-4) (S) De leerlingen kunnen een afbeelding associëren met het juiste woord. (LEZ-BV-B6) (S) - De leerlingen kunnen fantaseren rond een gegeven onderwerp. (SPR-TV-6.2) (S) - De leerlingen kunnen korte verhalen schrijven (max. 10 zinnen) met een eenvoudige verhaallijn. (SCHR-TV-6.2) (S)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF